این کتاب الکترونیکی؛ پوشش دهنده بیش از 2000 لغت پرکاربرد زبان انگلیسی (و بیش از 30.000 جمله نمونه) بر اساس رتبه بندی موسسه ESL میباشد. دانلود رایگان  20 صفحه اول…

190,000 ریال – خرید