Use “xylene” in a sentence | “xylene” sentence examples

یادگیری لغت xylene در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت xylene

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت xylene را یاد بگیرم؛

– معنی لغت xylene را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت xylene را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت xylene  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه xylene را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

(1) Except of deltamethrin, xylene might be another important cause of deltamethrin emulsion concentrate acute poisoning.

(2) A new method of separating xylene – salt – effect is presented.

(3) The kinetics ofp – xylene oxidation to terephthalic acid was experimentally determined.

(4) The content of releasing toluene and xylene gas in the air.

(5) The synthesis ofp phthalaldehyde from p xylene by chlorination and catalytic oxidation was studied. The total yield was over 89%, the purity of the product was over 99%.

(6) Solubility of nitrobenzenamine in xylene was higher than that in toluene, but solubility of etherate was nearly the same in the two solvents.

(7) In order to study the neurotoxic effects of xylene on the nervous system in rats, the concentrations of amino acid neurotransmitter and enkephalin were analyzed using HPLC and RIA.

(8) Table printing ink solvent used mainly xylene, propyl alcohol.

(9) Xylene, butyl alcohol solvent is slow.

(10) Like butyl acetate, xylene, propyl alcohol, pimelinketone are slow solvents.

(11) The organic solvent (xylene) existed in the filtrate after adsorption filtration and the regeneration were also analyzed in detail.

(12) The results indicated that the xylene was separated by salt – effect was possible.

(13) Their adsorption capacity and selectivity for p – xylene were high.

(14) Ammoxidation catalyst ofm – xylene to prepare m – dicyanobenzene was studied.

(15) The author has put forward a new type of invented time scale for extending this method to reversible complex networks[xylene], e. g. the reaction of xylene isomerization over HZSM-5 zeolite catalyst.

(16) The slurry was composed of the required amounts of sodium methoxide solution, CuCr catalyst and emulsifier OP10, as well as the balanced liquid xylene medium.

(17) A new spectrophotometric method for the determination of trace nitrite is studied. The method is based on the nitrosation reaction of xylene cyanol FF with nitrite in diluted hydrochloric acid medium.

(18) The anti – inflammatory experiments concluded mice ear – swollen induced by xylene and egg white – induced toe swollen.

(19) Washing after the test needs special care. Generally an organic solvent such as trichloroethylene or xylene is used.

(20) Used as a component of solvents in the process of the azeotropism, and could partly replace toluene, xylene and methyl isobutyl ketone (MIBK).

(21) Thereafter the bottle is filled to the lip with commercial grade xylene.

(22) Toluene can be used for gasoline blending components, solvents and through disproportionation and transalkylation of benzene and xylene system, and a variety of synthetic organic chemicals.

(23) The influence of the calcination temperature on the catalytic activity of o – xylene isomerization was investig.

(24) This is a study of the changes in the haematopoietic system in 4-month-old rats exposed to toluene and xylene.

(25) Acrylonitrile copolymerized with divinylbenzene on polypropylene and then extracted with xylene, the cage cyano resin was obtained.

(26) A new solid phase microextraction (SPME) fiber coated with activated charcoal was estimated by determination of benzene, toluene and xylene(BTX)in indoor air.

(27) The oil removes the benzole a mixture of benzene, toluene and xylene from the gas stream.

(28) The grafting of acrylic acid on to low density polyethylene(LDPE) was studied in solution. Benzoyl peroxide(BPO) and xylene were used as initiator and solvent respectively.

(29) RESULTS Diclofenac potassium spray was found to suppress ear swell induced by xylene in mice, inhibit paw edema induced by carrageenin in rat, and increase threshold of pain in mice.

(30) Anti -inflammation of GG was investigated in mice with xylene -ind uced auricular swelling and in rats with edema of hind paw induced by injection of carrageenin .

