Use “YA” in a sentence | “YA” sentence examples

یادگیری لغت YA در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت YA

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت YA را یاد بگیرم؛

– معنی لغت YA را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت YA را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت YA  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه YA را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1 Come on, what do ya say?

2 D’ ya think the City Hospital would do bone marrow transplant?

3 Every chance ya got ta breathe, ya take a deep one fer Mr Barraza.

4 Ya wan na defend yurself, ya stay the course.

5 At night, when ya sleep, proteins from Angie build it up bigger, stronger, tougher.

6 I tell ya, our kids are running wild.

7 We need to sort of shape ya so you know how to take or, take orders and sit into this machine.

8 Ya was a good fighter, very tough.

9 Just one thing dough don’t buy ya in this town, fella; total silence.

10 Like ya bin dressed by a gorilla inna dark.

11 Ya know, youse can be a good fighter.

12 Very tight schedule, ya know.

13 I’ll chop some wood for ya, Olive! -Why, that no-good runt!

14 Ya debes devolverme el dinero que me debes.

15 Seven flax varieties Shuang Ya No. 5,6 , 7,8, Gaos ( Arogs ), Argos and Ilona were tested in Midu.

16 Pass the lube, will ya, huh?

17 Inavyoeleweka ni kuwa ubao ni sehemu ya mti ama mbao katika Kiswahili sanifu.

18 So sayonara, try tomorra, nice to know ya.

19 Elsewhere, Fix Ya Face has shades of the brilliant Kelis.

20 Ya can’t raffle off a dead donkey!

21 Ya do one fucken thing wrong in yur whole goddamn life an ya got ta pay fer it till kingdom come!

22 Poole police said, because this belongs to the members Bide Ya Adams all, so the park is also part of his personal Flowers, “defloration means guilty of theft, we can to prosecute this offense.”

23 Where do there is the woollen cloth teaching cowry attending to in San Ya? Bother telling concrete place.

24 It showed that the average content of dissociated amino acid in Ya pear was much higher than that of Bartlett pear and Changshilang pear, but lower than that of New Century pear.

25 The gynandromorph was reared from Pulvinaria aurantii collected in Ya Xian, Zhejiang Province. All the specimens studied are housed in Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences.

26 Knows you and your wife. Forgot to mention her on bonfire night, didn’t ya?

27 Alexi : ” o yeah? take care babe ~ luv ya! “.

28 I took a look at your page and well,(www.EnglishVocabulary.ir) I liked what I saw… :p So… ya 🙂 my name is Cerise Coleman.

29 From the divinatory symbol of “Qian”, exemplifications of expanded manly beauty can be discovered in Gua, Ya o, Tuan, and Xiang proper and in historical art, literature and aesthetics.

30 Voy a invitar a muchos compa ? eros de trabajo ya otros amigos.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت YA را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی YA

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “YA”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “YA”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای YA را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “YA” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت YA در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت YA می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت YA را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت YA به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی YA در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت YA در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی YA، لغت YA را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت YA به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت YA را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت YA با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی YA آورده شده است:

1 Come on, what do ya say?

2 D’ ya think the City Hospital would do bone marrow transplant?

3 Every chance ya got ta breathe, ya take a deep one fer Mr Barraza.

4 Ya wan na defend yurself, ya stay the course.

5 At night, when ya sleep, proteins from Angie build it up bigger, stronger, tougher.

6 I tell ya, our kids are running wild.

7 We need to sort of shape ya so you know how to take or, take orders and sit into this machine.

8 Ya was a good fighter, very tough.

9 Just one thing dough don’t buy ya in this town, fella; total silence.

10 Like ya bin dressed by a gorilla inna dark.

11 Ya know, youse can be a good fighter.

12 Very tight schedule, ya know.

13 I’ll chop some wood for ya, Olive! -Why, that no-good runt!

14 Ya debes devolverme el dinero que me debes.

15 Seven flax varieties Shuang Ya No. 5,6 , 7,8, Gaos ( Arogs ), Argos and Ilona were tested in Midu.

16 Pass the lube, will ya, huh?

17 Inavyoeleweka ni kuwa ubao ni sehemu ya mti ama mbao katika Kiswahili sanifu.

18 So sayonara, try tomorra, nice to know ya.

19 Elsewhere, Fix Ya Face has shades of the brilliant Kelis.

20 Ya can’t raffle off a dead donkey!

21 Ya do one fucken thing wrong in yur whole goddamn life an ya got ta pay fer it till kingdom come!

22 Poole police said, because this belongs to the members Bide Ya Adams all, so the park is also part of his personal Flowers, “defloration means guilty of theft, we can to prosecute this offense.”

