Use “x-ray diffraction” in a sentence | “x-ray diffraction” sentence examples

یادگیری لغت x-ray diffraction در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت x-ray diffraction

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت x-ray diffraction را یاد بگیرم؛

– معنی لغت x-ray diffraction را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت x-ray diffraction را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت x-ray diffraction  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه x-ray diffraction را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. Two of the pioneers of X-ray diffraction were William Bragg and his elder son, Lawrence.

2. X-ray diffraction and spectroscopic techniques continue to provide important clues, leading towards an understanding of the remarkable specificity of enzymatic catalysis.

3. Today crystal structures are analyzed by computer-controlled x-ray diffraction equipment.

4. X-ray diffraction analysis shows that CLS can promote the growth of ettringite and restrain the growth of CSH at early-age, while the long-term growth of CSH is not be affected.

5. Analysis of milk protein fiber by X-ray diffraction showed that its crystalline region is composed of PVA molecules arranged regularly, and the results amorphous region consists of milk protein.

6. By using electronic probe analysis, SEM analysis, x-ray diffraction and cathodoluminescence analysis, we can determine the main types of pores in the reservoir.

7. X-ray diffraction and polarizing microscopy show that both crystalline region of PEO and amorphous region of PAM exist in the copolymer.

7. EnglishVocabulary.ir try its best to collect and make good sentences.

8. The zeolite HZSM-12 was synthesized and characterized by X-ray diffraction, electron micrography and adsorption.

9. By comparision between the Mn-Zn ferrite preparation processes, X-ray diffraction analysis and electron probe microanalysis, the properties of eutectic synthetic powder were investigated.

10. One of the simplest is an ionic crystal like sodium chloride, the first mineral analyzed after the discovery of x-ray diffraction.

11. Generally it is very difficult to tackle the problems aroused from differences in crystallinity of clay minerals and preferred orientation in quantitative X-ray diffraction analysis of clay minerals.

12. The components of Fe-Al intermetallic compound coating were analyzed by X-ray Diffraction.

13. Basic principle, experiment condition, operating process, method and steps of X-ray diffraction method to determine free silica content of respirable dust in mines are introduced in this paper.

14. The project loan from Italian government is used for purchasing of three-axis experiment, X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, such as conservation and monitoring equipment.

15. The fine structure of blend acrylic fiber has been characterized by using techniques based on X-ray diffraction, electron microscopy, density mea-serement, mercury porosimetry and gas adsorption.

16. The dehydration technology of bischofite by butanol complexation distillation was studied by such methods as X-ray diffraction and elementary analysis.

17. The morphology and structure of the powders were investigated by scanning electron micrography (SEM) and X-ray diffraction (XRD).

18. Now the typical means to measure residual stress are polariscope, X-ray diffraction, neutron diffraction, ultrasonic and so on.

19. The influence of anomalous scattering on retained austenite determination in steel by X-ray diffraction method was investigated.

20. The as-prepared composites were characterized with regard to their components, size, structure by X-ray diffraction(XRD), scanning electron microscopy(SEM), differential thermal analyzer(DTA-TG).

21. The structural and magnetic properties of the granular film are studied by atomic force microscope, energy dispersion X-ray spectrum, X-ray diffraction, and alternating gradient magnetometer.

22. The hydration properties of limestone powder in a complex binder system were studied by using scanning electron microscopy, X-ray diffraction and energy dispersive spectrometer.

23. The crystal structure, morphology and luminescent properties of samples were analyzed by the X-ray diffraction, field emission scanning electron microscope and spectrofluorometer, respectively.

24. In helium gas of 37 Torr, particles with diameter of 100A were obtained. X-ray diffraction presents the pattern analogous to amorphous state.

25. The effect of testing factors, such as the different diffraction angle, step-length and scanning rate, was analyzed preliminarily on the X-ray diffraction(XRD) patterns in this paper.

26. The changes of the electric match composition at different time simulating accelerated life test were analysed by X-ray diffraction.

27. Two forms of des-(B chain C-terminal pentapeptide) insulin crystals are grown for preliminary X-ray diffraction observations. Crystallographic data for these crystals have been obtained.

28. The change of the crystalline structure of UHMWPE fiber was studied by small angle X-ray scattering (SAXS) , wide angle X-ray diffraction ( WAXD) and Raman spectroscopy.

