EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acanthosis nigricans" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acanthosis nigricans را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acanthosis nigricans و همچنین مطالعه مثال برای acanthosis nigricans، اقدام به جمله سازی با کلمه acanthosis nigricans نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acanthosis nigricans در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acanthosis nigricans به کمک همین جملات با acanthosis nigricans و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acanthosis nigricans می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با acanthosis nigricans برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acanthosis nigricans را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "acanthosis nigricans"?

(1) How to Use "acanthosis nigricans" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "acanthosis nigricans" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acanthosis nigricans" can get slippery.

(4) The Best Definition of "acanthosis nigricans" I’ve Heard So Far.

(5) "acanthosis nigricans" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "acanthosis nigricans"?

(7) What is the definition of an "acanthosis nigricans"?

(8) What Is "acanthosis nigricans"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "acanthosis nigricans" in a sentence.

(10) The Word "acanthosis nigricans" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "acanthosis nigricans".

(12) What is definition of "acanthosis nigricans" by Merriam-Webster.

(13) "acanthosis nigricans" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "acanthosis nigricans"?

(15) "acanthosis nigricans" sentence examples.

(16) "acanthosis nigricans": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acanthosis nigricans".

(18) How do you explain "acanthosis nigricans"?

(19) What can I say instead of "acanthosis nigricans"?

(20) What is a synonym for "acanthosis nigricans"?

(21) What is a antonym for "acanthosis nigricans"?

(22) What do you mean by "acanthosis nigricans"?

(23) What is another word for "acanthosis nigricans"?

(24) What is the best definition of "acanthosis nigricans"?

(25) What is "acanthosis nigricans" definition and meaning?

(26) How to use "acanthosis nigricans" in a sentence.

(27) The Word "acanthosis nigricans" in Example Sentences.

(28) "acanthosis nigricans" meaning in english, "acanthosis nigricans" definitions.

(29) Primary meanings of "acanthosis nigricans".

(30) Full definitions of "acanthosis nigricans".

(31) Full meaning of "acanthosis nigricans".

(32) The Word "acanthosis nigricans" in Example Sentences.

(33) Best definition of "acanthosis nigricans".

(34) Define "acanthosis nigricans" in one sentence, define "acanthosis nigricans" in one word.

(35) What is the meaning of "acanthosis nigricans" in a sentence.

(36) The Word "acanthosis nigricans" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "acanthosis nigricans".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acanthosis nigricans


به جای حفظ کردن لغت acanthosis nigricans ، جملات کوتاه با acanthosis nigricans را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acanthosis nigricans، جملات کوتاه مختلف با لغت acanthosis nigricans را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acanthosis nigricans، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acanthosis nigricans را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acanthosis nigricans در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acanthosis nigricans

ساختن جمله با acanthosis nigricans به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acanthosis nigricans است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acanthosis nigricans را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acanthosis nigricans ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acanthosis nigricans که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با acanthosis nigricans

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acanthosis nigricans

یک جمله ساده با acanthosis nigricans از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acanthosis nigricans

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acanthosis nigricans، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acanthosis nigricans به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acanthosis nigricans بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acanthosis nigricans

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acanthosis nigricans همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acanthosis nigricans فرق دارد. در جملات پیچیده با acanthosis nigricans، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acanthosis nigricans بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acanthosis nigricans

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acanthosis nigricans همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acanthosis nigricans. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acanthosis nigricans بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با acanthosis nigricans

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acanthosis nigricans و کاربرد کلمه acanthosis nigricans در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acanthosis nigricans را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acanthosis nigricans و همچنین مطالعه مثال برای acanthosis nigricans، اقدام به جمله سازی با کلمه acanthosis nigricans نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acanthosis nigricans در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acanthosis nigricans به کمک همین جملات با acanthosis nigricans و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acanthosis nigricans می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acanthosis nigricans، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acanthosis nigricans را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acanthosis nigricans در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acanthosis nigricans به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acanthosis nigricans است. با ساختن جمله برای لغت acanthosis nigricans به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان