EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accretion" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accretion را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accretion و همچنین مطالعه مثال برای accretion، اقدام به جمله سازی با کلمه accretion نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accretion در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accretion به کمک همین جملات با accretion و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accretion می باشد.


در قسمت ذیل 61 جمله با accretion برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accretion را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accretion به انگلیسی

جمله با accretive جمله با accrual جمله با accrual accounting جمله با accrual basis جمله با accrual basis accounting جمله با accrual method جمله با accrue جمله با accrued جمله با accrued expenses جمله با accrued interest

(1) The concept of area density can be useful when analysing accretion disks.

(2) is called the accretion disc

(3) and the accretion disc material.

(4) an accretion itself is a huge sink of carbon dioxide.

(5) it's an accretion of moments that add up to where we are now

(6) we will see the accretion of a limestone reef beneath the city.

(7) When things don't change, their sameness becomes an accretion. That is why all society puts on flesh. Succumbs to the cubicles and begins to fill them.

(8) an accretion of petty fights and resentful compromises which, like chinese water torture, slowly transforms both parties into howling, neurotic versions of their former selves.

(9) Christianity is not an accretion, it is not something added. It is a new total outlook which is satisfied with nothing less than penetration to the furthest corners of the mind and the understanding.

(10) The gradual accretion of terror over many years left hundred dead and thousands wounded.


جمله با "accretion"(11) The accretion of traffic accidents and drunk driving was attributed to the opening of the new downtown mall.

(12) Coca Cola estimated about 40 cents of lost earnings per share accretion due to the devaluation of their stock.

(13) Sophia was convinced that the accretion of ice on her car’s windshield was preventing her wipers from operating correctly.

(14) An accretion disc LRB or accretion disk RRB is a structure formed by diffuse material in orbital motion around a central body.

(15) It was due to the accretion of power amongst the oligarchy, and the way that they behaved toward the masses, that caused the peasants to rebel.

(16) Study of these rocks shows that the eon featured massive rapid continental accretion LRB unique to the Proterozoic RRB supercontinent cycles and mountain building.

(17) Muller's ratchet phenomenon together with less effective population sizes has led to an accretion of deleterious mutations in the non-essential genes of the intracellular bacteria

(18) is called the accretion disc

(19) and the accretion disc material.

(20) an accretion itself is a huge sink of carbon dioxide.


مثال برای "accretion"(21) it's an accretion of moments that add up to where we are now

(22) we will see the accretion of a limestone reef beneath the city.

(23) an accretion of petty fights and resentful compromises which, like chinese water torture, slowly transforms both parties into howling, neurotic versions of their former selves.(24) What is the modern definition of "accretion"?

(25) How to Use "accretion" with Example Sentences.

(26) If you had to explain to someone who was learning English what "accretion" is, what would you say?

(27) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accretion" can get slippery.

(28) The Best Definition of "accretion" I’ve Heard So Far.

(29) "accretion" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(30) What is the best definition of "accretion"?

(31) What is the definition of an "accretion"?

(32) What Is "accretion"? Detailed Definition and Meaning.

(33) Use "accretion" in a sentence.

(34) The Word "accretion" in Example Sentences.

(35) English Sentences with Audio Using the Word "accretion".

(36) What is definition of "accretion" by Merriam-Webster.

(37) "accretion" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(38) How do you write a good sentence with "accretion"?

(39) "accretion" sentence examples.

(40) "accretion": In a Sentence.

(41) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accretion".

(42) How do you explain "accretion"?

(43) What can I say instead of "accretion"?

(44) What is a synonym for "accretion"?

(45) What is a antonym for "accretion"?

(46) What do you mean by "accretion"?

(47) What is another word for "accretion"?

(48) What is the best definition of "accretion"?

(49) What is "accretion" definition and meaning?

(50) How to use "accretion" in a sentence.

(51) The Word "accretion" in Example Sentences.

(52) "accretion" meaning in english, "accretion" definitions.

(53) Primary meanings of "accretion".

(54) Full definitions of "accretion".

(55) Full meaning of "accretion".

(56) The Word "accretion" in Example Sentences.

(57) Best definition of "accretion".

(58) Define "accretion" in one sentence, define "accretion" in one word.

(59) What is the meaning of "accretion" in a sentence.

(60) The Word "accretion" in Example Sentences.

(61) What is the origin and root of "accretion".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accretion


به جای حفظ کردن لغت accretion ، جملات کوتاه با accretion را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accretion، جملات کوتاه مختلف با لغت accretion را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accretion، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accretion را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accretion در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accretion

ساختن جمله با accretion به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accretion است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accretion را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accretion ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accretion که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accretion

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accretion

یک جمله ساده با accretion از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accretion

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accretion، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accretion به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accretion بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accretion

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accretion همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accretion فرق دارد. در جملات پیچیده با accretion، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accretion بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accretion

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accretion همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accretion. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accretion بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accretion

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accretion و کاربرد کلمه accretion در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accretion را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accretion و همچنین مطالعه مثال برای accretion، اقدام به جمله سازی با کلمه accretion نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accretion در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accretion به کمک همین جملات با accretion و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accretion می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accretion، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accretion را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accretion در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accretion به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accretion است. با ساختن جمله برای لغت accretion به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان