Use “xylose” in a sentence | “xylose” sentence examples

یادگیری لغت xylose در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت xylose

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت xylose را یاد بگیرم؛

– معنی لغت xylose را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت xylose را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت xylose  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه xylose را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. The results showed that glucose and xylose liberated from cellulose and hemicellulose in corn stover were rapidly fermented to ethanol by S.

2. The xylose isomerase was expressed, purified and characterized.

3. This shows that a xylose isomerase gene was missing in the yeast, and cloning of this gene from other organisms might make the yeast ferment xylose directly.

4. It was impossible for natural yeast to ferment xylose.

5. Glucose, mannose , xylose and galactose are included in the saccharide.

6. Based on the excretion of D—xylose in urine, it was found to strengthen the intestinal absorption in normal rats and the rats with the deficiency of spleen induced by Rheum palmatum.

7. Saccharide: Glucose, mannose , xylose and galactose and so on are included.

8. Compares with the xylose plywood, the processing bamboo plywood difficulty is bigger.

9. Efficient use of xylose is the basis for using lignocellulose completely.

10. Xylose fermentation is one of the key factors in the cost of ethanol production as feedstock.

11. The major components of hemicellulose is pentose, including xylose, arabinose, etc. , which can be used as carbon source of ethanol fermentation.

12. The mainly neutral sugars were composed of rhamnose, xylose and glucose.

13. The primary studies on the extracellular xylanase of the strain H-1 demonstrated that the xylanase was induced by xylan and cellobiose and inhibited by xylose and glucose.

14. Xylose reductase(XR) is a key enzyme in D-xylose metabolism, catalyzing the reduction of D-xylose to xylitol. The reported xylose reductase from C.

15. The results indicated that fucoidans from Sargassum fusiforme were composed mainly of fucose, galactose, glctose, mannose and small amounts of rhamnose, xylose and arabinose.

16. The results showed that active charcoal particle has remarkable decoloration ability for the first xylose solution.

17. No spore was formed , and it was resistant to 0/129. It could utilize glucose, malt ose , mannite, sucrose and inositol, but could not utilize xylose, xyl ose, raffinose,(Sentence dictionary) sorbin and adonitol.

18. The results indicate that the yeasts S. cerevi- ciae is able to produce ethanol from D-xylose as the enzyme xylose isomerase exists in either oxygen—limited or anaerobic fermentation.

19. Microbial xylanases occur in various microorganisms and can hydrolyze xylans into xy – looligosaccharides and D – xylose.

20. The results can lay a foundation for application in industry of xylose isomerase .

21. A soluble , gummy polysaccharide found in plant cell walls and yielding xylose upon hydrolysis.

22. The results showed that the backbone of NFG – 1 was composed of xylose and glucose.

23. They can’t ferment glucose, fructose, esculin, amygdalin, arabinose, lactose, mannose, ribose, sucrose, xylose, raffinose, mannitol, inositol, sorbitol and gelatin.

24. The corncob auto – hydrolysate was hydrolyzed by xylanase to obtain the fermentable xylose solution.

25. The model was based on enzyme inhibition kinetics, taking into account substrate inhibition, xylose inhibition, axial diffusion and film diffusion.

26. Antioxidtive Maillard reaction products can be formed arg inine and xylose.

27. The output of some products, such as monosodium glutamate, citric acid, xylose, xylitol and ethyl maltol used in perfume, still lays at the top of the world.

28. “If you do the fermentation by using only cellobiose or xylose, it takes 48 hours,” said postdoctoral researcher and lead author Suk-Jin Ha.

29. In fact, the new yeast strain simultaneously converts cellobiose (a precursor of glucose) and xylose to ethanol just as quickly as it can ferment either sugar alone.

30. Results GL-PPT2, GL-PPT3, and GL-PPT4 comprise the nine monosaccharides of mannose, ribose, rhamnose, glucose, galactose, arabinose, xylose, galactose, and glucuronic acid.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت xylose را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xylose

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “xylose”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “xylose”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای xylose را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “xylose” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت xylose در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت xylose می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت xylose را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت xylose به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی xylose در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت xylose در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xylose، لغت xylose را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت xylose به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت xylose را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت xylose با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی xylose آورده شده است:

1. The results showed that glucose and xylose liberated from cellulose and hemicellulose in corn stover were rapidly fermented to ethanol by S.

