Use “exacerbate” in a sentence | “exacerbate” sentence examples


یادگیری لغت exacerbate در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت exacerbate

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت exacerbate را یاد بگیرم؛

– معنی لغت exacerbate را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت exacerbate را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت exacerbate  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه exacerbate را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

According to the National Women’s Health Information Center, stress can cause or exacerbate physical health problems like high blood pressure, back and neck pain, and even diabetes.
Humidifiers should be adequately and frequently cleaned with bleach or comparable cleanser to avoid mold which can be aerosolized and then exacerbate existing allergies.
While the underlying causes are largely unknown, there is some evidence that suggests sun exposure, stress, and other situations which cause flushing or blushing of the cheeks may exacerbate those with the condition.
In fact, MBT footwear may be considered somewhat miraculous to individuals who typically have trouble finding shoes that accommodate their troubled feet or that don’t exacerbate joint or other types of body pain.
In 1988, Wally Cochran of the Royal Guide Dogs in Australia received a request from a woman needing a guide dog which would not exacerbate her husband’s dog allergy.
Temporary solutions can help men adjust to the psychological stress of hair loss, though each solution should be carefully monitored to be sure it does not exacerbate the condition or cause other health problems.
Often the proteins in the urine exacerbate the urinary tract symptoms and the tannins found in slippery elm help filter the proteins out of the system quicker.
He wanted desperately to put his arms around her but knew he’d just exacerbate the situation.
He was largely responsible for the Scandinavian Seven Years’ War (1562-70), which did so much to exacerbate the relations between Denmark and Sweden.
The attempt of the king to enforce the official use of the Dutch language, and the foundation of the so-called philosophical college at Louvain helped to exacerbate the growing discontent.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت exacerbate را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات ذیل را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟


روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی exacerbate

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “exacerbate”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “exacerbate”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای exacerbate:

چگونه لغت انگلیسی “exacerbate” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت exacerbate در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت exacerbate می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت exacerbate را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت exacerbate به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی exacerbate در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت exacerbate در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.


برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی exacerbate، لغت exacerbate را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت exacerbate به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت exacerbate را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت exacerbate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی exacerbate آورده شده است:


How to use “exacerbate” in a sentence?

Example sentences with the word “exacerbate”. “exacerbate” example sentences.

“exacerbate?” What does this mean? One word for example: “exacerbate” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things:

These are just examples. The single word “exacerbate”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “exacerbate” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “exacerbate” in your writing.

So here are some sentences with “exacerbate”. You can see simple sentences  with “exacerbate” , compound sentences with the word “exacerbate” and complex sentences with exacerbate below.


Learning More About The English Word “exacerbate” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “exacerbate” , or Persian meaning of “exacerbate”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with exacerbate.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “exacerbate” and exacerbate Word Families:


Recent Examples the Word “exacerbate” on the Webبازی یادگیری زبان انگلیسی