Use “X-rated” in a sentence | “X-rated” sentence examples

یادگیری لغت X-rated در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت X-rated

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت X-rated را یاد بگیرم؛

– معنی لغت X-rated را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت X-rated را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت X-rated  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه X-rated را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. Yet another x-rated scene shows her in suspenders lying on a kitchen table, holding a rolling-pin.

2. It’s much better to have ultra-violence, chainsaw massacres, X-rated Draculas, and continents sinking into the sea with the entire population lost, at the very least.

3. Edison Chen: Hong Kong actor whose x-rated photos with various local starlets were leaked to the world and aroused huge interest in mainland China.

4. The x-rated advertisement, for Jamieson’s Raspberry Ale, depicts the fairytale heroine blowing smoke rings while lying in bed with seven semi-clad dwarves.

4. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!

5. The X-rated pictures are usually just intended for a boyfriend or girlfriend, but the photos can end up being shared.

6. But when exiting the X-rated venue, Kate and Jamie appeared to be shocked by the amount of paparazzi waiting for them outside and the model was quickly rushed into their car by club security.

7. If you want to bring X-rated magazines and videos into the mix…pick something both of you will enjoy.

8. Edison Chen: Hong Kong actor whose x-rated photos with various local starlets were leaked to the worldaroused huge interest in mainland China.

9. Night Terror ” is an X-rated movie.”

10. The sex industry is like the private X-rated Disneyland for men.

11. This film should be X-rated ; it’s not suitable for youth .

12. A professional or amateur stripper who appears on X-rated, or community access channels. Quality varies widely. Pay is often non-existent.

13. I said, “Are you intent on making an X-rated film?

14. Industry experts say this booming cottage industry now accounts for about a quarter of the X-rated video market.

15. My fellow schoolboys vied with one another for admission to the cinema, so that they could witness X-rated films.

16. Any moment now, Alyssia thought sourly, and this scenario will turn into an X-rated movie.

17. Worried parents fretted that their children would be exposed to X-rated happenings.

18. Best stunned the audience at a Belfast footballers’ dinner with his racist outburst in an X-rated speech peppered with four-letter words.

19. He introduced a bill to make it illegal to show X-rated movies anywhere in Arkansas, even to adults.

20. I also want the ability for the video file to just be a preview (3 mins or so) and for the user to be able to pay to watch the whole video to get to see the x-rated part.

21. I am not sure how the store would work with what I mentioned above in regards to users paying to see the nude or x-rated content.

22. You use a search engine to find information, but when you click on the top link you are suddenly faced with x-rated pictures and very graphical commercials for generic Viagra.

23. Van Marwijk admitted some fouls had been “terrible” but said both sides were responsible, although challenges by Nigel de Jong and Mark van Bommel were particularly X-rated.

24. Disney will close its NYC theater productions, and Times Square will become X-rated again.

25. You cannot watch this movie, because it is an X-rated movie.

26. Leo: Many audiences said that the lines are too sexually explicit, “it is more open than x-rated movie”.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت X-rated را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی X-rated

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “X-rated”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “X-rated”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای X-rated را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “X-rated” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت X-rated در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت X-rated می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت X-rated را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت X-rated به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی X-rated در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت X-rated در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی X-rated، لغت X-rated را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت X-rated به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت X-rated را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت X-rated با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی X-rated آورده شده است:

1. Yet another x-rated scene shows her in suspenders lying on a kitchen table, holding a rolling-pin.

2. It’s much better to have ultra-violence, chainsaw massacres, X-rated Draculas, and continents sinking into the sea with the entire population lost, at the very least.

3. Edison Chen: Hong Kong actor whose x-rated photos with various local starlets were leaked to the world and aroused huge interest in mainland China.

4. The x-rated advertisement, for Jamieson’s Raspberry Ale, depicts the fairytale heroine blowing smoke rings while lying in bed with seven semi-clad dwarves.

4. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!

5. The X-rated pictures are usually just intended for a boyfriend or girlfriend, but the photos can end up being shared.

6. But when exiting the X-rated venue, Kate and Jamie appeared to be shocked by the amount of paparazzi waiting for them outside and the model was quickly rushed into their car by club security.

7. If you want to bring X-rated magazines and videos into the mix…pick something both of you will enjoy.

8. Edison Chen: Hong Kong actor whose x-rated photos with various local starlets were leaked to the worldaroused huge interest in mainland China.

9. Night Terror ” is an X-rated movie.”

10. The sex industry is like the private X-rated Disneyland for men.

11. This film should be X-rated ; it’s not suitable for youth .

12. A professional or amateur stripper who appears on X-rated, or community access channels. Quality varies widely. Pay is often non-existent.

