EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abruptio placentae" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abruptio placentae را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abruptio placentae و همچنین مطالعه مثال برای abruptio placentae، اقدام به جمله سازی با کلمه abruptio placentae نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abruptio placentae در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abruptio placentae به کمک همین جملات با abruptio placentae و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abruptio placentae می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با abruptio placentae برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abruptio placentae را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "abruptio placentae"?

(1) How to Use "abruptio placentae" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "abruptio placentae" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abruptio placentae" can get slippery.

(4) The Best Definition of "abruptio placentae" I’ve Heard So Far.

(5) "abruptio placentae" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "abruptio placentae"?

(7) What is the definition of an "abruptio placentae"?

(8) What Is "abruptio placentae"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "abruptio placentae" in a sentence.

(10) The Word "abruptio placentae" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "abruptio placentae".

(12) What is definition of "abruptio placentae" by Merriam-Webster.

(13) "abruptio placentae" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "abruptio placentae"?

(15) "abruptio placentae" sentence examples.

(16) "abruptio placentae": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abruptio placentae".

(18) How do you explain "abruptio placentae"?

(19) What can I say instead of "abruptio placentae"?

(20) What is a synonym for "abruptio placentae"?

(21) What is a antonym for "abruptio placentae"?

(22) What do you mean by "abruptio placentae"?

(23) What is another word for "abruptio placentae"?

(24) What is the best definition of "abruptio placentae"?

(25) What is "abruptio placentae" definition and meaning?

(26) How to use "abruptio placentae" in a sentence.

(27) The Word "abruptio placentae" in Example Sentences.

(28) "abruptio placentae" meaning in english, "abruptio placentae" definitions.

(29) Primary meanings of "abruptio placentae".

(30) Full definitions of "abruptio placentae".

(31) Full meaning of "abruptio placentae".

(32) The Word "abruptio placentae" in Example Sentences.

(33) Best definition of "abruptio placentae".

(34) Define "abruptio placentae" in one sentence, define "abruptio placentae" in one word.

(35) What is the meaning of "abruptio placentae" in a sentence.

(36) The Word "abruptio placentae" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "abruptio placentae".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abruptio placentae


به جای حفظ کردن لغت abruptio placentae ، جملات کوتاه با abruptio placentae را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abruptio placentae، جملات کوتاه مختلف با لغت abruptio placentae را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abruptio placentae، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abruptio placentae را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abruptio placentae در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abruptio placentae

ساختن جمله با abruptio placentae به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abruptio placentae است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abruptio placentae را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abruptio placentae ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abruptio placentae که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با abruptio placentae

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abruptio placentae

یک جمله ساده با abruptio placentae از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abruptio placentae

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abruptio placentae، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abruptio placentae به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abruptio placentae بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abruptio placentae

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abruptio placentae همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abruptio placentae فرق دارد. در جملات پیچیده با abruptio placentae، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abruptio placentae بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abruptio placentae

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abruptio placentae همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abruptio placentae. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abruptio placentae بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با abruptio placentae

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abruptio placentae و کاربرد کلمه abruptio placentae در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abruptio placentae را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abruptio placentae و همچنین مطالعه مثال برای abruptio placentae، اقدام به جمله سازی با کلمه abruptio placentae نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abruptio placentae در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abruptio placentae به کمک همین جملات با abruptio placentae و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abruptio placentae می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abruptio placentae، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abruptio placentae را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abruptio placentae در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abruptio placentae به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abruptio placentae است. با ساختن جمله برای لغت abruptio placentae به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان