Use “xylem” in a sentence | “xylem” sentence examples

یادگیری لغت xylem در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت xylem

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت xylem را یاد بگیرم؛

– معنی لغت xylem را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت xylem را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت xylem  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه xylem را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. Once in the xylem, the salts are carried passively in the transpiration stream to the upper parts of the plant.

2. Protoxylem The PRIMARY XYLEM elements that are formed from the procambium first.

3. Kraft pulping and APMP pulping of the xylem of hybridized citron tree were investigated.

4. The secondary xylem of viscum coloratum, namely, the wood, is reported in the paper.

5. The xylem of ferns and conifers contains only tracheids.

6. Between primary xylem and primary phloem there are 2—3 layers of parenchymatous cells, regularly or irregularly arranged, but no cambial zone can be recognized.

7. Sapwood contains xylem vessels, but not as strong as heartwood.

8. The vessel elements of secondary xylem in Tectona grandis are observed and studied by cell image analysis system and micrography.

9. Bring 10 Glittering Dust to Archmage Xylem.

10. The study on the stem secondary xylem of Symplocos paniculata , reveals the wooddiffuse – porous wood.

11. The bending, tensile and compressive experiments of ramie xylem of the variety “Huazhu-4” were conducted by using an universal testing machine “RGT-10”.

12. Lignified tissues include SCLERENCHYMA and XYLEM.

13. The bine is comprised by cerebral cortex, xylem and fungous marrow.

14. In vascular plants, the xylem and phloem serve to translocate such substances.

15. The xylem is a system confined to the transport of mineral elements.

15. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!

16. More water is furnished by the root cells to the xylem.

17. Heartwood(duramen) The hard central region of a tree trunk made up of xylem vessels that are no longer involved in water transport.

18. Results: The microscopical characteristics such phellem, cortex, phloem and xylem were observed in the transverse section of the stem.

19. The characteristics of the size of pith, the ratio of pith and the ratio of tegument vs. xylem have drastic variation among the three hybrid combinations of Dongzao seedlings.

20. Results The secondary structure of the roots of Taxus chinensis var. mairei consisted of the periderm and vascular cylinder(stele). Axial and radial systems formed the secondary xylem of the roots.

21. Results:The circular belt of sclereids in the phelloderm, secondary xylem vessel order of the transverse section, and tetrarch of the primary xylem were microscopic characters.

22. The content of psoralen in the cortex was higher than that in the xylem.

23. The results showed that there were differences in the structure of leaves, caulicle andsecondary xylem of L. obtusifolium Sieb. et Zucc. lived in shade and sun environment.

24. The distribution of the zone conducting the sap flow on xylem cross-section of the stem has been analyzed in this article for Vitis vinifera.

25. The primary cambium is found in the stem and root between the phloem and xylem cells, and by division gives rise to the secondary phloem and xylem in woody dicotyledonous plants.

26. The anatomical structure of Tussilago farfara L. vegetative organs showed that its structure of root is a typical structure of dicotyledonea. Its primary xylem is quadriarch ones.

27. The results showed that all the cross branch roots of different sizes consisted of periderm, secondary vascular tissue and tetrarch primary xylem.

28. While cultivated Radix Saposhnikovia had phloem transverse section of root with oil tube lining up 10-11 rings and xylem vessel with distinct annual ring.

29. Vascular cambium The ring of CAMBIUM formed by the activity of the interfascicular cambium and the intrafascicular cambium that gives rise to secondary xylem and secondary phloem.

30. The chemical components in different parts of Radix Fici Hirtae are similar but the contents of volatile component and psoralen are higher in the cortex than those in tile xylem.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت xylem را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xylem

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “xylem”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “xylem”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای xylem را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “xylem” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت xylem در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت xylem می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت xylem را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت xylem به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی xylem در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت xylem در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xylem، لغت xylem را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت xylem به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت xylem را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت xylem با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی xylem آورده شده است:

1. Once in the xylem, the salts are carried passively in the transpiration stream to the upper parts of the plant.

2. Protoxylem The PRIMARY XYLEM elements that are formed from the procambium first.

3. Kraft pulping and APMP pulping of the xylem of hybridized citron tree were investigated.

4. The secondary xylem of viscum coloratum, namely, the wood, is reported in the paper.

5. The xylem of ferns and conifers contains only tracheids.

6. Between primary xylem and primary phloem there are 2—3 layers of parenchymatous cells, regularly or irregularly arranged, but no cambial zone can be recognized.

7. Sapwood contains xylem vessels, but not as strong as heartwood.

8. The vessel elements of secondary xylem in Tectona grandis are observed and studied by cell image analysis system and micrography.

9. Bring 10 Glittering Dust to Archmage Xylem.

10. The study on the stem secondary xylem of Symplocos paniculata , reveals the wooddiffuse – porous wood.

11. The bending, tensile and compressive experiments of ramie xylem of the variety “Huazhu-4” were conducted by using an universal testing machine “RGT-10”.

12. Lignified tissues include SCLERENCHYMA and XYLEM.

13. The bine is comprised by cerebral cortex, xylem and fungous marrow.

14. In vascular plants, the xylem and phloem serve to translocate such substances.

15. The xylem is a system confined to the transport of mineral elements.

15. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!

16. More water is furnished by the root cells to the xylem.

17. Heartwood(duramen) The hard central region of a tree trunk made up of xylem vessels that are no longer involved in water transport.

18. Results: The microscopical characteristics such phellem, cortex, phloem and xylem were observed in the transverse section of the stem.

19. The characteristics of the size of pith, the ratio of pith and the ratio of tegument vs. xylem have drastic variation among the three hybrid combinations of Dongzao seedlings.