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت xylene را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xylene

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “xylene”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “xylene”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای xylene را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “xylene” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت xylene در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت xylene می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت xylene را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت xylene به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی xylene در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت xylene در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xylene، لغت xylene را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت xylene به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت xylene را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت xylene با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی xylene آورده شده است:

(1) Except of deltamethrin, xylene might be another important cause of deltamethrin emulsion concentrate acute poisoning.

(2) A new method of separating xylene – salt – effect is presented.

(3) The kinetics ofp – xylene oxidation to terephthalic acid was experimentally determined.

(4) The content of releasing toluene and xylene gas in the air.

(5) The synthesis ofp phthalaldehyde from p xylene by chlorination and catalytic oxidation was studied. The total yield was over 89%, the purity of the product was over 99%.

(6) Solubility of nitrobenzenamine in xylene was higher than that in toluene, but solubility of etherate was nearly the same in the two solvents.

(7) In order to study the neurotoxic effects of xylene on the nervous system in rats, the concentrations of amino acid neurotransmitter and enkephalin were analyzed using HPLC and RIA.

(8) Table printing ink solvent used mainly xylene, propyl alcohol.

(9) Xylene, butyl alcohol solvent is slow.

(10) Like butyl acetate, xylene, propyl alcohol, pimelinketone are slow solvents.

(11) The organic solvent (xylene) existed in the filtrate after adsorption filtration and the regeneration were also analyzed in detail.

(12) The results indicated that the xylene was separated by salt – effect was possible.

(13) Their adsorption capacity and selectivity for p – xylene were high.

(14) Ammoxidation catalyst ofm – xylene to prepare m – dicyanobenzene was studied.

(15) The author has put forward a new type of invented time scale for extending this method to reversible complex networks[xylene], e. g. the reaction of xylene isomerization over HZSM-5 zeolite catalyst.

(16) The slurry was composed of the required amounts of sodium methoxide solution, CuCr catalyst and emulsifier OP10, as well as the balanced liquid xylene medium.

(17) A new spectrophotometric method for the determination of trace nitrite is studied. The method is based on the nitrosation reaction of xylene cyanol FF with nitrite in diluted hydrochloric acid medium.

(18) The anti – inflammatory experiments concluded mice ear – swollen induced by xylene and egg white – induced toe swollen.

(19) Washing after the test needs special care. Generally an organic solvent such as trichloroethylene or xylene is used.

(20) Used as a component of solvents in the process of the azeotropism, and could partly replace toluene, xylene and methyl isobutyl ketone (MIBK).

(21) Thereafter the bottle is filled to the lip with commercial grade xylene.

(22) Toluene can be used for gasoline blending components, solvents and through disproportionation and transalkylation of benzene and xylene system, and a variety of synthetic organic chemicals.

(23) The influence of the calcination temperature on the catalytic activity of o – xylene isomerization was investig.

(24) This is a study of the changes in the haematopoietic system in 4-month-old rats exposed to toluene and xylene.

(25) Acrylonitrile copolymerized with divinylbenzene on polypropylene and then extracted with xylene, the cage cyano resin was obtained.

(26) A new solid phase microextraction (SPME) fiber coated with activated charcoal was estimated by determination of benzene, toluene and xylene(BTX)in indoor air.

(27) The oil removes the benzole a mixture of benzene, toluene and xylene from the gas stream.

(28) The grafting of acrylic acid on to low density polyethylene(LDPE) was studied in solution. Benzoyl peroxide(BPO) and xylene were used as initiator and solvent respectively.

(29) RESULTS Diclofenac potassium spray was found to suppress ear swell induced by xylene in mice, inhibit paw edema induced by carrageenin in rat, and increase threshold of pain in mice.

(30) Anti -inflammation of GG was investigated in mice with xylene -ind uced auricular swelling and in rats with edema of hind paw induced by injection of carrageenin .

How to use “xylene” in a sentence?

Example sentences with the word “xylene”. “xylene” example sentences.

“xylene?” What does this mean? One word for example: “xylene” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “xylene”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “xylene” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “xylene” in your writing.

