Use “xv” in a sentence | “xv” sentence examples

یادگیری لغت xv در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت xv

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت xv را یاد بگیرم؛

– معنی لغت xv را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت xv را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت xv  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه xv را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1, He skippered the second Rugby XV.

2, Article XV of the drunken person in violation of public security management, and should be punished.

3, The painting shows the one-time mistress of Louis XV in the last year of her life.

4, French courtier and influential mistress of Louis XV. She was guillotined for crimes against the state by a Revolutionary tribunal.

5, The court French king Louis XV was even named “the perfumed court”.

6, Testing of the full XV – 1 rotor was conducted in the NASA – Ames 40×80 Ft.

7, Fine French Louis XV style gilt bronze mounted marquetry, rosewood and tulipwood table de milieu.

8, Initially built under the reign of Louis XV , it was meant to be a church modeled after a Roman temple.

9, Very Fine French Louis XV style gilt bronze mounted marquetry, rosewood and tulipwood table de milieu.

10, analogues were synthsized ( I ~ XVI ). Of them, 8 compounds ( I, II , V ~ VII , IX , XI and XV ) were first reported.

11, Can summon an Honor Guard of XV 8 Crisis Suits.

12, XV ( Blue ): A fast cutting media that leaves excellent finishes ready for anodizing or painting.

13, The mind rarely wanders to King Louis XV of France when standing in awkward silence in a lift,(xv) yet his lustful urges inspired the innovation.

14, XV. The average score of each routine review is the grade of each subject routine review.

15, The crystals of YP _ xV _ ( 1 – x ) O _ 4 ( 0 x 1 ) are tetragonal.

16, Very Fine French Louis XV style gilt bronze mounted marquetry, rosewood …

17, Joan of Arc was finally canonized by Pope Benedict XV in 1920.

18, But, whether you are browsing around an expensive shop, gasping at the price of a Louis XV bed, or rummaging through a bric-a-brac stall, the thrill of antique hunting is the same.

19, He that abideth in Me and I in him, the same breath much fruit xv. 5.

20, Amendments to the Code may also be adopted following the procedures in Article XV.

21, McDonnell received a contract in February 1952 for two prototypes of the single – engine, two – seat XV – 1 .

22, The house was renamed Bonaparte Mansion when it was owned by Louis XV and Louis XVI successively when they acted as emperors.

23, XZ ( Red ): A rapid metal removel media , heavy than XV, make a smooth surface.

24, While in Paris, Mozart was hired to perform for King Louis XV and Queen Maria Leszczynska.

25, It’s a trick that’s been around for centuries … Madame du Barry regularly served ginger to her lovers, including Louis XV, to drive them mad.

26, His chief work was decorative panels commissioned by Madame du Barry, mistress of Loius XV, for her chateau at Louveciennes.

27, During the regency of Duke of Orleans, regent for the minor heir Louis XV, the formalities of the court gave way to a more casual and intimate atmosphere.

28, Coffee pot is one of Europe’s earliest inventions, in about 1685 in France come out in the Louis XV period in various parts of widespread.

29, Jean-Honore Fragonard (1732-1806), French painter of the rococo age, was popular in the courts of Louis XV and Louis XVI for his delicately colored scenes of romance, often in garden settings.

30, A French carved limestone fireplace mantel in the Rococo manner of Louis XV.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت xv را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xv

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “xv”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “xv”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای xv را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “xv” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت xv در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت xv می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت xv را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت xv به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی xv در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت xv در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xv، لغت xv را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت xv به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت xv را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت xv با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی xv آورده شده است:

1, He skippered the second Rugby XV.

2, Article XV of the drunken person in violation of public security management, and should be punished.

3, The painting shows the one-time mistress of Louis XV in the last year of her life.

4, French courtier and influential mistress of Louis XV. She was guillotined for crimes against the state by a Revolutionary tribunal.

5, The court French king Louis XV was even named “the perfumed court”.

6, Testing of the full XV – 1 rotor was conducted in the NASA – Ames 40×80 Ft.

7, Fine French Louis XV style gilt bronze mounted marquetry, rosewood and tulipwood table de milieu.

8, Initially built under the reign of Louis XV , it was meant to be a church modeled after a Roman temple.

9, Very Fine French Louis XV style gilt bronze mounted marquetry, rosewood and tulipwood table de milieu.

10, analogues were synthsized ( I ~ XVI ). Of them, 8 compounds ( I, II , V ~ VII , IX , XI and XV ) were first reported.

11, Can summon an Honor Guard of XV 8 Crisis Suits.

12, XV ( Blue ): A fast cutting media that leaves excellent finishes ready for anodizing or painting.

13, The mind rarely wanders to King Louis XV of France when standing in awkward silence in a lift,(xv) yet his lustful urges inspired the innovation.

14, XV. The average score of each routine review is the grade of each subject routine review.

15, The crystals of YP _ xV _ ( 1 – x ) O _ 4 ( 0 x 1 ) are tetragonal.

16, Very Fine French Louis XV style gilt bronze mounted marquetry, rosewood …

17, Joan of Arc was finally canonized by Pope Benedict XV in 1920.