29. Composition of inorganic phases and order degree of lamellar structure were characterized by X-ray diffraction(XRD).

30. AlN films were prepared on hi alloy substrates by cathode sputtering, and the effect of gas pressure on crystal orientation and residual stress in AlN films was investigated by X-ray diffraction.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت x-ray diffraction را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی x-ray diffraction

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “x-ray diffraction”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “x-ray diffraction”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای x-ray diffraction را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “x-ray diffraction” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت x-ray diffraction در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت x-ray diffraction می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت x-ray diffraction را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت x-ray diffraction به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی x-ray diffraction در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت x-ray diffraction در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی x-ray diffraction، لغت x-ray diffraction را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت x-ray diffraction به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت x-ray diffraction را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت x-ray diffraction با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی x-ray diffraction آورده شده است:

1. Two of the pioneers of X-ray diffraction were William Bragg and his elder son, Lawrence.

2. X-ray diffraction and spectroscopic techniques continue to provide important clues, leading towards an understanding of the remarkable specificity of enzymatic catalysis.

3. Today crystal structures are analyzed by computer-controlled x-ray diffraction equipment.

4. X-ray diffraction analysis shows that CLS can promote the growth of ettringite and restrain the growth of CSH at early-age, while the long-term growth of CSH is not be affected.

5. Analysis of milk protein fiber by X-ray diffraction showed that its crystalline region is composed of PVA molecules arranged regularly, and the results amorphous region consists of milk protein.

6. By using electronic probe analysis, SEM analysis, x-ray diffraction and cathodoluminescence analysis, we can determine the main types of pores in the reservoir.

7. X-ray diffraction and polarizing microscopy show that both crystalline region of PEO and amorphous region of PAM exist in the copolymer.

7. EnglishVocabulary.ir try its best to collect and make good sentences.

8. The zeolite HZSM-12 was synthesized and characterized by X-ray diffraction, electron micrography and adsorption.

9. By comparision between the Mn-Zn ferrite preparation processes, X-ray diffraction analysis and electron probe microanalysis, the properties of eutectic synthetic powder were investigated.

10. One of the simplest is an ionic crystal like sodium chloride, the first mineral analyzed after the discovery of x-ray diffraction.

11. Generally it is very difficult to tackle the problems aroused from differences in crystallinity of clay minerals and preferred orientation in quantitative X-ray diffraction analysis of clay minerals.

12. The components of Fe-Al intermetallic compound coating were analyzed by X-ray Diffraction.

13. Basic principle, experiment condition, operating process, method and steps of X-ray diffraction method to determine free silica content of respirable dust in mines are introduced in this paper.

14. The project loan from Italian government is used for purchasing of three-axis experiment, X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, such as conservation and monitoring equipment.

15. The fine structure of blend acrylic fiber has been characterized by using techniques based on X-ray diffraction, electron microscopy, density mea-serement, mercury porosimetry and gas adsorption.

16. The dehydration technology of bischofite by butanol complexation distillation was studied by such methods as X-ray diffraction and elementary analysis.

17. The morphology and structure of the powders were investigated by scanning electron micrography (SEM) and X-ray diffraction (XRD).

18. Now the typical means to measure residual stress are polariscope, X-ray diffraction, neutron diffraction, ultrasonic and so on.

19. The influence of anomalous scattering on retained austenite determination in steel by X-ray diffraction method was investigated.

20. The as-prepared composites were characterized with regard to their components, size, structure by X-ray diffraction(XRD), scanning electron microscopy(SEM), differential thermal analyzer(DTA-TG).

21. The structural and magnetic properties of the granular film are studied by atomic force microscope, energy dispersion X-ray spectrum, X-ray diffraction, and alternating gradient magnetometer.

22. The hydration properties of limestone powder in a complex binder system were studied by using scanning electron microscopy, X-ray diffraction and energy dispersive spectrometer.

23. The crystal structure, morphology and luminescent properties of samples were analyzed by the X-ray diffraction, field emission scanning electron microscope and spectrofluorometer, respectively.

24. In helium gas of 37 Torr, particles with diameter of 100A were obtained. X-ray diffraction presents the pattern analogous to amorphous state.

25. The effect of testing factors, such as the different diffraction angle, step-length and scanning rate, was analyzed preliminarily on the X-ray diffraction(XRD) patterns in this paper.

26. The changes of the electric match composition at different time simulating accelerated life test were analysed by X-ray diffraction.

27. Two forms of des-(B chain C-terminal pentapeptide) insulin crystals are grown for preliminary X-ray diffraction observations. Crystallographic data for these crystals have been obtained.

28. The change of the crystalline structure of UHMWPE fiber was studied by small angle X-ray scattering (SAXS) , wide angle X-ray diffraction ( WAXD) and Raman spectroscopy.

29. Composition of inorganic phases and order degree of lamellar structure were characterized by X-ray diffraction(XRD).

30. AlN films were prepared on hi alloy substrates by cathode sputtering, and the effect of gas pressure on crystal orientation and residual stress in AlN films was investigated by X-ray diffraction.

How to use “x-ray diffraction” in a sentence?

Example sentences with the word “x-ray diffraction”. “x-ray diffraction” example sentences.

“x-ray diffraction?” What does this mean? One word for example: “x-ray diffraction” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “x-ray diffraction”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “x-ray diffraction” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “x-ray diffraction” in your writing.

