Use “yachting” in a sentence | “yachting” sentence examples

یادگیری لغت yachting در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت yachting

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت yachting را یاد بگیرم؛

– معنی لغت yachting را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت yachting را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت yachting  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه yachting را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. We were approached by the Royal Yachting Association to see if we would loan our boat to them.

2. I go yachting most weekends in the summer.

3. The World Yachting Grand Prix has now gained credibility by attracting renowned and respected sailors.

3. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!

4. Stuart Quarrie is a yachting consultant specialising in race training and coaching.

5. Officers worked with the yachting, boating and fishing communities in a constant trawl for information.

6. Villa-Flotilla is yachting for novices, for families seeking a compromise, or for friends who like variety.

7. New for 1988 season, a prestigious yachting pond has recently been constructed.

8. We often go yachting.

9. It is a popular resort area and yachting center.

10. Nothing can beat yachting as a sport.

11. I like to go yachting this afternoon.

12. The opening of the yachting season is at hand.

13. Well, after a long nap, we’ll go yachting with Monica.

14. Yachting holidays in the Greek island is very popular.

15. This facility is also used as a Yachting Centre to promote a healthy lifestyle amongst students.

16. Greg acquires a suntan whilst doing a spot of corporate yachting.

17. All with trials, heats, elimination rounds, in everything from cycling to yachting, boxing to synchronized swimming.

18. Choose first whether to try dinghy sailing, windsurfing or yachting.

19. Mr Chance, who at one time owned a cruiser, holds an international helmsman certificate from the Royal Yachting Association.

20. Isn’t it time you investigated the best value in today’s yachting market for the discerning cruising family or club racer.

21. The deterrent effect of our presence and continuous patrols in the busier yachting areas could not be discounted.

22. Customers can call the phone-order number to receive a yachting order form.

23. The creation of the park on the northern outskirts of fishing, yachting, rowing and so on.

24. The rapid growth of its super – rich has whet the appetite of the yachting industry.

25. William founded his own energy company, Oxbow, and turned to yachting; he spent an estimated sixty-five million dollars to win the America’s Cup, in 1992.

26. That time a few British sportsmen will win gold, mostly in sports with a high technical content where we outspent the rest of the world, like yachting and cycling.

27. Sanya spot for water sports with good facilities for scuba diving , snorkeling, yachting and water skiing.

28. The Cowes regatta is the longest – running regular yachting regatta in the world.

29. What should the racer do if he has hit a yachting mark?

30. A year or two ago I found myself indulging in a spot of yachting in Finnish waters.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت yachting را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی yachting

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “yachting”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “yachting”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای yachting را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “yachting” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت yachting در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت yachting می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت yachting را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت yachting به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی yachting در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت yachting در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی yachting، لغت yachting را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت yachting به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت yachting را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت yachting با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی yachting آورده شده است:

1. We were approached by the Royal Yachting Association to see if we would loan our boat to them.

2. I go yachting most weekends in the summer.

3. The World Yachting Grand Prix has now gained credibility by attracting renowned and respected sailors.

3. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!

4. Stuart Quarrie is a yachting consultant specialising in race training and coaching.

5. Officers worked with the yachting, boating and fishing communities in a constant trawl for information.

6. Villa-Flotilla is yachting for novices, for families seeking a compromise, or for friends who like variety.

7. New for 1988 season, a prestigious yachting pond has recently been constructed.

8. We often go yachting.

9. It is a popular resort area and yachting center.

10. Nothing can beat yachting as a sport.

11. I like to go yachting this afternoon.

12. The opening of the yachting season is at hand.

13. Well, after a long nap, we’ll go yachting with Monica.

14. Yachting holidays in the Greek island is very popular.

15. This facility is also used as a Yachting Centre to promote a healthy lifestyle amongst students.

16. Greg acquires a suntan whilst doing a spot of corporate yachting.

17. All with trials, heats, elimination rounds, in everything from cycling to yachting, boxing to synchronized swimming.

18. Choose first whether to try dinghy sailing, windsurfing or yachting.

19. Mr Chance, who at one time owned a cruiser, holds an international helmsman certificate from the Royal Yachting Association.

