Use “xylan” in a sentence | “xylan” sentence examples

یادگیری لغت xylan در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت xylan

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت xylan را یاد بگیرم؛

– معنی لغت xylan را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت xylan را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت xylan  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه xylan را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1 Xylan made a profit in the fourth quarter of 1995.

2 The primary studies on the extracellular xylanase of the strain H-1 demonstrated that the xylanase was induced by xylan and cellobiose and inhibited by xylose and glucose.

3 Xylan which is mainly found in plant cell wall is the most abundant regenerate resource secondary to cellulose.

4 When xylan extractives were desalted by ultrafiltration,(www.EnglishVocabulary.ir) optimum number of dissolute was 4.

5 Thisindicated that xylan digestion was mainly occurred in the midgut of larvae, especially in the anterior-midgut.

6 With the increase of the xylan contents in broiler diets , the true availabilities of nutrients except P decreased.

7 It was comparatively investigated that xylan was hydrolyzed by crude and purified xylanases in ultrafiltration membrane reactor(UMR) and conventional stirring batch reactor(CSBR).

8 The results observed by SEM showed that xylan existed in the form of xylan-lignin complex in corncob.

9 The char yield for cellulose, xylan and lignin decreases with temperature rise, and finally closes to a constant value about 1.5%, 22% and 26%.

10 The bio-oil from xylan and lignin shows a higher thermal stability.

11 The suitable carbon and nitrogen sources for xylanase production were lactose, mannose, raffinose, xylan, wheat bran , beef extract and yeast extraction.

12 The xylan existing in grain feed is a major kind of anti-nutritional factors, it can reduce feed digestibility significantly and hinder the growth of livestock and poultry.

13 Through the rehydrolysis of filtrate xylan after high temperature pyrogenation, xylo-oligosaccharides increased obviously with the highest proportion of 84.93% in filtrate xylan.

14 The paper reported technology optimization of extracting xylan from corncob by steaming.

15 The changes of the molecular weight distributions of xylan during enzymatic hydrolysis have been investigated with gel filtration chromatography.

16 Based on the study of xylanase, the extracting methods and conditions of xylan from corn cob were improved.

17 The result showed that the DP of xylan decreased 54% after enzymolysis with xylanase, and the content of lowpolymerized xylan was 75.4%.

18 Xylan in nature is a complex of many polysaccharides, and this makes it appears polymorphism and poly-sphere, therefore, it is necessary to classify xylanase of great variety.

19 High quality bamboo vinegar rich in acetic acid, furfural and ethanol, and with little methanol could be obtained from the acid hydrolysis of xylan separated from Alccll pulping liquor.

20 The effect of ultrasonic wave on extraction rate of corn cob xylan was studied.

21 The effects of liquid phase environment on the affinity adsorption of active xylanases from Trichoderma virides to the insoluble oat-spelt xylan and subsequent desorption was investigated.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت xylan را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xylan

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “xylan”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “xylan”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای xylan را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “xylan” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت xylan در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت xylan می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت xylan را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت xylan به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی xylan در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت xylan در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xylan، لغت xylan را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت xylan به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت xylan را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت xylan با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی xylan آورده شده است:

1 Xylan made a profit in the fourth quarter of 1995.

2 The primary studies on the extracellular xylanase of the strain H-1 demonstrated that the xylanase was induced by xylan and cellobiose and inhibited by xylose and glucose.

3 Xylan which is mainly found in plant cell wall is the most abundant regenerate resource secondary to cellulose.

4 When xylan extractives were desalted by ultrafiltration,(www.EnglishVocabulary.ir) optimum number of dissolute was 4.

5 Thisindicated that xylan digestion was mainly occurred in the midgut of larvae, especially in the anterior-midgut.

6 With the increase of the xylan contents in broiler diets , the true availabilities of nutrients except P decreased.

7 It was comparatively investigated that xylan was hydrolyzed by crude and purified xylanases in ultrafiltration membrane reactor(UMR) and conventional stirring batch reactor(CSBR).

8 The results observed by SEM showed that xylan existed in the form of xylan-lignin complex in corncob.

9 The char yield for cellulose, xylan and lignin decreases with temperature rise, and finally closes to a constant value about 1.5%, 22% and 26%.

10 The bio-oil from xylan and lignin shows a higher thermal stability.

11 The suitable carbon and nitrogen sources for xylanase production were lactose, mannose, raffinose, xylan, wheat bran , beef extract and yeast extraction.

