Use “xylitol” in a sentence | “xylitol” sentence examples

یادگیری لغت xylitol در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت xylitol

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت xylitol را یاد بگیرم؛

– معنی لغت xylitol را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت xylitol را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت xylitol  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه xylitol را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1) Chewing sugarless gums, especially those with xylitol, can help reduce decay and increase the flow of saliva.

2) The esterification of xylitol and oleic acid was studied.

3) The content of Ginseng saponins , xylitol and sorbierte moral Ginseng fi-mt saponins solution was determined by spectrophotometry and titrimetry.

4) As a new edulcorate , xylitol has been widely used. The physical and chemical properties , medical value and the process of production of xylitol are given in this paper.

5) Dual – action toothpaste with Xylitol and baking soda to remove stains and surface discolouration from teeth.

6) Xylitol is a five-carbon sugar alcohol that is used as a sugar substitute.

7) Regular use of Xylitol has been shown to help reduce dental plaque – the first stage of cavity development, tartar formation and tooth staining – and promote better oral health.

8) Xylitol is functional sugar alcohol , it can prevent dental caries, it also a sweetener for diabetics an alternative and protect liver.

9) Xylitol is widely-used in sugar-free products sold in the UK.

10) The xylitol was produced from corncob hydrolysate in a yield on theoretical value of 74.9 %.

11) The paper discussed the separation of Xylitol, Arabitol and Sorbitol by Ion Exchange Chromatography.

12) A type powdery activated charcoal was preduced from xylitol residue with phosphoric acid as activating agent.

13) The production applied sodium cyclamate and xylitol as sweet agent instead of sucrose.

14) Xylitol is a kind of important sweetening agent and is used in many aspects?

15) The discourse studies the preparation of rice straw hemicellulosic hydrolysate for production of xylitol by fermentation.

16) Xylose reductase(XR) is a key enzyme in D-xylose metabolism, catalyzing the reduction of D-xylose to xylitol. The reported xylose reductase from C.

17) Main Ingredients Fructus Rosae Roxburghii Juice, Herba Houttuyniae Juice, Xylitol, Granulated Sugar, Citric Acid, Honey.

18) Water (aqua), glycerin, aloe vera gel, hydrated silica, calcium carbonate, xylitol, xanthan gum,[xylitol] potassium sodium levulinate.

19) The output of some products, such as monosodium glutamate, citric acid, xylose, xylitol and ethyl maltol used in perfume, still lays at the top of the world.

20) Ingredients: purified water, Hericium erinaceus, Beech mushroom , termite mushroom, Tricholoma lobayense Heim, Lycium chinense Mill, Lonicera japonica, Xylitol, oligosaccharides.

21) The results showed that depending relatively largely on temperature, the solubility of xylitol decreased with adding ethanol and increased with adding impurities such as sorbitol or adonitol .

22) Through many experiments to ascertain optimal addition of beer and xylitol. The final product tastes more fine and daintily, meanwhile, it also has more nutritious and hygienical function.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت xylitol را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xylitol

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “xylitol”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “xylitol”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای xylitol را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “xylitol” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت xylitol در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت xylitol می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت xylitol را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت xylitol به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی xylitol در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت xylitol در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xylitol، لغت xylitol را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت xylitol به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت xylitol را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت xylitol با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی xylitol آورده شده است:

1) Chewing sugarless gums, especially those with xylitol, can help reduce decay and increase the flow of saliva.

2) The esterification of xylitol and oleic acid was studied.

3) The content of Ginseng saponins , xylitol and sorbierte moral Ginseng fi-mt saponins solution was determined by spectrophotometry and titrimetry.

4) As a new edulcorate , xylitol has been widely used. The physical and chemical properties , medical value and the process of production of xylitol are given in this paper.

5) Dual – action toothpaste with Xylitol and baking soda to remove stains and surface discolouration from teeth.

6) Xylitol is a five-carbon sugar alcohol that is used as a sugar substitute.

7) Regular use of Xylitol has been shown to help reduce dental plaque – the first stage of cavity development, tartar formation and tooth staining – and promote better oral health.

8) Xylitol is functional sugar alcohol , it can prevent dental caries, it also a sweetener for diabetics an alternative and protect liver.

9) Xylitol is widely-used in sugar-free products sold in the UK.

10) The xylitol was produced from corncob hydrolysate in a yield on theoretical value of 74.9 %.

11) The paper discussed the separation of Xylitol, Arabitol and Sorbitol by Ion Exchange Chromatography.

12) A type powdery activated charcoal was preduced from xylitol residue with phosphoric acid as activating agent.

13) The production applied sodium cyclamate and xylitol as sweet agent instead of sucrose.