18, But, whether you are browsing around an expensive shop, gasping at the price of a Louis XV bed, or rummaging through a bric-a-brac stall, the thrill of antique hunting is the same.

19, He that abideth in Me and I in him, the same breath much fruit xv. 5.

20, Amendments to the Code may also be adopted following the procedures in Article XV.

21, McDonnell received a contract in February 1952 for two prototypes of the single – engine, two – seat XV – 1 .

22, The house was renamed Bonaparte Mansion when it was owned by Louis XV and Louis XVI successively when they acted as emperors.

23, XZ ( Red ): A rapid metal removel media , heavy than XV, make a smooth surface.

24, While in Paris, Mozart was hired to perform for King Louis XV and Queen Maria Leszczynska.

25, It’s a trick that’s been around for centuries … Madame du Barry regularly served ginger to her lovers, including Louis XV, to drive them mad.

26, His chief work was decorative panels commissioned by Madame du Barry, mistress of Loius XV, for her chateau at Louveciennes.

27, During the regency of Duke of Orleans, regent for the minor heir Louis XV, the formalities of the court gave way to a more casual and intimate atmosphere.

28, Coffee pot is one of Europe’s earliest inventions, in about 1685 in France come out in the Louis XV period in various parts of widespread.

29, Jean-Honore Fragonard (1732-1806), French painter of the rococo age, was popular in the courts of Louis XV and Louis XVI for his delicately colored scenes of romance, often in garden settings.

30, A French carved limestone fireplace mantel in the Rococo manner of Louis XV.

How to use “xv” in a sentence?

Example sentences with the word “xv”. “xv” example sentences.

“xv?” What does this mean? One word for example: “xv” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “xv”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “xv” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “xv” in your writing.

So here are some sentences with “xv”. You can see simple sentences  with “xv” , compound sentences with the word “xv” and complex sentences with xv below.

Learning More About The English Word “xv” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “xv” , or Persian meaning of “xv”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with xv.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “xv” and xv Word Families:

Recent Examples the Word “xv” on the Web

1, He skippered the second Rugby XV.

2, Article XV of the drunken person in violation of public security management, and should be punished.

3, The painting shows the one-time mistress of Louis XV in the last year of her life.

4, French courtier and influential mistress of Louis XV. She was guillotined for crimes against the state by a Revolutionary tribunal.

5, The court French king Louis XV was even named “the perfumed court”.

6, Testing of the full XV – 1 rotor was conducted in the NASA – Ames 40×80 Ft.

7, Fine French Louis XV style gilt bronze mounted marquetry, rosewood and tulipwood table de milieu.

8, Initially built under the reign of Louis XV , it was meant to be a church modeled after a Roman temple.

9, Very Fine French Louis XV style gilt bronze mounted marquetry, rosewood and tulipwood table de milieu.

10, analogues were synthsized ( I ~ XVI ). Of them, 8 compounds ( I, II , V ~ VII , IX , XI and XV ) were first reported.

11, Can summon an Honor Guard of XV 8 Crisis Suits.

12, XV ( Blue ): A fast cutting media that leaves excellent finishes ready for anodizing or painting.

13, The mind rarely wanders to King Louis XV of France when standing in awkward silence in a lift,(xv) yet his lustful urges inspired the innovation.

14, XV. The average score of each routine review is the grade of each subject routine review.

15, The crystals of YP _ xV _ ( 1 – x ) O _ 4 ( 0 x 1 ) are tetragonal.

16, Very Fine French Louis XV style gilt bronze mounted marquetry, rosewood …

17, Joan of Arc was finally canonized by Pope Benedict XV in 1920.

18, But, whether you are browsing around an expensive shop, gasping at the price of a Louis XV bed, or rummaging through a bric-a-brac stall, the thrill of antique hunting is the same.

19, He that abideth in Me and I in him, the same breath much fruit xv. 5.

20, Amendments to the Code may also be adopted following the procedures in Article XV.

21, McDonnell received a contract in February 1952 for two prototypes of the single – engine, two – seat XV – 1 .

22, The house was renamed Bonaparte Mansion when it was owned by Louis XV and Louis XVI successively when they acted as emperors.

23, XZ ( Red ): A rapid metal removel media , heavy than XV, make a smooth surface.

24, While in Paris, Mozart was hired to perform for King Louis XV and Queen Maria Leszczynska.

25, It’s a trick that’s been around for centuries … Madame du Barry regularly served ginger to her lovers, including Louis XV, to drive them mad.

26, His chief work was decorative panels commissioned by Madame du Barry, mistress of Loius XV, for her chateau at Louveciennes.

27, During the regency of Duke of Orleans, regent for the minor heir Louis XV, the formalities of the court gave way to a more casual and intimate atmosphere.

28, Coffee pot is one of Europe’s earliest inventions, in about 1685 in France come out in the Louis XV period in various parts of widespread.

29, Jean-Honore Fragonard (1732-1806), French painter of the rococo age, was popular in the courts of Louis XV and Louis XVI for his delicately colored scenes of romance, often in garden settings.

30, A French carved limestone fireplace mantel in the Rococo manner of Louis XV.

بازی یادگیری زبان انگلیسی