13. I said, “Are you intent on making an X-rated film?

14. Industry experts say this booming cottage industry now accounts for about a quarter of the X-rated video market.

15. My fellow schoolboys vied with one another for admission to the cinema, so that they could witness X-rated films.

16. Any moment now, Alyssia thought sourly, and this scenario will turn into an X-rated movie.

17. Worried parents fretted that their children would be exposed to X-rated happenings.

18. Best stunned the audience at a Belfast footballers’ dinner with his racist outburst in an X-rated speech peppered with four-letter words.

19. He introduced a bill to make it illegal to show X-rated movies anywhere in Arkansas, even to adults.

20. I also want the ability for the video file to just be a preview (3 mins or so) and for the user to be able to pay to watch the whole video to get to see the x-rated part.

21. I am not sure how the store would work with what I mentioned above in regards to users paying to see the nude or x-rated content.

22. You use a search engine to find information, but when you click on the top link you are suddenly faced with x-rated pictures and very graphical commercials for generic Viagra.

23. Van Marwijk admitted some fouls had been “terrible” but said both sides were responsible, although challenges by Nigel de Jong and Mark van Bommel were particularly X-rated.

24. Disney will close its NYC theater productions, and Times Square will become X-rated again.

25. You cannot watch this movie, because it is an X-rated movie.

26. Leo: Many audiences said that the lines are too sexually explicit, “it is more open than x-rated movie”.

How to use “X-rated” in a sentence?

Example sentences with the word “X-rated”. “X-rated” example sentences.

“X-rated?” What does this mean? One word for example: “X-rated” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “X-rated”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “X-rated” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “X-rated” in your writing.

So here are some sentences with “X-rated”. You can see simple sentences  with “X-rated” , compound sentences with the word “X-rated” and complex sentences with X-rated below.

Learning More About The English Word “X-rated” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “X-rated” , or Persian meaning of “X-rated”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with X-rated.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “X-rated” and X-rated Word Families:

Recent Examples the Word “X-rated” on the Web

1. Yet another x-rated scene shows her in suspenders lying on a kitchen table, holding a rolling-pin.

2. It’s much better to have ultra-violence, chainsaw massacres, X-rated Draculas, and continents sinking into the sea with the entire population lost, at the very least.

3. Edison Chen: Hong Kong actor whose x-rated photos with various local starlets were leaked to the world and aroused huge interest in mainland China.

4. The x-rated advertisement, for Jamieson’s Raspberry Ale, depicts the fairytale heroine blowing smoke rings while lying in bed with seven semi-clad dwarves.

4. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!

5. The X-rated pictures are usually just intended for a boyfriend or girlfriend, but the photos can end up being shared.

6. But when exiting the X-rated venue, Kate and Jamie appeared to be shocked by the amount of paparazzi waiting for them outside and the model was quickly rushed into their car by club security.

7. If you want to bring X-rated magazines and videos into the mix…pick something both of you will enjoy.

8. Edison Chen: Hong Kong actor whose x-rated photos with various local starlets were leaked to the worldaroused huge interest in mainland China.

9. Night Terror ” is an X-rated movie.”

10. The sex industry is like the private X-rated Disneyland for men.

11. This film should be X-rated ; it’s not suitable for youth .

12. A professional or amateur stripper who appears on X-rated, or community access channels. Quality varies widely. Pay is often non-existent.

13. I said, “Are you intent on making an X-rated film?

14. Industry experts say this booming cottage industry now accounts for about a quarter of the X-rated video market.

15. My fellow schoolboys vied with one another for admission to the cinema, so that they could witness X-rated films.

16. Any moment now, Alyssia thought sourly, and this scenario will turn into an X-rated movie.

17. Worried parents fretted that their children would be exposed to X-rated happenings.

18. Best stunned the audience at a Belfast footballers’ dinner with his racist outburst in an X-rated speech peppered with four-letter words.

19. He introduced a bill to make it illegal to show X-rated movies anywhere in Arkansas, even to adults.

20. I also want the ability for the video file to just be a preview (3 mins or so) and for the user to be able to pay to watch the whole video to get to see the x-rated part.

21. I am not sure how the store would work with what I mentioned above in regards to users paying to see the nude or x-rated content.

22. You use a search engine to find information, but when you click on the top link you are suddenly faced with x-rated pictures and very graphical commercials for generic Viagra.

23. Van Marwijk admitted some fouls had been “terrible” but said both sides were responsible, although challenges by Nigel de Jong and Mark van Bommel were particularly X-rated.

24. Disney will close its NYC theater productions, and Times Square will become X-rated again.

25. You cannot watch this movie, because it is an X-rated movie.

26. Leo: Many audiences said that the lines are too sexually explicit, “it is more open than x-rated movie”.

بازی یادگیری زبان انگلیسی