23 Where do there is the woollen cloth teaching cowry attending to in San Ya? Bother telling concrete place.

24 It showed that the average content of dissociated amino acid in Ya pear was much higher than that of Bartlett pear and Changshilang pear, but lower than that of New Century pear.

25 The gynandromorph was reared from Pulvinaria aurantii collected in Ya Xian, Zhejiang Province. All the specimens studied are housed in Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences.

26 Knows you and your wife. Forgot to mention her on bonfire night, didn’t ya?

27 Alexi : ” o yeah? take care babe ~ luv ya! “.

28 I took a look at your page and well,(www.EnglishVocabulary.ir) I liked what I saw… :p So… ya 🙂 my name is Cerise Coleman.

29 From the divinatory symbol of “Qian”, exemplifications of expanded manly beauty can be discovered in Gua, Ya o, Tuan, and Xiang proper and in historical art, literature and aesthetics.

30 Voy a invitar a muchos compa ? eros de trabajo ya otros amigos.

How to use “YA” in a sentence?

Example sentences with the word “YA”. “YA” example sentences.

“YA?” What does this mean? One word for example: “YA” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “YA”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “YA” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “YA” in your writing.

So here are some sentences with “YA”. You can see simple sentences  with “YA” , compound sentences with the word “YA” and complex sentences with YA below.

Learning More About The English Word “YA” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “YA” , or Persian meaning of “YA”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with YA.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “YA” and YA Word Families:

Recent Examples the Word “YA” on the Web

1 Come on, what do ya say?

2 D’ ya think the City Hospital would do bone marrow transplant?

3 Every chance ya got ta breathe, ya take a deep one fer Mr Barraza.

4 Ya wan na defend yurself, ya stay the course.

5 At night, when ya sleep, proteins from Angie build it up bigger, stronger, tougher.

6 I tell ya, our kids are running wild.

7 We need to sort of shape ya so you know how to take or, take orders and sit into this machine.

8 Ya was a good fighter, very tough.

9 Just one thing dough don’t buy ya in this town, fella; total silence.

10 Like ya bin dressed by a gorilla inna dark.

11 Ya know, youse can be a good fighter.

12 Very tight schedule, ya know.

13 I’ll chop some wood for ya, Olive! -Why, that no-good runt!

14 Ya debes devolverme el dinero que me debes.

15 Seven flax varieties Shuang Ya No. 5,6 , 7,8, Gaos ( Arogs ), Argos and Ilona were tested in Midu.

16 Pass the lube, will ya, huh?

17 Inavyoeleweka ni kuwa ubao ni sehemu ya mti ama mbao katika Kiswahili sanifu.

18 So sayonara, try tomorra, nice to know ya.

19 Elsewhere, Fix Ya Face has shades of the brilliant Kelis.

20 Ya can’t raffle off a dead donkey!

21 Ya do one fucken thing wrong in yur whole goddamn life an ya got ta pay fer it till kingdom come!

22 Poole police said, because this belongs to the members Bide Ya Adams all, so the park is also part of his personal Flowers, “defloration means guilty of theft, we can to prosecute this offense.”

23 Where do there is the woollen cloth teaching cowry attending to in San Ya? Bother telling concrete place.

24 It showed that the average content of dissociated amino acid in Ya pear was much higher than that of Bartlett pear and Changshilang pear, but lower than that of New Century pear.

25 The gynandromorph was reared from Pulvinaria aurantii collected in Ya Xian, Zhejiang Province. All the specimens studied are housed in Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences.

26 Knows you and your wife. Forgot to mention her on bonfire night, didn’t ya?

27 Alexi : ” o yeah? take care babe ~ luv ya! “.

28 I took a look at your page and well,(www.EnglishVocabulary.ir) I liked what I saw… :p So… ya 🙂 my name is Cerise Coleman.

29 From the divinatory symbol of “Qian”, exemplifications of expanded manly beauty can be discovered in Gua, Ya o, Tuan, and Xiang proper and in historical art, literature and aesthetics.

30 Voy a invitar a muchos compa ? eros de trabajo ya otros amigos.

بازی یادگیری زبان انگلیسی