Use “xy” in a sentence | “xy” sentence examples

یادگیری لغت xy در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت xy

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت xy را یاد بگیرم؛

– معنی لغت xy را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت xy را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت xy  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه xy را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1) In 3 xy, 3 is the coefficient of xy.

2) Samples are placed on a glass tray supported on an X-Y bearing carriage.

3) The XY chromosome’s synaptic behavior was discussed and the different development stage of SC in pachytene was described based on its sex chromosome’s synaptic character.

4) Analysis test for Nucleic acid revealed that bacteriophage XY – 1 was a 6000 bp, single – stranded RNA bacteriophage.

5) These patients are chromatin negative and exhibit XO/XY mosaicism with a high incidence of gonadal neoplastic transformation.

6) The high-density data storage technology including the micro XY stage and micro probe arrays as well as the data storage medium with super high storage function has become the focus of research.

7) Xy : Now if you will excuse me, I’ve got first – class villainy to perform.

8) XY 001 , cleard to and start up, nose to south.

9) Based on the model of XY type sex chromosome, the entropy variation regularity of sex linked population equilibrium was studied by using the information theory method.

10) Xy: Hey, you know as well as I do that The Plan ain’t going anywhere until we unseal that gate.

11) Microbial xylanases occur in various microorganisms and can hydrolyze xylans into xy – looligosaccharides and D – xylose.

12) Xy:Yeah, y’know, to strike fear into their hearts before you attack.

13) Automatic bench locking screw machine instal the XY axis on the desktop ,(xy) promoting the screwdriver by hand in order to achieve the scope of the table to move freely.

14) XY supported by a newly refitted Panzer group are laying in wait for the incoming attack.

15) Lightning protection products – XY electrical grounding products producer provincial mine Center.

16) Chengdu Tower, this is XY 001 holding point rwy 02, request line up.

17) Male have XY chromosome. Female have XX chromosome.

18) Xy : I already know how to unseal the gate. I do not need any more experiments.

19) Xy: I already know how to unseal the gate. I don’t need any more experiments.

20) From the letters X Y Z, we can get three combinations of two letters: XY, XZ, and YZ.

21) The data in Appendix H were digitized manually using an xy grid with coordinate values in the range 0-1000.

22) The ground state entanglement in an isotropic three-qubit transverse XY model with energy current is analyzed.

23) Phase transitions and critical phenomena have been clarified for an XY model on the triangular lattice of ultra thin magnetic films.

24) Friction is an important factor influencing positioning precision of the AC servo controlled XY worktable.

25) Here, we describe the screening of 10 patients who presented with 46, XY sex reversal for mutations in open reading frame ( ORF ) of SRY gene.

26) Methods: The number of X and Y chromosomes of the ejaculated spermatozoa from the patient with mosaic 46, XY/47, XXY was analysed by X/Y dual fluorescence in-situ hybridization(FISH).

27) Smaller work piece with less than 300mm of length and width on XY work bench doesn’t need the location precision as high as large work piece.

28) The transport of REB is examined by 2 D 3 V particle simulation in the XY plane.

29) OK, so you know about cylindrical coordinates z where we have the z coordinates stay z, and the xy plane we do R and theta polar coordinates.

30) Interestingly, the team’s success came from stem cells with XY ( male ) chromosomes.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت xy را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xy

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “xy”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “xy”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای xy را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “xy” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت xy در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت xy می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت xy را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت xy به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی xy در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت xy در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xy، لغت xy را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت xy به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت xy را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت xy با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی xy آورده شده است:

1) In 3 xy, 3 is the coefficient of xy.

2) Samples are placed on a glass tray supported on an X-Y bearing carriage.

3) The XY chromosome’s synaptic behavior was discussed and the different development stage of SC in pachytene was described based on its sex chromosome’s synaptic character.

4) Analysis test for Nucleic acid revealed that bacteriophage XY – 1 was a 6000 bp, single – stranded RNA bacteriophage.

5) These patients are chromatin negative and exhibit XO/XY mosaicism with a high incidence of gonadal neoplastic transformation.

6) The high-density data storage technology including the micro XY stage and micro probe arrays as well as the data storage medium with super high storage function has become the focus of research.

7) Xy : Now if you will excuse me, I’ve got first – class villainy to perform.

8) XY 001 , cleard to and start up, nose to south.

9) Based on the model of XY type sex chromosome, the entropy variation regularity of sex linked population equilibrium was studied by using the information theory method.

10) Xy: Hey, you know as well as I do that The Plan ain’t going anywhere until we unseal that gate.

11) Microbial xylanases occur in various microorganisms and can hydrolyze xylans into xy – looligosaccharides and D – xylose.

12) Xy:Yeah, y’know, to strike fear into their hearts before you attack.

13) Automatic bench locking screw machine instal the XY axis on the desktop ,(xy) promoting the screwdriver by hand in order to achieve the scope of the table to move freely.

14) XY supported by a newly refitted Panzer group are laying in wait for the incoming attack.

15) Lightning protection products – XY electrical grounding products producer provincial mine Center.