20. Isn’t it time you investigated the best value in today’s yachting market for the discerning cruising family or club racer.

21. The deterrent effect of our presence and continuous patrols in the busier yachting areas could not be discounted.

22. Customers can call the phone-order number to receive a yachting order form.

23. The creation of the park on the northern outskirts of fishing, yachting, rowing and so on.

24. The rapid growth of its super – rich has whet the appetite of the yachting industry.

25. William founded his own energy company, Oxbow, and turned to yachting; he spent an estimated sixty-five million dollars to win the America’s Cup, in 1992.

26. That time a few British sportsmen will win gold, mostly in sports with a high technical content where we outspent the rest of the world, like yachting and cycling.

27. Sanya spot for water sports with good facilities for scuba diving , snorkeling, yachting and water skiing.

28. The Cowes regatta is the longest – running regular yachting regatta in the world.

29. What should the racer do if he has hit a yachting mark?

30. A year or two ago I found myself indulging in a spot of yachting in Finnish waters.

How to use “yachting” in a sentence?

Example sentences with the word “yachting”. “yachting” example sentences.

“yachting?” What does this mean? One word for example: “yachting” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “yachting”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “yachting” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “yachting” in your writing.

So here are some sentences with “yachting”. You can see simple sentences  with “yachting” , compound sentences with the word “yachting” and complex sentences with yachting below.

Learning More About The English Word “yachting” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “yachting” , or Persian meaning of “yachting”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with yachting.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “yachting” and yachting Word Families:

Recent Examples the Word “yachting” on the Web

1. We were approached by the Royal Yachting Association to see if we would loan our boat to them.

2. I go yachting most weekends in the summer.

3. The World Yachting Grand Prix has now gained credibility by attracting renowned and respected sailors.

3. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!

4. Stuart Quarrie is a yachting consultant specialising in race training and coaching.

5. Officers worked with the yachting, boating and fishing communities in a constant trawl for information.

6. Villa-Flotilla is yachting for novices, for families seeking a compromise, or for friends who like variety.

7. New for 1988 season, a prestigious yachting pond has recently been constructed.

8. We often go yachting.

9. It is a popular resort area and yachting center.

10. Nothing can beat yachting as a sport.

11. I like to go yachting this afternoon.

12. The opening of the yachting season is at hand.

13. Well, after a long nap, we’ll go yachting with Monica.

14. Yachting holidays in the Greek island is very popular.

15. This facility is also used as a Yachting Centre to promote a healthy lifestyle amongst students.

16. Greg acquires a suntan whilst doing a spot of corporate yachting.

17. All with trials, heats, elimination rounds, in everything from cycling to yachting, boxing to synchronized swimming.

18. Choose first whether to try dinghy sailing, windsurfing or yachting.

19. Mr Chance, who at one time owned a cruiser, holds an international helmsman certificate from the Royal Yachting Association.

20. Isn’t it time you investigated the best value in today’s yachting market for the discerning cruising family or club racer.

21. The deterrent effect of our presence and continuous patrols in the busier yachting areas could not be discounted.

22. Customers can call the phone-order number to receive a yachting order form.

23. The creation of the park on the northern outskirts of fishing, yachting, rowing and so on.

24. The rapid growth of its super – rich has whet the appetite of the yachting industry.

25. William founded his own energy company, Oxbow, and turned to yachting; he spent an estimated sixty-five million dollars to win the America’s Cup, in 1992.

26. That time a few British sportsmen will win gold, mostly in sports with a high technical content where we outspent the rest of the world, like yachting and cycling.

27. Sanya spot for water sports with good facilities for scuba diving , snorkeling, yachting and water skiing.

28. The Cowes regatta is the longest – running regular yachting regatta in the world.

29. What should the racer do if he has hit a yachting mark?

30. A year or two ago I found myself indulging in a spot of yachting in Finnish waters.

بازی یادگیری زبان انگلیسی