Use “yacht club” in a sentence | “yacht club” sentence examples

یادگیری لغت yacht club در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت yacht club

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت yacht club را یاد بگیرم؛

– معنی لغت yacht club را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت yacht club را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت yacht club  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه yacht club را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. No evidence of a Buchanan trust fund or yacht club membership, however.

2. One day I went to the nearby yacht club where a open-air reggae festival continued well into the night.

3. There is also a marina yacht club and a licensed restaurant barge at South Dock.

4. The yacht club, the Presidio, the park, and of course the bridge dominated the view to the left.

5. However, the yacht club flourishes, and the regatta is still held.

6. He could have drowned rowing back from the yacht club.

7. The super recreational Yacht Club, along with high-level sports car, private jets, is becoming a symbol of identity and dignity.

8. A key member of the San Diego Yacht Club team is splitting off to form his own team.

9. The ‘bow’ of the Yacht Club opens onto outdoor decks at all three levels.

10. Commandery and hotel: 40 top-class golf club, yacht club, members of private commandery, five stars hotel administration clients.

11. 11 a.m. – Peer into the St. Georges Yacht Club where Hollywood stars used to lounge in the 1960s.

12. The Yas Island Yacht Club is distinguished by the sparkling white exterior shells of the two main buildings against the backdrop of the Yas Marina and F1 Track.

13. The Southern Yacht Club, on Lake Pontchartrain, is the second oldest in the country.

14. Top grade business community: Five-star Westin Hotel, yacht club , San Marco Plaza, yacht villa, seascape villa, cloud villa, service department, time share, and Venice canal business district, etc.

15. The modern and exclusive chamber in Southland Yacht Club presents a picture of vogue, elegance and dignity.

15. EnglishVocabulary.ir try its best to collect and make good sentences.

16. The second phase of International Yacht Club of our Group company are in building, which is managed as international rules.

17. The Yacht Club is designed to excite, inspire and strengthen the concept that is Yas.

18. As a new recreation item, yacht club has been gradually appearing in China.

19. Getting to host the race was a coup for the Santa Cruz Yacht Club.

20. Punished but hardly chastened, Mr.Guan keeps his American-made Robinson copter in a quasi hangar at his yacht club, on the banks of the milky Ou River some 30 minutes from downtown Wenzhou.

21. The full development includes a new, 170-berth marina plus yacht club and the resort will feature guest pavilions and villas as well as the hotel.

22. Known for opulence,the MSC Fantasia boasts the exclusive MSC yacht club featuring a staircase of Swarovski crystals as well as a private lounge with transparent ceilings.

23. With the hotels unique positioning, all our guest will have direct access to the Marina as well as the International yacht club.

24. Punished but hardly chastened, Mr.Guan keeps his American-made Robinson copter in a quasi hanger at his yacht club, on the banks of the milky Ou River some 30 minutes from downtown Wenzhou.

25. Location: Dolphin Bar, 67 meters east to the West Entrance of the Xinghai Beach (near Dalian International Yacht Club), Dalian China.

26. The social high spot still holds the same traditions 176 years on – with yacht club balls, dinners, cocktail parties and concerts throughout the week.

27. We visited some of the other resorts we considered for our accomodation, and none of them came even close to the Yacht Club.

28. The reclamation area of the Project is 2,550 m2. Together with pontoon moorings, it provides a total area 3,500 m2 of foreshore beyond the existing eastern limit of the Hebe Haven Yacht Club.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت yacht club را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی yacht club

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “yacht club”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “yacht club”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای yacht club را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “yacht club” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت yacht club در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت yacht club می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت yacht club را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت yacht club به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی yacht club در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت yacht club در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی yacht club، لغت yacht club را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت yacht club به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت yacht club را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت yacht club با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی yacht club آورده شده است:

1. No evidence of a Buchanan trust fund or yacht club membership, however.

2. One day I went to the nearby yacht club where a open-air reggae festival continued well into the night.

3. There is also a marina yacht club and a licensed restaurant barge at South Dock.

4. The yacht club, the Presidio, the park, and of course the bridge dominated the view to the left.

5. However, the yacht club flourishes, and the regatta is still held.

6. He could have drowned rowing back from the yacht club.

7. The super recreational Yacht Club, along with high-level sports car, private jets, is becoming a symbol of identity and dignity.

8. A key member of the San Diego Yacht Club team is splitting off to form his own team.

9. The ‘bow’ of the Yacht Club opens onto outdoor decks at all three levels.

10. Commandery and hotel: 40 top-class golf club, yacht club, members of private commandery, five stars hotel administration clients.

11. 11 a.m. – Peer into the St. Georges Yacht Club where Hollywood stars used to lounge in the 1960s.

12. The Yas Island Yacht Club is distinguished by the sparkling white exterior shells of the two main buildings against the backdrop of the Yas Marina and F1 Track.

13. The Southern Yacht Club, on Lake Pontchartrain, is the second oldest in the country.

14. Top grade business community: Five-star Westin Hotel, yacht club , San Marco Plaza, yacht villa, seascape villa, cloud villa, service department, time share, and Venice canal business district, etc.

15. The modern and exclusive chamber in Southland Yacht Club presents a picture of vogue, elegance and dignity.

15. EnglishVocabulary.ir try its best to collect and make good sentences.

16. The second phase of International Yacht Club of our Group company are in building, which is managed as international rules.

