Use “x-ray tube” in a sentence | “x-ray tube” sentence examples

یادگیری لغت x-ray tube در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت x-ray tube

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت x-ray tube را یاد بگیرم؛

– معنی لغت x-ray tube را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت x-ray tube را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت x-ray tube  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه x-ray tube را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. X-ray tube is the core component of X-ray machine and has made considerable congress due to constantly emerging of new material and technology.

2. The invention describes an X-ray tube (100) comprising an ion manipulation arrangement (140) having at least one ion collector electrode (141).

3. The X-Ray tube focal spot is obtained by convergence of static field on the electron beams.

4. Rotating around you, the x-ray tube and electronic x-ray detectors are located opposite each other in a ring, called a gantry.

5. This paper introduces a high-volt generator of X-ray tube with low power and high stability for X-ray fluorescence analysis system.

6. X-rays from the anode of the x-ray tube fluoresce an adjoining, independent target that produces a monochromatic spectrum, a portion of which is focused by the x-ray optical system.

7. Objective To study the relationship between x-ray tube potential and patient dose, and to explore the way to reduce the dose.

8. MINIMAM UTILITIES: Air-cooled small X-ray tube and gas filled proportional counter have been employed, and the only requirements are AC Power Source and Helium Gas.

9. Conclusion Radiation injuries may effectively decreased with reducing X-ray tube voltage and exposure level under the precondition of X-ray image quality to be guaranteed.

10. The tube assembly consists of an Unipolar X-Ray tube with cooled anode at ground potential and a high voltage receptacle socket.

11. CTDI was reduced and X-ray tube efficiency is improved.

12. The Xianghui electronics tube factory which lies in Daye city in the province of Hubei is a profession to produce the ripples porcelain and ceramics X-ray tube and set of equipments.

13. Results The experiment demonstrated that the circuit was efficient for the rotating anode X-ray tube.

14. In this paper we discussed the means and skills of how to replace of the X-ray tube, and pointed out attention during the course of replacement of the tube.

15. It is described a filter (300) for at least partially compensating for an X-ray tube (10) the target angle heel effect and preserving the tungsten spectrum of the X-rays.

16. So it is quite important for the XRFA system with X-ray tube excited resource that HV power supply has high reliability, good stability and automatic regulation.

17. Objective To design and develop a high-volt generator for mobile photon radiation therapy system’s X-ray tube.

18. The dependence of the intensity of grazing emission X-ray fluorescence on the anode voltage of X-ray tube has been investigated.

19. This avoids ion bombardment on an electron emitter (111) of the X-ray tube (100).

20. In a cardiac CT scan, you lie on a table inside a doughnut-shaped machine. An X-ray tube inside the machine rotates around your body and collects images of your heart and chest.

21. The purpose is to improve the performance of flash X-ray tube produced at present time.

22. Objective To design a starting circuit for the rotating anode X-ray tube.

23. The detection threshold concentration of iodine was determined by inspecting radiographic images at a range of X-ray tube voltages and input exposure levels.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت x-ray tube را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی x-ray tube

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “x-ray tube”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “x-ray tube”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای x-ray tube را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “x-ray tube” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت x-ray tube در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت x-ray tube می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت x-ray tube را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت x-ray tube به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی x-ray tube در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت x-ray tube در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی x-ray tube، لغت x-ray tube را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت x-ray tube به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت x-ray tube را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت x-ray tube با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی x-ray tube آورده شده است:

1. X-ray tube is the core component of X-ray machine and has made considerable congress due to constantly emerging of new material and technology.

2. The invention describes an X-ray tube (100) comprising an ion manipulation arrangement (140) having at least one ion collector electrode (141).

3. The X-Ray tube focal spot is obtained by convergence of static field on the electron beams.

4. Rotating around you, the x-ray tube and electronic x-ray detectors are located opposite each other in a ring, called a gantry.

5. This paper introduces a high-volt generator of X-ray tube with low power and high stability for X-ray fluorescence analysis system.

6. X-rays from the anode of the x-ray tube fluoresce an adjoining, independent target that produces a monochromatic spectrum, a portion of which is focused by the x-ray optical system.

7. Objective To study the relationship between x-ray tube potential and patient dose, and to explore the way to reduce the dose.

8. MINIMAM UTILITIES: Air-cooled small X-ray tube and gas filled proportional counter have been employed, and the only requirements are AC Power Source and Helium Gas.

9. Conclusion Radiation injuries may effectively decreased with reducing X-ray tube voltage and exposure level under the precondition of X-ray image quality to be guaranteed.

10. The tube assembly consists of an Unipolar X-Ray tube with cooled anode at ground potential and a high voltage receptacle socket.

