EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "according to schedule" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات according to schedule را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه according to schedule و همچنین مطالعه مثال برای according to schedule، اقدام به جمله سازی با کلمه according to schedule نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از according to schedule در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه according to schedule به کمک همین جملات با according to schedule و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت according to schedule می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با according to schedule برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با according to schedule را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با according to schedule به انگلیسی

جمله با accordingly جمله با accordion جمله با accordions جمله با accords جمله با accost جمله با accosted جمله با accouchement جمله با accoucheur جمله با accoucheuse جمله با account(1) What is the modern definition of "according to schedule"?

(2) How to Use "according to schedule" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "according to schedule" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "according to schedule" can get slippery.

(5) The Best Definition of "according to schedule" I’ve Heard So Far.

(6) "according to schedule" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "according to schedule"?

(8) What is the definition of an "according to schedule"?

(9) What Is "according to schedule"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "according to schedule" in a sentence.

(11) The Word "according to schedule" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "according to schedule".

(13) What is definition of "according to schedule" by Merriam-Webster.

(14) "according to schedule" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "according to schedule"?

(16) "according to schedule" sentence examples.

(17) "according to schedule": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "according to schedule".

(19) How do you explain "according to schedule"?

(20) What can I say instead of "according to schedule"?

(21) What is a synonym for "according to schedule"?

(22) What is a antonym for "according to schedule"?

(23) What do you mean by "according to schedule"?

(24) What is another word for "according to schedule"?

(25) What is the best definition of "according to schedule"?

(26) What is "according to schedule" definition and meaning?

(27) How to use "according to schedule" in a sentence.

(28) The Word "according to schedule" in Example Sentences.

(29) "according to schedule" meaning in english, "according to schedule" definitions.

(30) Primary meanings of "according to schedule".

(31) Full definitions of "according to schedule".

(32) Full meaning of "according to schedule".

(33) The Word "according to schedule" in Example Sentences.

(34) Best definition of "according to schedule".

(35) Define "according to schedule" in one sentence, define "according to schedule" in one word.

(36) What is the meaning of "according to schedule" in a sentence.

(37) The Word "according to schedule" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "according to schedule".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با according to schedule


به جای حفظ کردن لغت according to schedule ، جملات کوتاه با according to schedule را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی according to schedule، جملات کوتاه مختلف با لغت according to schedule را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی according to schedule، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه according to schedule را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از according to schedule در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه according to schedule

ساختن جمله با according to schedule به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی according to schedule است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت according to schedule را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت according to schedule ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه according to schedule که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با according to schedule

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با according to schedule

یک جمله ساده با according to schedule از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با according to schedule

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با according to schedule، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با according to schedule به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با according to schedule بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با according to schedule

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با according to schedule همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با according to schedule فرق دارد. در جملات پیچیده با according to schedule، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با according to schedule بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با according to schedule

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با according to schedule همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت according to schedule. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با according to schedule بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با according to schedule

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با according to schedule و کاربرد کلمه according to schedule در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات according to schedule را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه according to schedule و همچنین مطالعه مثال برای according to schedule، اقدام به جمله سازی با کلمه according to schedule نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از according to schedule در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه according to schedule به کمک همین جملات با according to schedule و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت according to schedule می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی according to schedule، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه according to schedule را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از according to schedule در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با according to schedule به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی according to schedule است. با ساختن جمله برای لغت according to schedule به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان