Use “matin” in a sentence | “matin” sentence examples

یادگیری لغت matin در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت matin

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت matin را یاد بگیرم؛

– معنی لغت matin را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت matin را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت matin  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه matin را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. La Tribune and Le Matin said security forces later in the day had killed all the gunmen responsible.

2. Le Matin, La Nation and Al-Jazair al-Yawm were said to have published erroneous information likely to undermine national interests.

3. Not the right frame of mind for matins.

4. Tous Les Matins Du Monde needs more light and shade.

5. Matin D . Davis , Computability, Complexity, and Languages, Academic Press, 1983.

6. Russell was kicked after falling from Un Beau Matin on Wednesday and had his lung drained yesterday morning.

7. Matin, under the streetlight, dancing by herself, is singing the same song somewhere. I know.

8. Matin Evans was born in 1941, also in Britain. He is director of the School of Biosciences at Cardiff University in Wales. He called winning the Nobel Prize “a boyhood dream come true.”

9. Now Matin has really changed.

10. But of course, though not before ten-thirty as the Archdeacon was taking a matins for some one on holiday.

11. Les gar ? ons se lavent tr è s vite le matin, ils peuvent le finir en deux minutes.

12. This article is an on-the-spot review and primary acquaintance to Fung Ying Seen Koon Matin and the music used.

13. But there is the rustle of branches in the morning breeze; there is the music of a sunny shower against the window; there is the matin song of birds.

14. Now,[EnglishVocabulary.ir/matin] Mr. Martin is on the 10 floor. The attendant comes to meet Mr. Matin.

15. Shall Zou: What made you want to create this collection? why is named Gai Matin?

16. Feberary America celebrates the birth of one of the greatest men ever born, Matin Luther King Jr.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت matin را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی matin

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “matin”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “matin”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای matin را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “matin” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت matin در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت matin می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت matin را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت matin به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی matin در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت matin در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی matin، لغت matin را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت matin به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت matin را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت matin با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی matin آورده شده است:

1. La Tribune and Le Matin said security forces later in the day had killed all the gunmen responsible.

2. Le Matin, La Nation and Al-Jazair al-Yawm were said to have published erroneous information likely to undermine national interests.

3. Not the right frame of mind for matins.

4. Tous Les Matins Du Monde needs more light and shade.

5. Matin D . Davis , Computability, Complexity, and Languages, Academic Press, 1983.

6. Russell was kicked after falling from Un Beau Matin on Wednesday and had his lung drained yesterday morning.

7. Matin, under the streetlight, dancing by herself, is singing the same song somewhere. I know.

8. Matin Evans was born in 1941, also in Britain. He is director of the School of Biosciences at Cardiff University in Wales. He called winning the Nobel Prize “a boyhood dream come true.”

9. Now Matin has really changed.

10. But of course, though not before ten-thirty as the Archdeacon was taking a matins for some one on holiday.

11. Les gar ? ons se lavent tr è s vite le matin, ils peuvent le finir en deux minutes.

12. This article is an on-the-spot review and primary acquaintance to Fung Ying Seen Koon Matin and the music used.

13. But there is the rustle of branches in the morning breeze; there is the music of a sunny shower against the window; there is the matin song of birds.

14. Now,[EnglishVocabulary.ir/matin] Mr. Martin is on the 10 floor. The attendant comes to meet Mr. Matin.

15. Shall Zou: What made you want to create this collection? why is named Gai Matin?

16. Feberary America celebrates the birth of one of the greatest men ever born, Matin Luther King Jr.

How to use “matin” in a sentence?

Example sentences with the word “matin”. “matin” example sentences.

“matin?” What does this mean? One word for example: “matin” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “matin”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “matin” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “matin” in your writing.

So here are some sentences with “matin”. You can see simple sentences  with “matin” , compound sentences with the word “matin” and complex sentences with matin below.

Learning More About The English Word “matin” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “matin” , or Persian meaning of “matin”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with matin.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “matin” and matin Word Families:

Recent Examples the Word “matin” on the Web

1. La Tribune and Le Matin said security forces later in the day had killed all the gunmen responsible.

2. Le Matin, La Nation and Al-Jazair al-Yawm were said to have published erroneous information likely to undermine national interests.

3. Not the right frame of mind for matins.

4. Tous Les Matins Du Monde needs more light and shade.

5. Matin D . Davis , Computability, Complexity, and Languages, Academic Press, 1983.

6. Russell was kicked after falling from Un Beau Matin on Wednesday and had his lung drained yesterday morning.

7. Matin, under the streetlight, dancing by herself, is singing the same song somewhere. I know.

8. Matin Evans was born in 1941, also in Britain. He is director of the School of Biosciences at Cardiff University in Wales. He called winning the Nobel Prize “a boyhood dream come true.”

9. Now Matin has really changed.

10. But of course, though not before ten-thirty as the Archdeacon was taking a matins for some one on holiday.

11. Les gar ? ons se lavent tr è s vite le matin, ils peuvent le finir en deux minutes.

12. This article is an on-the-spot review and primary acquaintance to Fung Ying Seen Koon Matin and the music used.

13. But there is the rustle of branches in the morning breeze; there is the music of a sunny shower against the window; there is the matin song of birds.

14. Now,[EnglishVocabulary.ir/matin] Mr. Martin is on the 10 floor. The attendant comes to meet Mr. Matin.

15. Shall Zou: What made you want to create this collection? why is named Gai Matin?

16. Feberary America celebrates the birth of one of the greatest men ever born, Matin Luther King Jr.

بازی یادگیری زبان انگلیسی