Use “x-ray machine” in a sentence | “x-ray machine” sentence examples

یادگیری لغت x-ray machine در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت x-ray machine

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت x-ray machine را یاد بگیرم؛

– معنی لغت x-ray machine را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت x-ray machine را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت x-ray machine  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه x-ray machine را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. The airline had been screening baggage on X-ray machines.

2. How could the bomb go through the X-ray machine undetected?

3. He got as far as the X-ray machine.

4. It will include a sophisticated x-ray machine to check all in-coming mail and courier packages.

5. X-ray tube is the core component of X-ray machine and has made considerable congress due to constantly emerging of new material and technology.

6. This paper proposes a calibration method for X-ray machine combining with the visual system of a medical bone-setting robotic system.

7. Transportation security officers monitor the X-ray machine screen to insure my belongings do not contain any prohibited items or items that may pose a threat to aviation security.

8. Objective:To evaluate the effectiveness of C-arm X-ray machine for treating zygomatic arch fracture.

9. I hope the X-ray machine doesn’t damage my film.

9. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!

10. We put our bags in the X-ray machine after we show our ID cards.

11. The Loma stand will also incorporate the X4 X-ray machine, which the company states is able to detect non-metallic contaminants, together with monitoring the weight, size and shape of products.

12. Part of the reason is that when an X-ray machine is faced with a containerful of cargo, the image it produces may be confused by the large number of objects packed inside.

13. That’s because the technology being tested is an X-ray machine that makes a full body scan of passengers to see if they are carrying concealed weapons or explosives.

14. The public has voted the X-ray machine as the best invention, ahead of the Apollo 10 space capsule and Stephenson’s Rocket.

15. Baggage is placed on the conveyor belt to go through the X-ray machine.

16. Perhaps most important, they are not easily spotted by metal detectors or traditional X-ray machines.

17. A final covering of aluminium foil or carbon paper reduces the risk of detection by X-ray machines.

18. That means there’s plenty of time before we have to go to the security checkpoint and put our baggage through the X-ray machine. I want to do some duty-free shopping before we go to our boarding gate.

19. On February 23, the US government began testing a new X-ray machine to screen air passengers for weapons in Phoenix .

20. LOS ANGELES – A woman mistakenly put her 1-month-old grandson through an X-ray machine at Los Angeles International Airport, authorities said.

21. Methods The design of this protective equipment of protection and principle of shield protection, and focused on the characteristics of X-ray machine.

22. The first three positions were filled by medical inventions or discoveries, the X-ray machine being followed by the discoveries of penicillin and the DNA double helix structure.

23. During a mammogram, you stand in front of an X-ray machine designed for mammography.

24. A mammogram is a picture of your breast taken with a safe, low-dose X-ray machine.

25. The poll, one of the events marking the museum’s centenary year, singled out the X-ray machine as the scientific advance with the greatest impact.

26. Objective To develop a simple new-type photographic device for the field battle and peace time, because of the function of the trivet of X-Ray machine is limited.

27. A mammogram is a picture of your breast taken with a safe, low-dose X-ray machine. It’s the most effective exam for early detection of breast cancer.

28. Two cases of troubleshooting of Shimadzu S/V AX—FAST stomach-intestine high-frequency x-ray machine system intermittent failure are introduced.

29. That means there’s plenty of time before we have to go to the security checkpoint and put our baggage through the X-ray machine.

30. Utilizing simplified image formation geometric model, it builds a mathematics’ model for image formation of X-ray machine. And it obtains the projection matrix using least-square procedure.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت x-ray machine را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی x-ray machine

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “x-ray machine”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “x-ray machine”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای x-ray machine را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “x-ray machine” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت x-ray machine در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت x-ray machine می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت x-ray machine را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت x-ray machine به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی x-ray machine در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت x-ray machine در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی x-ray machine، لغت x-ray machine را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت x-ray machine به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت x-ray machine را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت x-ray machine با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی x-ray machine آورده شده است:

1. The airline had been screening baggage on X-ray machines.

2. How could the bomb go through the X-ray machine undetected?

3. He got as far as the X-ray machine.

4. It will include a sophisticated x-ray machine to check all in-coming mail and courier packages.

5. X-ray tube is the core component of X-ray machine and has made considerable congress due to constantly emerging of new material and technology.

6. This paper proposes a calibration method for X-ray machine combining with the visual system of a medical bone-setting robotic system.

7. Transportation security officers monitor the X-ray machine screen to insure my belongings do not contain any prohibited items or items that may pose a threat to aviation security.

8. Objective:To evaluate the effectiveness of C-arm X-ray machine for treating zygomatic arch fracture.

9. I hope the X-ray machine doesn’t damage my film.

9. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!

10. We put our bags in the X-ray machine after we show our ID cards.

11. The Loma stand will also incorporate the X4 X-ray machine, which the company states is able to detect non-metallic contaminants, together with monitoring the weight, size and shape of products.

12. Part of the reason is that when an X-ray machine is faced with a containerful of cargo, the image it produces may be confused by the large number of objects packed inside.

13. That’s because the technology being tested is an X-ray machine that makes a full body scan of passengers to see if they are carrying concealed weapons or explosives.

14. The public has voted the X-ray machine as the best invention, ahead of the Apollo 10 space capsule and Stephenson’s Rocket.

15. Baggage is placed on the conveyor belt to go through the X-ray machine.

16. Perhaps most important, they are not easily spotted by metal detectors or traditional X-ray machines.

17. A final covering of aluminium foil or carbon paper reduces the risk of detection by X-ray machines.

18. That means there’s plenty of time before we have to go to the security checkpoint and put our baggage through the X-ray machine. I want to do some duty-free shopping before we go to our boarding gate.

