Use “evacuee” in a sentence | “evacuee” sentence examples


بازی یادگیری زبان انگلیسی

یادگیری لغت evacuee در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت evacuee

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت evacuee را یاد بگیرم؛

– معنی لغت evacuee را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت evacuee را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت evacuee  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه evacuee را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

(1) On reaching Dubai the evacuees are taken straight to Dubai international airport.

(2) Thousands of evacuees crossed the border to safety this morning.

(3) The happiest results came when householders gave their evacuees time to settle in and made some attempt to understand their cultural differences.

(4) Many evacuees went home during that first winter, but when the blitz began, there was another exodus from London.

(5) In Modesto, evacuees from a neighborhood bordering the Tuolomne River returned home and found that the landscape no longer made sense.

(6) What was the actual medical condition of the evacuees?

(7) The volunteer evacuees wait for the cavalry.

(8) There were so many evacuees in the town and not enough places to stay[EnglishVocabulary.ir], so the teachers said.

(9) They can live nearly for free, with evacuee subsidies.

(10) Evacuee/refugee (2005) After Katrina, refugees became evacuees.

(11) At the same time, almost every evacuee mother and most of the Kiev mothers worried that their health had been affected by the accident.

(12) Yamaguchi not an evacuee himself, living on a 9-by-9-foot grass mat in a junior high school gymnasium here with 1,000 other people.

(13) A Russian man, an evacuee from the Chechen Capital Grozny, reaches out for a final pat of his dog, Jan. 21(EnglishVocabulary.ir), 1995.

(14) To get the source node and the evacuee amount on which, the method to model the initial population distribution is studied.

(15) It’s been described as the biggest child movement operation since the evacuees in 1939, but infinitely happier.

(16) Immediate bombing attacks were expected, and when these did not take place the evacuees began to trickle back.

(17) We had lodgers all through the war, most of them evacuees.

(18) There are songs in Latin, songs in Gaelic, a song about an evacuee and one which is clearly a prayer.

(19) Mrs Black was to have all the local children and non-Catholic evacuees from five years old to eight.

(20) Which would be unsurprising, were Mr. Yamaguchi not an evacuee himself, living on a 9-by-9-foot grass mat in a junior high school gymnasium here with 1,000 other people.

(21) I don’t want to rush and mess up,” said Toshiyuki Owada, 65, an evacuee from Namie town, about 20 km (12 miles) away from the plant.

(22) The Top Words of the Decade were Global Warming, 9/11, and Obama outdistance Bailout, Evacuee, and Derivative; Google, Surge, Chinglish, and Tsunami followed.

(23) The experiences and lessons from the evacuation and refuge after earthquakes indicate that the park of city is an important evacuee shelter.

(24) The dentists were followed by Shoichi Yanashita, a 66-year-old barber and a fellow evacuee, who was giving free haircuts on Thursday with scissors and a razor borrowed from a friend in a nearby town.

(25) “We have to dry the ladies’ underwear where people can’t see it. So we put it in two classrooms on the second floor, and then we lock the doors, ” said Mr. Nakai, the evacuee center manager.

(26) The fire evacuation is a problem with three factors the evacuee, structure and the fire.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت evacuee را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی evacuee

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “evacuee”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “evacuee”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای evacuee را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “evacuee” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت evacuee در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت evacuee می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت evacuee را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت evacuee به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی evacuee در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت evacuee در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی evacuee، لغت evacuee را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت evacuee به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت evacuee را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت evacuee با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی evacuee آورده شده است:

(1) On reaching Dubai the evacuees are taken straight to Dubai international airport.

(2) Thousands of evacuees crossed the border to safety this morning.

(3) The happiest results came when householders gave their evacuees time to settle in and made some attempt to understand their cultural differences.

(4) Many evacuees went home during that first winter, but when the blitz began, there was another exodus from London.

(5) In Modesto, evacuees from a neighborhood bordering the Tuolomne River returned home and found that the landscape no longer made sense.

(6) What was the actual medical condition of the evacuees?

(7) The volunteer evacuees wait for the cavalry.

(8) There were so many evacuees in the town and not enough places to stay[EnglishVocabulary.ir], so the teachers said.

(9) They can live nearly for free, with evacuee subsidies.

(10) Evacuee/refugee (2005) After Katrina, refugees became evacuees.

(11) At the same time, almost every evacuee mother and most of the Kiev mothers worried that their health had been affected by the accident.

(12) Yamaguchi not an evacuee himself, living on a 9-by-9-foot grass mat in a junior high school gymnasium here with 1,000 other people.

(13) A Russian man, an evacuee from the Chechen Capital Grozny, reaches out for a final pat of his dog, Jan. 21(EnglishVocabulary.ir), 1995.

(14) To get the source node and the evacuee amount on which, the method to model the initial population distribution is studied.

(15) It’s been described as the biggest child movement operation since the evacuees in 1939, but infinitely happier.