So here are some sentences with “x-ray diffraction”. You can see simple sentences  with “x-ray diffraction” , compound sentences with the word “x-ray diffraction” and complex sentences with x-ray diffraction below.

Learning More About The English Word “x-ray diffraction” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “x-ray diffraction” , or Persian meaning of “x-ray diffraction”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with x-ray diffraction.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “x-ray diffraction” and x-ray diffraction Word Families:

Recent Examples the Word “x-ray diffraction” on the Web

1. Two of the pioneers of X-ray diffraction were William Bragg and his elder son, Lawrence.

2. X-ray diffraction and spectroscopic techniques continue to provide important clues, leading towards an understanding of the remarkable specificity of enzymatic catalysis.

3. Today crystal structures are analyzed by computer-controlled x-ray diffraction equipment.

4. X-ray diffraction analysis shows that CLS can promote the growth of ettringite and restrain the growth of CSH at early-age, while the long-term growth of CSH is not be affected.

5. Analysis of milk protein fiber by X-ray diffraction showed that its crystalline region is composed of PVA molecules arranged regularly, and the results amorphous region consists of milk protein.

6. By using electronic probe analysis, SEM analysis, x-ray diffraction and cathodoluminescence analysis, we can determine the main types of pores in the reservoir.

7. X-ray diffraction and polarizing microscopy show that both crystalline region of PEO and amorphous region of PAM exist in the copolymer.

7. EnglishVocabulary.ir try its best to collect and make good sentences.

8. The zeolite HZSM-12 was synthesized and characterized by X-ray diffraction, electron micrography and adsorption.

9. By comparision between the Mn-Zn ferrite preparation processes, X-ray diffraction analysis and electron probe microanalysis, the properties of eutectic synthetic powder were investigated.

10. One of the simplest is an ionic crystal like sodium chloride, the first mineral analyzed after the discovery of x-ray diffraction.

11. Generally it is very difficult to tackle the problems aroused from differences in crystallinity of clay minerals and preferred orientation in quantitative X-ray diffraction analysis of clay minerals.

12. The components of Fe-Al intermetallic compound coating were analyzed by X-ray Diffraction.

13. Basic principle, experiment condition, operating process, method and steps of X-ray diffraction method to determine free silica content of respirable dust in mines are introduced in this paper.

14. The project loan from Italian government is used for purchasing of three-axis experiment, X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, such as conservation and monitoring equipment.

15. The fine structure of blend acrylic fiber has been characterized by using techniques based on X-ray diffraction, electron microscopy, density mea-serement, mercury porosimetry and gas adsorption.

16. The dehydration technology of bischofite by butanol complexation distillation was studied by such methods as X-ray diffraction and elementary analysis.

17. The morphology and structure of the powders were investigated by scanning electron micrography (SEM) and X-ray diffraction (XRD).

18. Now the typical means to measure residual stress are polariscope, X-ray diffraction, neutron diffraction, ultrasonic and so on.

19. The influence of anomalous scattering on retained austenite determination in steel by X-ray diffraction method was investigated.

20. The as-prepared composites were characterized with regard to their components, size, structure by X-ray diffraction(XRD), scanning electron microscopy(SEM), differential thermal analyzer(DTA-TG).

21. The structural and magnetic properties of the granular film are studied by atomic force microscope, energy dispersion X-ray spectrum, X-ray diffraction, and alternating gradient magnetometer.

22. The hydration properties of limestone powder in a complex binder system were studied by using scanning electron microscopy, X-ray diffraction and energy dispersive spectrometer.

23. The crystal structure, morphology and luminescent properties of samples were analyzed by the X-ray diffraction, field emission scanning electron microscope and spectrofluorometer, respectively.

24. In helium gas of 37 Torr, particles with diameter of 100A were obtained. X-ray diffraction presents the pattern analogous to amorphous state.

25. The effect of testing factors, such as the different diffraction angle, step-length and scanning rate, was analyzed preliminarily on the X-ray diffraction(XRD) patterns in this paper.

26. The changes of the electric match composition at different time simulating accelerated life test were analysed by X-ray diffraction.

27. Two forms of des-(B chain C-terminal pentapeptide) insulin crystals are grown for preliminary X-ray diffraction observations. Crystallographic data for these crystals have been obtained.

28. The change of the crystalline structure of UHMWPE fiber was studied by small angle X-ray scattering (SAXS) , wide angle X-ray diffraction ( WAXD) and Raman spectroscopy.

29. Composition of inorganic phases and order degree of lamellar structure were characterized by X-ray diffraction(XRD).

30. AlN films were prepared on hi alloy substrates by cathode sputtering, and the effect of gas pressure on crystal orientation and residual stress in AlN films was investigated by X-ray diffraction.

بازی یادگیری زبان انگلیسی