19. On February 23, the US government began testing a new X-ray machine to screen air passengers for weapons in Phoenix .

20. LOS ANGELES – A woman mistakenly put her 1-month-old grandson through an X-ray machine at Los Angeles International Airport, authorities said.

21. Methods The design of this protective equipment of protection and principle of shield protection, and focused on the characteristics of X-ray machine.

22. The first three positions were filled by medical inventions or discoveries, the X-ray machine being followed by the discoveries of penicillin and the DNA double helix structure.

23. During a mammogram, you stand in front of an X-ray machine designed for mammography.

24. A mammogram is a picture of your breast taken with a safe, low-dose X-ray machine.

25. The poll, one of the events marking the museum’s centenary year, singled out the X-ray machine as the scientific advance with the greatest impact.

26. Objective To develop a simple new-type photographic device for the field battle and peace time, because of the function of the trivet of X-Ray machine is limited.

27. A mammogram is a picture of your breast taken with a safe, low-dose X-ray machine. It’s the most effective exam for early detection of breast cancer.

28. Two cases of troubleshooting of Shimadzu S/V AX—FAST stomach-intestine high-frequency x-ray machine system intermittent failure are introduced.

29. That means there’s plenty of time before we have to go to the security checkpoint and put our baggage through the X-ray machine.

30. Utilizing simplified image formation geometric model, it builds a mathematics’ model for image formation of X-ray machine. And it obtains the projection matrix using least-square procedure.

How to use “x-ray machine” in a sentence?

Example sentences with the word “x-ray machine”. “x-ray machine” example sentences.

“x-ray machine?” What does this mean? One word for example: “x-ray machine” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “x-ray machine”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “x-ray machine” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “x-ray machine” in your writing.

So here are some sentences with “x-ray machine”. You can see simple sentences  with “x-ray machine” , compound sentences with the word “x-ray machine” and complex sentences with x-ray machine below.

Learning More About The English Word “x-ray machine” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “x-ray machine” , or Persian meaning of “x-ray machine”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with x-ray machine.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “x-ray machine” and x-ray machine Word Families:

Recent Examples the Word “x-ray machine” on the Web

1. The airline had been screening baggage on X-ray machines.

2. How could the bomb go through the X-ray machine undetected?

3. He got as far as the X-ray machine.

4. It will include a sophisticated x-ray machine to check all in-coming mail and courier packages.

5. X-ray tube is the core component of X-ray machine and has made considerable congress due to constantly emerging of new material and technology.

6. This paper proposes a calibration method for X-ray machine combining with the visual system of a medical bone-setting robotic system.

7. Transportation security officers monitor the X-ray machine screen to insure my belongings do not contain any prohibited items or items that may pose a threat to aviation security.

8. Objective:To evaluate the effectiveness of C-arm X-ray machine for treating zygomatic arch fracture.

9. I hope the X-ray machine doesn’t damage my film.

9. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!

10. We put our bags in the X-ray machine after we show our ID cards.

11. The Loma stand will also incorporate the X4 X-ray machine, which the company states is able to detect non-metallic contaminants, together with monitoring the weight, size and shape of products.

12. Part of the reason is that when an X-ray machine is faced with a containerful of cargo, the image it produces may be confused by the large number of objects packed inside.

13. That’s because the technology being tested is an X-ray machine that makes a full body scan of passengers to see if they are carrying concealed weapons or explosives.

14. The public has voted the X-ray machine as the best invention, ahead of the Apollo 10 space capsule and Stephenson’s Rocket.

15. Baggage is placed on the conveyor belt to go through the X-ray machine.

16. Perhaps most important, they are not easily spotted by metal detectors or traditional X-ray machines.

17. A final covering of aluminium foil or carbon paper reduces the risk of detection by X-ray machines.

18. That means there’s plenty of time before we have to go to the security checkpoint and put our baggage through the X-ray machine. I want to do some duty-free shopping before we go to our boarding gate.

19. On February 23, the US government began testing a new X-ray machine to screen air passengers for weapons in Phoenix .

20. LOS ANGELES – A woman mistakenly put her 1-month-old grandson through an X-ray machine at Los Angeles International Airport, authorities said.

21. Methods The design of this protective equipment of protection and principle of shield protection, and focused on the characteristics of X-ray machine.

22. The first three positions were filled by medical inventions or discoveries, the X-ray machine being followed by the discoveries of penicillin and the DNA double helix structure.

23. During a mammogram, you stand in front of an X-ray machine designed for mammography.

24. A mammogram is a picture of your breast taken with a safe, low-dose X-ray machine.

25. The poll, one of the events marking the museum’s centenary year, singled out the X-ray machine as the scientific advance with the greatest impact.

26. Objective To develop a simple new-type photographic device for the field battle and peace time, because of the function of the trivet of X-Ray machine is limited.

27. A mammogram is a picture of your breast taken with a safe, low-dose X-ray machine. It’s the most effective exam for early detection of breast cancer.

28. Two cases of troubleshooting of Shimadzu S/V AX—FAST stomach-intestine high-frequency x-ray machine system intermittent failure are introduced.

29. That means there’s plenty of time before we have to go to the security checkpoint and put our baggage through the X-ray machine.

30. Utilizing simplified image formation geometric model, it builds a mathematics’ model for image formation of X-ray machine. And it obtains the projection matrix using least-square procedure.

بازی یادگیری زبان انگلیسی