12 The xylan existing in grain feed is a major kind of anti-nutritional factors, it can reduce feed digestibility significantly and hinder the growth of livestock and poultry.

13 Through the rehydrolysis of filtrate xylan after high temperature pyrogenation, xylo-oligosaccharides increased obviously with the highest proportion of 84.93% in filtrate xylan.

14 The paper reported technology optimization of extracting xylan from corncob by steaming.

15 The changes of the molecular weight distributions of xylan during enzymatic hydrolysis have been investigated with gel filtration chromatography.

16 Based on the study of xylanase, the extracting methods and conditions of xylan from corn cob were improved.

17 The result showed that the DP of xylan decreased 54% after enzymolysis with xylanase, and the content of lowpolymerized xylan was 75.4%.

18 Xylan in nature is a complex of many polysaccharides, and this makes it appears polymorphism and poly-sphere, therefore, it is necessary to classify xylanase of great variety.

19 High quality bamboo vinegar rich in acetic acid, furfural and ethanol, and with little methanol could be obtained from the acid hydrolysis of xylan separated from Alccll pulping liquor.

20 The effect of ultrasonic wave on extraction rate of corn cob xylan was studied.

21 The effects of liquid phase environment on the affinity adsorption of active xylanases from Trichoderma virides to the insoluble oat-spelt xylan and subsequent desorption was investigated.

How to use “xylan” in a sentence?

Example sentences with the word “xylan”. “xylan” example sentences.

“xylan?” What does this mean? One word for example: “xylan” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “xylan”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “xylan” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “xylan” in your writing.

So here are some sentences with “xylan”. You can see simple sentences  with “xylan” , compound sentences with the word “xylan” and complex sentences with xylan below.

Learning More About The English Word “xylan” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “xylan” , or Persian meaning of “xylan”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with xylan.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “xylan” and xylan Word Families:

Recent Examples the Word “xylan” on the Web

1 Xylan made a profit in the fourth quarter of 1995.

2 The primary studies on the extracellular xylanase of the strain H-1 demonstrated that the xylanase was induced by xylan and cellobiose and inhibited by xylose and glucose.

3 Xylan which is mainly found in plant cell wall is the most abundant regenerate resource secondary to cellulose.

4 When xylan extractives were desalted by ultrafiltration,(www.EnglishVocabulary.ir) optimum number of dissolute was 4.

5 Thisindicated that xylan digestion was mainly occurred in the midgut of larvae, especially in the anterior-midgut.

6 With the increase of the xylan contents in broiler diets , the true availabilities of nutrients except P decreased.

7 It was comparatively investigated that xylan was hydrolyzed by crude and purified xylanases in ultrafiltration membrane reactor(UMR) and conventional stirring batch reactor(CSBR).

8 The results observed by SEM showed that xylan existed in the form of xylan-lignin complex in corncob.

9 The char yield for cellulose, xylan and lignin decreases with temperature rise, and finally closes to a constant value about 1.5%, 22% and 26%.

10 The bio-oil from xylan and lignin shows a higher thermal stability.

11 The suitable carbon and nitrogen sources for xylanase production were lactose, mannose, raffinose, xylan, wheat bran , beef extract and yeast extraction.

12 The xylan existing in grain feed is a major kind of anti-nutritional factors, it can reduce feed digestibility significantly and hinder the growth of livestock and poultry.

13 Through the rehydrolysis of filtrate xylan after high temperature pyrogenation, xylo-oligosaccharides increased obviously with the highest proportion of 84.93% in filtrate xylan.

14 The paper reported technology optimization of extracting xylan from corncob by steaming.

15 The changes of the molecular weight distributions of xylan during enzymatic hydrolysis have been investigated with gel filtration chromatography.

16 Based on the study of xylanase, the extracting methods and conditions of xylan from corn cob were improved.

17 The result showed that the DP of xylan decreased 54% after enzymolysis with xylanase, and the content of lowpolymerized xylan was 75.4%.

18 Xylan in nature is a complex of many polysaccharides, and this makes it appears polymorphism and poly-sphere, therefore, it is necessary to classify xylanase of great variety.

19 High quality bamboo vinegar rich in acetic acid, furfural and ethanol, and with little methanol could be obtained from the acid hydrolysis of xylan separated from Alccll pulping liquor.

20 The effect of ultrasonic wave on extraction rate of corn cob xylan was studied.

21 The effects of liquid phase environment on the affinity adsorption of active xylanases from Trichoderma virides to the insoluble oat-spelt xylan and subsequent desorption was investigated.

بازی یادگیری زبان انگلیسی