20. Results The secondary structure of the roots of Taxus chinensis var. mairei consisted of the periderm and vascular cylinder(stele). Axial and radial systems formed the secondary xylem of the roots.

21. Results:The circular belt of sclereids in the phelloderm, secondary xylem vessel order of the transverse section, and tetrarch of the primary xylem were microscopic characters.

22. The content of psoralen in the cortex was higher than that in the xylem.

23. The results showed that there were differences in the structure of leaves, caulicle andsecondary xylem of L. obtusifolium Sieb. et Zucc. lived in shade and sun environment.

24. The distribution of the zone conducting the sap flow on xylem cross-section of the stem has been analyzed in this article for Vitis vinifera.

25. The primary cambium is found in the stem and root between the phloem and xylem cells, and by division gives rise to the secondary phloem and xylem in woody dicotyledonous plants.

26. The anatomical structure of Tussilago farfara L. vegetative organs showed that its structure of root is a typical structure of dicotyledonea. Its primary xylem is quadriarch ones.

27. The results showed that all the cross branch roots of different sizes consisted of periderm, secondary vascular tissue and tetrarch primary xylem.

28. While cultivated Radix Saposhnikovia had phloem transverse section of root with oil tube lining up 10-11 rings and xylem vessel with distinct annual ring.

29. Vascular cambium The ring of CAMBIUM formed by the activity of the interfascicular cambium and the intrafascicular cambium that gives rise to secondary xylem and secondary phloem.

30. The chemical components in different parts of Radix Fici Hirtae are similar but the contents of volatile component and psoralen are higher in the cortex than those in tile xylem.

How to use “xylem” in a sentence?

Example sentences with the word “xylem”. “xylem” example sentences.

“xylem?” What does this mean? One word for example: “xylem” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “xylem”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “xylem” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “xylem” in your writing.

So here are some sentences with “xylem”. You can see simple sentences  with “xylem” , compound sentences with the word “xylem” and complex sentences with xylem below.

Learning More About The English Word “xylem” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “xylem” , or Persian meaning of “xylem”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with xylem.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “xylem” and xylem Word Families:

Recent Examples the Word “xylem” on the Web

1. Once in the xylem, the salts are carried passively in the transpiration stream to the upper parts of the plant.

2. Protoxylem The PRIMARY XYLEM elements that are formed from the procambium first.

3. Kraft pulping and APMP pulping of the xylem of hybridized citron tree were investigated.

4. The secondary xylem of viscum coloratum, namely, the wood, is reported in the paper.

5. The xylem of ferns and conifers contains only tracheids.

6. Between primary xylem and primary phloem there are 2—3 layers of parenchymatous cells, regularly or irregularly arranged, but no cambial zone can be recognized.

7. Sapwood contains xylem vessels, but not as strong as heartwood.

8. The vessel elements of secondary xylem in Tectona grandis are observed and studied by cell image analysis system and micrography.

9. Bring 10 Glittering Dust to Archmage Xylem.

10. The study on the stem secondary xylem of Symplocos paniculata , reveals the wooddiffuse – porous wood.

11. The bending, tensile and compressive experiments of ramie xylem of the variety “Huazhu-4” were conducted by using an universal testing machine “RGT-10”.

12. Lignified tissues include SCLERENCHYMA and XYLEM.

13. The bine is comprised by cerebral cortex, xylem and fungous marrow.

14. In vascular plants, the xylem and phloem serve to translocate such substances.

15. The xylem is a system confined to the transport of mineral elements.

15. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!

16. More water is furnished by the root cells to the xylem.

17. Heartwood(duramen) The hard central region of a tree trunk made up of xylem vessels that are no longer involved in water transport.

18. Results: The microscopical characteristics such phellem, cortex, phloem and xylem were observed in the transverse section of the stem.

19. The characteristics of the size of pith, the ratio of pith and the ratio of tegument vs. xylem have drastic variation among the three hybrid combinations of Dongzao seedlings.

20. Results The secondary structure of the roots of Taxus chinensis var. mairei consisted of the periderm and vascular cylinder(stele). Axial and radial systems formed the secondary xylem of the roots.

21. Results:The circular belt of sclereids in the phelloderm, secondary xylem vessel order of the transverse section, and tetrarch of the primary xylem were microscopic characters.

22. The content of psoralen in the cortex was higher than that in the xylem.

23. The results showed that there were differences in the structure of leaves, caulicle andsecondary xylem of L. obtusifolium Sieb. et Zucc. lived in shade and sun environment.

24. The distribution of the zone conducting the sap flow on xylem cross-section of the stem has been analyzed in this article for Vitis vinifera.

25. The primary cambium is found in the stem and root between the phloem and xylem cells, and by division gives rise to the secondary phloem and xylem in woody dicotyledonous plants.

26. The anatomical structure of Tussilago farfara L. vegetative organs showed that its structure of root is a typical structure of dicotyledonea. Its primary xylem is quadriarch ones.

27. The results showed that all the cross branch roots of different sizes consisted of periderm, secondary vascular tissue and tetrarch primary xylem.

28. While cultivated Radix Saposhnikovia had phloem transverse section of root with oil tube lining up 10-11 rings and xylem vessel with distinct annual ring.

29. Vascular cambium The ring of CAMBIUM formed by the activity of the interfascicular cambium and the intrafascicular cambium that gives rise to secondary xylem and secondary phloem.

30. The chemical components in different parts of Radix Fici Hirtae are similar but the contents of volatile component and psoralen are higher in the cortex than those in tile xylem.

بازی یادگیری زبان انگلیسی