16) Chengdu Tower, this is XY 001 holding point rwy 02, request line up.

17) Male have XY chromosome. Female have XX chromosome.

18) Xy : I already know how to unseal the gate. I do not need any more experiments.

19) Xy: I already know how to unseal the gate. I don’t need any more experiments.

20) From the letters X Y Z, we can get three combinations of two letters: XY, XZ, and YZ.

21) The data in Appendix H were digitized manually using an xy grid with coordinate values in the range 0-1000.

22) The ground state entanglement in an isotropic three-qubit transverse XY model with energy current is analyzed.

23) Phase transitions and critical phenomena have been clarified for an XY model on the triangular lattice of ultra thin magnetic films.

24) Friction is an important factor influencing positioning precision of the AC servo controlled XY worktable.

25) Here, we describe the screening of 10 patients who presented with 46, XY sex reversal for mutations in open reading frame ( ORF ) of SRY gene.

26) Methods: The number of X and Y chromosomes of the ejaculated spermatozoa from the patient with mosaic 46, XY/47, XXY was analysed by X/Y dual fluorescence in-situ hybridization(FISH).

27) Smaller work piece with less than 300mm of length and width on XY work bench doesn’t need the location precision as high as large work piece.

28) The transport of REB is examined by 2 D 3 V particle simulation in the XY plane.

29) OK, so you know about cylindrical coordinates z where we have the z coordinates stay z, and the xy plane we do R and theta polar coordinates.

30) Interestingly, the team’s success came from stem cells with XY ( male ) chromosomes.

How to use “xy” in a sentence?

Example sentences with the word “xy”. “xy” example sentences.

“xy?” What does this mean? One word for example: “xy” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “xy”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “xy” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “xy” in your writing.

So here are some sentences with “xy”. You can see simple sentences  with “xy” , compound sentences with the word “xy” and complex sentences with xy below.

Learning More About The English Word “xy” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “xy” , or Persian meaning of “xy”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with xy.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “xy” and xy Word Families:

Recent Examples the Word “xy” on the Web

1) In 3 xy, 3 is the coefficient of xy.

2) Samples are placed on a glass tray supported on an X-Y bearing carriage.

3) The XY chromosome’s synaptic behavior was discussed and the different development stage of SC in pachytene was described based on its sex chromosome’s synaptic character.

4) Analysis test for Nucleic acid revealed that bacteriophage XY – 1 was a 6000 bp, single – stranded RNA bacteriophage.

5) These patients are chromatin negative and exhibit XO/XY mosaicism with a high incidence of gonadal neoplastic transformation.

6) The high-density data storage technology including the micro XY stage and micro probe arrays as well as the data storage medium with super high storage function has become the focus of research.

7) Xy : Now if you will excuse me, I’ve got first – class villainy to perform.

8) XY 001 , cleard to and start up, nose to south.

9) Based on the model of XY type sex chromosome, the entropy variation regularity of sex linked population equilibrium was studied by using the information theory method.

10) Xy: Hey, you know as well as I do that The Plan ain’t going anywhere until we unseal that gate.

11) Microbial xylanases occur in various microorganisms and can hydrolyze xylans into xy – looligosaccharides and D – xylose.

12) Xy:Yeah, y’know, to strike fear into their hearts before you attack.

13) Automatic bench locking screw machine instal the XY axis on the desktop ,(xy) promoting the screwdriver by hand in order to achieve the scope of the table to move freely.

14) XY supported by a newly refitted Panzer group are laying in wait for the incoming attack.

15) Lightning protection products – XY electrical grounding products producer provincial mine Center.

16) Chengdu Tower, this is XY 001 holding point rwy 02, request line up.

17) Male have XY chromosome. Female have XX chromosome.

18) Xy : I already know how to unseal the gate. I do not need any more experiments.

19) Xy: I already know how to unseal the gate. I don’t need any more experiments.

20) From the letters X Y Z, we can get three combinations of two letters: XY, XZ, and YZ.

21) The data in Appendix H were digitized manually using an xy grid with coordinate values in the range 0-1000.

22) The ground state entanglement in an isotropic three-qubit transverse XY model with energy current is analyzed.

23) Phase transitions and critical phenomena have been clarified for an XY model on the triangular lattice of ultra thin magnetic films.

24) Friction is an important factor influencing positioning precision of the AC servo controlled XY worktable.

25) Here, we describe the screening of 10 patients who presented with 46, XY sex reversal for mutations in open reading frame ( ORF ) of SRY gene.

26) Methods: The number of X and Y chromosomes of the ejaculated spermatozoa from the patient with mosaic 46, XY/47, XXY was analysed by X/Y dual fluorescence in-situ hybridization(FISH).

27) Smaller work piece with less than 300mm of length and width on XY work bench doesn’t need the location precision as high as large work piece.

28) The transport of REB is examined by 2 D 3 V particle simulation in the XY plane.

29) OK, so you know about cylindrical coordinates z where we have the z coordinates stay z, and the xy plane we do R and theta polar coordinates.

30) Interestingly, the team’s success came from stem cells with XY ( male ) chromosomes.

بازی یادگیری زبان انگلیسی