11. CTDI was reduced and X-ray tube efficiency is improved.

12. The Xianghui electronics tube factory which lies in Daye city in the province of Hubei is a profession to produce the ripples porcelain and ceramics X-ray tube and set of equipments.

13. Results The experiment demonstrated that the circuit was efficient for the rotating anode X-ray tube.

14. In this paper we discussed the means and skills of how to replace of the X-ray tube, and pointed out attention during the course of replacement of the tube.

15. It is described a filter (300) for at least partially compensating for an X-ray tube (10) the target angle heel effect and preserving the tungsten spectrum of the X-rays.

16. So it is quite important for the XRFA system with X-ray tube excited resource that HV power supply has high reliability, good stability and automatic regulation.

17. Objective To design and develop a high-volt generator for mobile photon radiation therapy system’s X-ray tube.

18. The dependence of the intensity of grazing emission X-ray fluorescence on the anode voltage of X-ray tube has been investigated.

19. This avoids ion bombardment on an electron emitter (111) of the X-ray tube (100).

20. In a cardiac CT scan, you lie on a table inside a doughnut-shaped machine. An X-ray tube inside the machine rotates around your body and collects images of your heart and chest.

21. The purpose is to improve the performance of flash X-ray tube produced at present time.

22. Objective To design a starting circuit for the rotating anode X-ray tube.

23. The detection threshold concentration of iodine was determined by inspecting radiographic images at a range of X-ray tube voltages and input exposure levels.

How to use “x-ray tube” in a sentence?

Example sentences with the word “x-ray tube”. “x-ray tube” example sentences.

“x-ray tube?” What does this mean? One word for example: “x-ray tube” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “x-ray tube”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “x-ray tube” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “x-ray tube” in your writing.

So here are some sentences with “x-ray tube”. You can see simple sentences  with “x-ray tube” , compound sentences with the word “x-ray tube” and complex sentences with x-ray tube below.

Learning More About The English Word “x-ray tube” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “x-ray tube” , or Persian meaning of “x-ray tube”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with x-ray tube.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “x-ray tube” and x-ray tube Word Families:

Recent Examples the Word “x-ray tube” on the Web

1. X-ray tube is the core component of X-ray machine and has made considerable congress due to constantly emerging of new material and technology.

2. The invention describes an X-ray tube (100) comprising an ion manipulation arrangement (140) having at least one ion collector electrode (141).

3. The X-Ray tube focal spot is obtained by convergence of static field on the electron beams.

4. Rotating around you, the x-ray tube and electronic x-ray detectors are located opposite each other in a ring, called a gantry.

5. This paper introduces a high-volt generator of X-ray tube with low power and high stability for X-ray fluorescence analysis system.

6. X-rays from the anode of the x-ray tube fluoresce an adjoining, independent target that produces a monochromatic spectrum, a portion of which is focused by the x-ray optical system.

7. Objective To study the relationship between x-ray tube potential and patient dose, and to explore the way to reduce the dose.

8. MINIMAM UTILITIES: Air-cooled small X-ray tube and gas filled proportional counter have been employed, and the only requirements are AC Power Source and Helium Gas.

9. Conclusion Radiation injuries may effectively decreased with reducing X-ray tube voltage and exposure level under the precondition of X-ray image quality to be guaranteed.

10. The tube assembly consists of an Unipolar X-Ray tube with cooled anode at ground potential and a high voltage receptacle socket.

11. CTDI was reduced and X-ray tube efficiency is improved.

12. The Xianghui electronics tube factory which lies in Daye city in the province of Hubei is a profession to produce the ripples porcelain and ceramics X-ray tube and set of equipments.

13. Results The experiment demonstrated that the circuit was efficient for the rotating anode X-ray tube.

14. In this paper we discussed the means and skills of how to replace of the X-ray tube, and pointed out attention during the course of replacement of the tube.

15. It is described a filter (300) for at least partially compensating for an X-ray tube (10) the target angle heel effect and preserving the tungsten spectrum of the X-rays.

16. So it is quite important for the XRFA system with X-ray tube excited resource that HV power supply has high reliability, good stability and automatic regulation.

17. Objective To design and develop a high-volt generator for mobile photon radiation therapy system’s X-ray tube.

18. The dependence of the intensity of grazing emission X-ray fluorescence on the anode voltage of X-ray tube has been investigated.

19. This avoids ion bombardment on an electron emitter (111) of the X-ray tube (100).

20. In a cardiac CT scan, you lie on a table inside a doughnut-shaped machine. An X-ray tube inside the machine rotates around your body and collects images of your heart and chest.

21. The purpose is to improve the performance of flash X-ray tube produced at present time.

22. Objective To design a starting circuit for the rotating anode X-ray tube.

23. The detection threshold concentration of iodine was determined by inspecting radiographic images at a range of X-ray tube voltages and input exposure levels.

بازی یادگیری زبان انگلیسی