(16) Immediate bombing attacks were expected, and when these did not take place the evacuees began to trickle back.

(17) We had lodgers all through the war, most of them evacuees.

(18) There are songs in Latin, songs in Gaelic, a song about an evacuee and one which is clearly a prayer.

(19) Mrs Black was to have all the local children and non-Catholic evacuees from five years old to eight.

(20) Which would be unsurprising, were Mr. Yamaguchi not an evacuee himself, living on a 9-by-9-foot grass mat in a junior high school gymnasium here with 1,000 other people.

(21) I don’t want to rush and mess up,” said Toshiyuki Owada, 65, an evacuee from Namie town, about 20 km (12 miles) away from the plant.

(22) The Top Words of the Decade were Global Warming, 9/11, and Obama outdistance Bailout, Evacuee, and Derivative; Google, Surge, Chinglish, and Tsunami followed.

(23) The experiences and lessons from the evacuation and refuge after earthquakes indicate that the park of city is an important evacuee shelter.

(24) The dentists were followed by Shoichi Yanashita, a 66-year-old barber and a fellow evacuee, who was giving free haircuts on Thursday with scissors and a razor borrowed from a friend in a nearby town.

(25) “We have to dry the ladies’ underwear where people can’t see it. So we put it in two classrooms on the second floor, and then we lock the doors, ” said Mr. Nakai, the evacuee center manager.

(26) The fire evacuation is a problem with three factors the evacuee, structure and the fire.

How to use “evacuee” in a sentence?

Example sentences with the word “evacuee”. “evacuee” example sentences.

“evacuee?” What does this mean? One word for example: “evacuee” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “evacuee”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “evacuee” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “evacuee” in your writing.

So here are some sentences with “evacuee”. You can see simple sentences  with “evacuee” , compound sentences with the word “evacuee” and complex sentences with evacuee below.

Learning More About The English Word “evacuee” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “evacuee” , or Persian meaning of “evacuee”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with evacuee.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “evacuee” and evacuee Word Families:

Recent Examples the Word “evacuee” on the Web

(1) On reaching Dubai the evacuees are taken straight to Dubai international airport.

(2) Thousands of evacuees crossed the border to safety this morning.

(3) The happiest results came when householders gave their evacuees time to settle in and made some attempt to understand their cultural differences.

(4) Many evacuees went home during that first winter, but when the blitz began, there was another exodus from London.

(5) In Modesto, evacuees from a neighborhood bordering the Tuolomne River returned home and found that the landscape no longer made sense.

(6) What was the actual medical condition of the evacuees?

(7) The volunteer evacuees wait for the cavalry.

(8) There were so many evacuees in the town and not enough places to stay[EnglishVocabulary.ir], so the teachers said.

(9) They can live nearly for free, with evacuee subsidies.

(10) Evacuee/refugee (2005) After Katrina, refugees became evacuees.

(11) At the same time, almost every evacuee mother and most of the Kiev mothers worried that their health had been affected by the accident.

(12) Yamaguchi not an evacuee himself, living on a 9-by-9-foot grass mat in a junior high school gymnasium here with 1,000 other people.

(13) A Russian man, an evacuee from the Chechen Capital Grozny, reaches out for a final pat of his dog, Jan. 21(EnglishVocabulary.ir), 1995.

(14) To get the source node and the evacuee amount on which, the method to model the initial population distribution is studied.

(15) It’s been described as the biggest child movement operation since the evacuees in 1939, but infinitely happier.

(16) Immediate bombing attacks were expected, and when these did not take place the evacuees began to trickle back.

(17) We had lodgers all through the war, most of them evacuees.

(18) There are songs in Latin, songs in Gaelic, a song about an evacuee and one which is clearly a prayer.

(19) Mrs Black was to have all the local children and non-Catholic evacuees from five years old to eight.

(20) Which would be unsurprising, were Mr. Yamaguchi not an evacuee himself, living on a 9-by-9-foot grass mat in a junior high school gymnasium here with 1,000 other people.

(21) I don’t want to rush and mess up,” said Toshiyuki Owada, 65, an evacuee from Namie town, about 20 km (12 miles) away from the plant.

(22) The Top Words of the Decade were Global Warming, 9/11, and Obama outdistance Bailout, Evacuee, and Derivative; Google, Surge, Chinglish, and Tsunami followed.

(23) The experiences and lessons from the evacuation and refuge after earthquakes indicate that the park of city is an important evacuee shelter.

(24) The dentists were followed by Shoichi Yanashita, a 66-year-old barber and a fellow evacuee, who was giving free haircuts on Thursday with scissors and a razor borrowed from a friend in a nearby town.

(25) “We have to dry the ladies’ underwear where people can’t see it. So we put it in two classrooms on the second floor, and then we lock the doors, ” said Mr. Nakai, the evacuee center manager.

(26) The fire evacuation is a problem with three factors the evacuee, structure and the fire.