Use “yager” in a sentence | “yager” sentence examples

یادگیری لغت yager در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت yager

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت yager را یاد بگیرم؛

– معنی لغت yager را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت yager را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت yager  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه yager را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1 Six years ago, Dexter and Birdie Yager had succeeded in their business beyond their wildest dreams.

2 For Dexter Yager and for millions of businessmen andwomen like him, success begins with a positive attitude.

3 Picture Dexter and Birdie Yager in those early days in the I960s when they risked their financial future on a brand-new business.

4 David Yager, an associate professor of psychology and neuroscience at the University of Maryland,(www.EnglishVocabulary.ir) pioneered new photographic techniques to aid his studies of insects.

5 “It takes two people to start a friendship, but only one to end it, ” Yager said.

6 When a mantis hears that sound, it goes into a tight, spiraling power dive.”The bat can’t afford to get so close to the ground, so it has to break off,” Yager said.

7 “The Downer is a person you have to let into your life with care because this trait can be contagious, ” Yager says.

8 It’s important to let the person with the home lead, says Jan Yager, the author of When Friendship Hurts.

9 “We looked into installing a variable speed drive on the press, ” explains Yager, “so we could stamp the aluminum at the slower speed and the steel at the original speed.”

10 In business, the male method of blowing off a friendship works more smoothly, and women are now realizing that what works at home, doesn’t necessarily help them advance in the office, Yager said.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت yager را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی yager

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “yager”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “yager”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای yager را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “yager” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت yager در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت yager می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت yager را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت yager به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی yager در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت yager در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی yager، لغت yager را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت yager به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت yager را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت yager با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی yager آورده شده است:

1 Six years ago, Dexter and Birdie Yager had succeeded in their business beyond their wildest dreams.

2 For Dexter Yager and for millions of businessmen andwomen like him, success begins with a positive attitude.

3 Picture Dexter and Birdie Yager in those early days in the I960s when they risked their financial future on a brand-new business.

4 David Yager, an associate professor of psychology and neuroscience at the University of Maryland,(www.EnglishVocabulary.ir) pioneered new photographic techniques to aid his studies of insects.

5 “It takes two people to start a friendship, but only one to end it, ” Yager said.

6 When a mantis hears that sound, it goes into a tight, spiraling power dive.”The bat can’t afford to get so close to the ground, so it has to break off,” Yager said.

7 “The Downer is a person you have to let into your life with care because this trait can be contagious, ” Yager says.

8 It’s important to let the person with the home lead, says Jan Yager, the author of When Friendship Hurts.

9 “We looked into installing a variable speed drive on the press, ” explains Yager, “so we could stamp the aluminum at the slower speed and the steel at the original speed.”

10 In business, the male method of blowing off a friendship works more smoothly, and women are now realizing that what works at home, doesn’t necessarily help them advance in the office, Yager said.

How to use “yager” in a sentence?

Example sentences with the word “yager”. “yager” example sentences.

“yager?” What does this mean? One word for example: “yager” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “yager”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “yager” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “yager” in your writing.

So here are some sentences with “yager”. You can see simple sentences  with “yager” , compound sentences with the word “yager” and complex sentences with yager below.

Learning More About The English Word “yager” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “yager” , or Persian meaning of “yager”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with yager.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “yager” and yager Word Families:

Recent Examples the Word “yager” on the Web

1 Six years ago, Dexter and Birdie Yager had succeeded in their business beyond their wildest dreams.

2 For Dexter Yager and for millions of businessmen andwomen like him, success begins with a positive attitude.

3 Picture Dexter and Birdie Yager in those early days in the I960s when they risked their financial future on a brand-new business.

4 David Yager, an associate professor of psychology and neuroscience at the University of Maryland,(www.EnglishVocabulary.ir) pioneered new photographic techniques to aid his studies of insects.

5 “It takes two people to start a friendship, but only one to end it, ” Yager said.

6 When a mantis hears that sound, it goes into a tight, spiraling power dive.”The bat can’t afford to get so close to the ground, so it has to break off,” Yager said.

7 “The Downer is a person you have to let into your life with care because this trait can be contagious, ” Yager says.

8 It’s important to let the person with the home lead, says Jan Yager, the author of When Friendship Hurts.

9 “We looked into installing a variable speed drive on the press, ” explains Yager, “so we could stamp the aluminum at the slower speed and the steel at the original speed.”

10 In business, the male method of blowing off a friendship works more smoothly, and women are now realizing that what works at home, doesn’t necessarily help them advance in the office, Yager said.

بازی یادگیری زبان انگلیسی