14) Xylitol is a kind of important sweetening agent and is used in many aspects?

15) The discourse studies the preparation of rice straw hemicellulosic hydrolysate for production of xylitol by fermentation.

16) Xylose reductase(XR) is a key enzyme in D-xylose metabolism, catalyzing the reduction of D-xylose to xylitol. The reported xylose reductase from C.

17) Main Ingredients Fructus Rosae Roxburghii Juice, Herba Houttuyniae Juice, Xylitol, Granulated Sugar, Citric Acid, Honey.

18) Water (aqua), glycerin, aloe vera gel, hydrated silica, calcium carbonate, xylitol, xanthan gum,[xylitol] potassium sodium levulinate.

19) The output of some products, such as monosodium glutamate, citric acid, xylose, xylitol and ethyl maltol used in perfume, still lays at the top of the world.

20) Ingredients: purified water, Hericium erinaceus, Beech mushroom , termite mushroom, Tricholoma lobayense Heim, Lycium chinense Mill, Lonicera japonica, Xylitol, oligosaccharides.

21) The results showed that depending relatively largely on temperature, the solubility of xylitol decreased with adding ethanol and increased with adding impurities such as sorbitol or adonitol .

22) Through many experiments to ascertain optimal addition of beer and xylitol. The final product tastes more fine and daintily, meanwhile, it also has more nutritious and hygienical function.

How to use “xylitol” in a sentence?

Example sentences with the word “xylitol”. “xylitol” example sentences.

“xylitol?” What does this mean? One word for example: “xylitol” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “xylitol”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “xylitol” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “xylitol” in your writing.

So here are some sentences with “xylitol”. You can see simple sentences  with “xylitol” , compound sentences with the word “xylitol” and complex sentences with xylitol below.

Learning More About The English Word “xylitol” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “xylitol” , or Persian meaning of “xylitol”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with xylitol.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “xylitol” and xylitol Word Families:

Recent Examples the Word “xylitol” on the Web

1) Chewing sugarless gums, especially those with xylitol, can help reduce decay and increase the flow of saliva.

2) The esterification of xylitol and oleic acid was studied.

3) The content of Ginseng saponins , xylitol and sorbierte moral Ginseng fi-mt saponins solution was determined by spectrophotometry and titrimetry.

4) As a new edulcorate , xylitol has been widely used. The physical and chemical properties , medical value and the process of production of xylitol are given in this paper.

5) Dual – action toothpaste with Xylitol and baking soda to remove stains and surface discolouration from teeth.

6) Xylitol is a five-carbon sugar alcohol that is used as a sugar substitute.

7) Regular use of Xylitol has been shown to help reduce dental plaque – the first stage of cavity development, tartar formation and tooth staining – and promote better oral health.

8) Xylitol is functional sugar alcohol , it can prevent dental caries, it also a sweetener for diabetics an alternative and protect liver.

9) Xylitol is widely-used in sugar-free products sold in the UK.

10) The xylitol was produced from corncob hydrolysate in a yield on theoretical value of 74.9 %.

11) The paper discussed the separation of Xylitol, Arabitol and Sorbitol by Ion Exchange Chromatography.

12) A type powdery activated charcoal was preduced from xylitol residue with phosphoric acid as activating agent.

13) The production applied sodium cyclamate and xylitol as sweet agent instead of sucrose.

14) Xylitol is a kind of important sweetening agent and is used in many aspects?

15) The discourse studies the preparation of rice straw hemicellulosic hydrolysate for production of xylitol by fermentation.

16) Xylose reductase(XR) is a key enzyme in D-xylose metabolism, catalyzing the reduction of D-xylose to xylitol. The reported xylose reductase from C.

17) Main Ingredients Fructus Rosae Roxburghii Juice, Herba Houttuyniae Juice, Xylitol, Granulated Sugar, Citric Acid, Honey.

18) Water (aqua), glycerin, aloe vera gel, hydrated silica, calcium carbonate, xylitol, xanthan gum,[xylitol] potassium sodium levulinate.

19) The output of some products, such as monosodium glutamate, citric acid, xylose, xylitol and ethyl maltol used in perfume, still lays at the top of the world.

20) Ingredients: purified water, Hericium erinaceus, Beech mushroom , termite mushroom, Tricholoma lobayense Heim, Lycium chinense Mill, Lonicera japonica, Xylitol, oligosaccharides.

21) The results showed that depending relatively largely on temperature, the solubility of xylitol decreased with adding ethanol and increased with adding impurities such as sorbitol or adonitol .

22) Through many experiments to ascertain optimal addition of beer and xylitol. The final product tastes more fine and daintily, meanwhile, it also has more nutritious and hygienical function.

بازی یادگیری زبان انگلیسی