17. The Yacht Club is designed to excite, inspire and strengthen the concept that is Yas.

18. As a new recreation item, yacht club has been gradually appearing in China.

19. Getting to host the race was a coup for the Santa Cruz Yacht Club.

20. Punished but hardly chastened, Mr.Guan keeps his American-made Robinson copter in a quasi hangar at his yacht club, on the banks of the milky Ou River some 30 minutes from downtown Wenzhou.

21. The full development includes a new, 170-berth marina plus yacht club and the resort will feature guest pavilions and villas as well as the hotel.

22. Known for opulence,the MSC Fantasia boasts the exclusive MSC yacht club featuring a staircase of Swarovski crystals as well as a private lounge with transparent ceilings.

23. With the hotels unique positioning, all our guest will have direct access to the Marina as well as the International yacht club.

24. Punished but hardly chastened, Mr.Guan keeps his American-made Robinson copter in a quasi hanger at his yacht club, on the banks of the milky Ou River some 30 minutes from downtown Wenzhou.

25. Location: Dolphin Bar, 67 meters east to the West Entrance of the Xinghai Beach (near Dalian International Yacht Club), Dalian China.

26. The social high spot still holds the same traditions 176 years on – with yacht club balls, dinners, cocktail parties and concerts throughout the week.

27. We visited some of the other resorts we considered for our accomodation, and none of them came even close to the Yacht Club.

28. The reclamation area of the Project is 2,550 m2. Together with pontoon moorings, it provides a total area 3,500 m2 of foreshore beyond the existing eastern limit of the Hebe Haven Yacht Club.

How to use “yacht club” in a sentence?

Example sentences with the word “yacht club”. “yacht club” example sentences.

“yacht club?” What does this mean? One word for example: “yacht club” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “yacht club”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “yacht club” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “yacht club” in your writing.

So here are some sentences with “yacht club”. You can see simple sentences  with “yacht club” , compound sentences with the word “yacht club” and complex sentences with yacht club below.

Learning More About The English Word “yacht club” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “yacht club” , or Persian meaning of “yacht club”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with yacht club.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “yacht club” and yacht club Word Families:

Recent Examples the Word “yacht club” on the Web

1. No evidence of a Buchanan trust fund or yacht club membership, however.

2. One day I went to the nearby yacht club where a open-air reggae festival continued well into the night.

3. There is also a marina yacht club and a licensed restaurant barge at South Dock.

4. The yacht club, the Presidio, the park, and of course the bridge dominated the view to the left.

5. However, the yacht club flourishes, and the regatta is still held.

6. He could have drowned rowing back from the yacht club.

7. The super recreational Yacht Club, along with high-level sports car, private jets, is becoming a symbol of identity and dignity.

8. A key member of the San Diego Yacht Club team is splitting off to form his own team.

9. The ‘bow’ of the Yacht Club opens onto outdoor decks at all three levels.

10. Commandery and hotel: 40 top-class golf club, yacht club, members of private commandery, five stars hotel administration clients.

11. 11 a.m. – Peer into the St. Georges Yacht Club where Hollywood stars used to lounge in the 1960s.

12. The Yas Island Yacht Club is distinguished by the sparkling white exterior shells of the two main buildings against the backdrop of the Yas Marina and F1 Track.

13. The Southern Yacht Club, on Lake Pontchartrain, is the second oldest in the country.

14. Top grade business community: Five-star Westin Hotel, yacht club , San Marco Plaza, yacht villa, seascape villa, cloud villa, service department, time share, and Venice canal business district, etc.

15. The modern and exclusive chamber in Southland Yacht Club presents a picture of vogue, elegance and dignity.

15. EnglishVocabulary.ir try its best to collect and make good sentences.

16. The second phase of International Yacht Club of our Group company are in building, which is managed as international rules.

17. The Yacht Club is designed to excite, inspire and strengthen the concept that is Yas.

18. As a new recreation item, yacht club has been gradually appearing in China.

19. Getting to host the race was a coup for the Santa Cruz Yacht Club.

20. Punished but hardly chastened, Mr.Guan keeps his American-made Robinson copter in a quasi hangar at his yacht club, on the banks of the milky Ou River some 30 minutes from downtown Wenzhou.

21. The full development includes a new, 170-berth marina plus yacht club and the resort will feature guest pavilions and villas as well as the hotel.

22. Known for opulence,the MSC Fantasia boasts the exclusive MSC yacht club featuring a staircase of Swarovski crystals as well as a private lounge with transparent ceilings.

23. With the hotels unique positioning, all our guest will have direct access to the Marina as well as the International yacht club.

24. Punished but hardly chastened, Mr.Guan keeps his American-made Robinson copter in a quasi hanger at his yacht club, on the banks of the milky Ou River some 30 minutes from downtown Wenzhou.

25. Location: Dolphin Bar, 67 meters east to the West Entrance of the Xinghai Beach (near Dalian International Yacht Club), Dalian China.

26. The social high spot still holds the same traditions 176 years on – with yacht club balls, dinners, cocktail parties and concerts throughout the week.

27. We visited some of the other resorts we considered for our accomodation, and none of them came even close to the Yacht Club.

28. The reclamation area of the Project is 2,550 m2. Together with pontoon moorings, it provides a total area 3,500 m2 of foreshore beyond the existing eastern limit of the Hebe Haven Yacht Club.

بازی یادگیری زبان انگلیسی