2. The xylose isomerase was expressed, purified and characterized.

3. This shows that a xylose isomerase gene was missing in the yeast, and cloning of this gene from other organisms might make the yeast ferment xylose directly.

4. It was impossible for natural yeast to ferment xylose.

5. Glucose, mannose , xylose and galactose are included in the saccharide.

6. Based on the excretion of D—xylose in urine, it was found to strengthen the intestinal absorption in normal rats and the rats with the deficiency of spleen induced by Rheum palmatum.

7. Saccharide: Glucose, mannose , xylose and galactose and so on are included.

8. Compares with the xylose plywood, the processing bamboo plywood difficulty is bigger.

9. Efficient use of xylose is the basis for using lignocellulose completely.

10. Xylose fermentation is one of the key factors in the cost of ethanol production as feedstock.

11. The major components of hemicellulose is pentose, including xylose, arabinose, etc. , which can be used as carbon source of ethanol fermentation.

12. The mainly neutral sugars were composed of rhamnose, xylose and glucose.

13. The primary studies on the extracellular xylanase of the strain H-1 demonstrated that the xylanase was induced by xylan and cellobiose and inhibited by xylose and glucose.

14. Xylose reductase(XR) is a key enzyme in D-xylose metabolism, catalyzing the reduction of D-xylose to xylitol. The reported xylose reductase from C.

15. The results indicated that fucoidans from Sargassum fusiforme were composed mainly of fucose, galactose, glctose, mannose and small amounts of rhamnose, xylose and arabinose.

16. The results showed that active charcoal particle has remarkable decoloration ability for the first xylose solution.

17. No spore was formed , and it was resistant to 0/129. It could utilize glucose, malt ose , mannite, sucrose and inositol, but could not utilize xylose, xyl ose, raffinose,(Sentence dictionary) sorbin and adonitol.

18. The results indicate that the yeasts S. cerevi- ciae is able to produce ethanol from D-xylose as the enzyme xylose isomerase exists in either oxygen—limited or anaerobic fermentation.

19. Microbial xylanases occur in various microorganisms and can hydrolyze xylans into xy – looligosaccharides and D – xylose.

20. The results can lay a foundation for application in industry of xylose isomerase .

21. A soluble , gummy polysaccharide found in plant cell walls and yielding xylose upon hydrolysis.

22. The results showed that the backbone of NFG – 1 was composed of xylose and glucose.

23. They can’t ferment glucose, fructose, esculin, amygdalin, arabinose, lactose, mannose, ribose, sucrose, xylose, raffinose, mannitol, inositol, sorbitol and gelatin.

24. The corncob auto – hydrolysate was hydrolyzed by xylanase to obtain the fermentable xylose solution.

25. The model was based on enzyme inhibition kinetics, taking into account substrate inhibition, xylose inhibition, axial diffusion and film diffusion.

26. Antioxidtive Maillard reaction products can be formed arg inine and xylose.

27. The output of some products, such as monosodium glutamate, citric acid, xylose, xylitol and ethyl maltol used in perfume, still lays at the top of the world.

28. “If you do the fermentation by using only cellobiose or xylose, it takes 48 hours,” said postdoctoral researcher and lead author Suk-Jin Ha.

29. In fact, the new yeast strain simultaneously converts cellobiose (a precursor of glucose) and xylose to ethanol just as quickly as it can ferment either sugar alone.

30. Results GL-PPT2, GL-PPT3, and GL-PPT4 comprise the nine monosaccharides of mannose, ribose, rhamnose, glucose, galactose, arabinose, xylose, galactose, and glucuronic acid.

How to use “xylose” in a sentence?

Example sentences with the word “xylose”. “xylose” example sentences.

“xylose?” What does this mean? One word for example: “xylose” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “xylose”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “xylose” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “xylose” in your writing.