So here are some sentences with “xylene”. You can see simple sentences  with “xylene” , compound sentences with the word “xylene” and complex sentences with xylene below.

Learning More About The English Word “xylene” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “xylene” , or Persian meaning of “xylene”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with xylene.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “xylene” and xylene Word Families:

Recent Examples the Word “xylene” on the Web

(1) Except of deltamethrin, xylene might be another important cause of deltamethrin emulsion concentrate acute poisoning.

(2) A new method of separating xylene – salt – effect is presented.

(3) The kinetics ofp – xylene oxidation to terephthalic acid was experimentally determined.

(4) The content of releasing toluene and xylene gas in the air.

(5) The synthesis ofp phthalaldehyde from p xylene by chlorination and catalytic oxidation was studied. The total yield was over 89%, the purity of the product was over 99%.

(6) Solubility of nitrobenzenamine in xylene was higher than that in toluene, but solubility of etherate was nearly the same in the two solvents.

(7) In order to study the neurotoxic effects of xylene on the nervous system in rats, the concentrations of amino acid neurotransmitter and enkephalin were analyzed using HPLC and RIA.

(8) Table printing ink solvent used mainly xylene, propyl alcohol.

(9) Xylene, butyl alcohol solvent is slow.

(10) Like butyl acetate, xylene, propyl alcohol, pimelinketone are slow solvents.

(11) The organic solvent (xylene) existed in the filtrate after adsorption filtration and the regeneration were also analyzed in detail.

(12) The results indicated that the xylene was separated by salt – effect was possible.

(13) Their adsorption capacity and selectivity for p – xylene were high.

(14) Ammoxidation catalyst ofm – xylene to prepare m – dicyanobenzene was studied.

(15) The author has put forward a new type of invented time scale for extending this method to reversible complex networks[xylene], e. g. the reaction of xylene isomerization over HZSM-5 zeolite catalyst.

(16) The slurry was composed of the required amounts of sodium methoxide solution, CuCr catalyst and emulsifier OP10, as well as the balanced liquid xylene medium.

(17) A new spectrophotometric method for the determination of trace nitrite is studied. The method is based on the nitrosation reaction of xylene cyanol FF with nitrite in diluted hydrochloric acid medium.

(18) The anti – inflammatory experiments concluded mice ear – swollen induced by xylene and egg white – induced toe swollen.

(19) Washing after the test needs special care. Generally an organic solvent such as trichloroethylene or xylene is used.

(20) Used as a component of solvents in the process of the azeotropism, and could partly replace toluene, xylene and methyl isobutyl ketone (MIBK).

(21) Thereafter the bottle is filled to the lip with commercial grade xylene.

(22) Toluene can be used for gasoline blending components, solvents and through disproportionation and transalkylation of benzene and xylene system, and a variety of synthetic organic chemicals.

(23) The influence of the calcination temperature on the catalytic activity of o – xylene isomerization was investig.

(24) This is a study of the changes in the haematopoietic system in 4-month-old rats exposed to toluene and xylene.

(25) Acrylonitrile copolymerized with divinylbenzene on polypropylene and then extracted with xylene, the cage cyano resin was obtained.

(26) A new solid phase microextraction (SPME) fiber coated with activated charcoal was estimated by determination of benzene, toluene and xylene(BTX)in indoor air.

(27) The oil removes the benzole a mixture of benzene, toluene and xylene from the gas stream.

(28) The grafting of acrylic acid on to low density polyethylene(LDPE) was studied in solution. Benzoyl peroxide(BPO) and xylene were used as initiator and solvent respectively.

(29) RESULTS Diclofenac potassium spray was found to suppress ear swell induced by xylene in mice, inhibit paw edema induced by carrageenin in rat, and increase threshold of pain in mice.

(30) Anti -inflammation of GG was investigated in mice with xylene -ind uced auricular swelling and in rats with edema of hind paw induced by injection of carrageenin .

بازی یادگیری زبان انگلیسی