So here are some sentences with “xylose”. You can see simple sentences  with “xylose” , compound sentences with the word “xylose” and complex sentences with xylose below.

Learning More About The English Word “xylose” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “xylose” , or Persian meaning of “xylose”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with xylose.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “xylose” and xylose Word Families:

Recent Examples the Word “xylose” on the Web

1. The results showed that glucose and xylose liberated from cellulose and hemicellulose in corn stover were rapidly fermented to ethanol by S.

2. The xylose isomerase was expressed, purified and characterized.

3. This shows that a xylose isomerase gene was missing in the yeast, and cloning of this gene from other organisms might make the yeast ferment xylose directly.

4. It was impossible for natural yeast to ferment xylose.

5. Glucose, mannose , xylose and galactose are included in the saccharide.

6. Based on the excretion of D—xylose in urine, it was found to strengthen the intestinal absorption in normal rats and the rats with the deficiency of spleen induced by Rheum palmatum.

7. Saccharide: Glucose, mannose , xylose and galactose and so on are included.

8. Compares with the xylose plywood, the processing bamboo plywood difficulty is bigger.

9. Efficient use of xylose is the basis for using lignocellulose completely.

10. Xylose fermentation is one of the key factors in the cost of ethanol production as feedstock.

11. The major components of hemicellulose is pentose, including xylose, arabinose, etc. , which can be used as carbon source of ethanol fermentation.

12. The mainly neutral sugars were composed of rhamnose, xylose and glucose.

13. The primary studies on the extracellular xylanase of the strain H-1 demonstrated that the xylanase was induced by xylan and cellobiose and inhibited by xylose and glucose.

14. Xylose reductase(XR) is a key enzyme in D-xylose metabolism, catalyzing the reduction of D-xylose to xylitol. The reported xylose reductase from C.

15. The results indicated that fucoidans from Sargassum fusiforme were composed mainly of fucose, galactose, glctose, mannose and small amounts of rhamnose, xylose and arabinose.

16. The results showed that active charcoal particle has remarkable decoloration ability for the first xylose solution.

17. No spore was formed , and it was resistant to 0/129. It could utilize glucose, malt ose , mannite, sucrose and inositol, but could not utilize xylose, xyl ose, raffinose,(Sentence dictionary) sorbin and adonitol.

18. The results indicate that the yeasts S. cerevi- ciae is able to produce ethanol from D-xylose as the enzyme xylose isomerase exists in either oxygen—limited or anaerobic fermentation.

19. Microbial xylanases occur in various microorganisms and can hydrolyze xylans into xy – looligosaccharides and D – xylose.

20. The results can lay a foundation for application in industry of xylose isomerase .

21. A soluble , gummy polysaccharide found in plant cell walls and yielding xylose upon hydrolysis.

22. The results showed that the backbone of NFG – 1 was composed of xylose and glucose.

23. They can’t ferment glucose, fructose, esculin, amygdalin, arabinose, lactose, mannose, ribose, sucrose, xylose, raffinose, mannitol, inositol, sorbitol and gelatin.

24. The corncob auto – hydrolysate was hydrolyzed by xylanase to obtain the fermentable xylose solution.

25. The model was based on enzyme inhibition kinetics, taking into account substrate inhibition, xylose inhibition, axial diffusion and film diffusion.

26. Antioxidtive Maillard reaction products can be formed arg inine and xylose.

27. The output of some products, such as monosodium glutamate, citric acid, xylose, xylitol and ethyl maltol used in perfume, still lays at the top of the world.

28. “If you do the fermentation by using only cellobiose or xylose, it takes 48 hours,” said postdoctoral researcher and lead author Suk-Jin Ha.

29. In fact, the new yeast strain simultaneously converts cellobiose (a precursor of glucose) and xylose to ethanol just as quickly as it can ferment either sugar alone.

30. Results GL-PPT2, GL-PPT3, and GL-PPT4 comprise the nine monosaccharides of mannose, ribose, rhamnose, glucose, galactose, arabinose, xylose, galactose, and glucuronic acid.

بازی یادگیری زبان انگلیسی