Use “cedar” in a sentence | “cedar” sentence examples

یادگیری لغت cedar در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت cedar

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت cedar را یاد بگیرم؛

– معنی لغت cedar را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت cedar را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت cedar  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه cedar را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

At a few points, such as Nikita near Livadia and Alupka, where plants have been acclimatized by human agency, the Californian Wellingtonia, the Lebanon cedar, many evergreen trees, the laurel, the cypress, and even the Anatolian palm (Chamaerops excelsa) flourish.
The branchlets of the cedar take the same direction as the branches, and the foliage is very dense.
The cedar tree was bent over with the weight of a heavy load of wet snow.
The stout horizontally spreading branches give a cedar-like appearance; the foliage is light and feathery; the leaves and the slender shoots which bear them fall in the autumn.
The whole building was covered with a cedar roof.
They hiked around a clump of cedar and then they were there.
There are poplar and cedar and pine and oak and ash and hickory and maple trees.
This same character is also exhibited by the bottoms of the broad valleys, while the more elevated and hilly portions of the territory, especially on their northern slopes, are covered with larch, cedar, pine and deciduous trees belonging to the Siberian flora; where the forests fail they are marshy or assume the character of Alpine meadows – e.g.
The wood of the cedar of Lebanon is fragrant, though not so strongly scented as that of the juniper or red-cedar of America.
Shipton had used a gnarled cedar, years dead, as an anchor for his line.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت cedar را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات ذیل را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

AUSTIN, a city and the county-seat of Mower county, Minnesota, U.S.A., on the Red Cedar river and Turtle creek, (by rail) 105 m.
Cedar Rapids is in a rich agricultural country.
Rough cedar posts that still had remnants of limbs supported the porch roof, and an old vine rocker sat beside the door.
Forest resources have been but slightly touched (more so since the end of Spanish rule) except mahogany, which goes to the United States, and cedar, which is used to box the tobacco products of the island, much going also to the United States.
The northern sides and tops of the lower heights are often covered with dense forests of oak, cork, pine, cedar and other trees, with walnuts up to the limit of irrigation.
Cedrus Libani, the far-famed Cedar of Lebanon, is a tree which, on account of its beauty, stateliness and strength, has always been a favourite with poets and painters, and which, in the figurative language of prophecy, is frequently employed in the Scriptures as a symbol of power, prosperity and longevity.
William Gilpin, in his Forest Scenery, describes a cedar which, at an age of about 118 years, had attained to a height of 53 ft.
The cedar is not mentioned in Evelyn’s Silva (1664), but it must have been introduced shortly afterwards.

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی cedar

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “cedar”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “cedar”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای cedar:

Alex tied Ed to one of the rough cedar porch posts.
In Tucuman and eastern Salta the same division into forests and open plains exists, but the former are of denser growth and contain walnut, cedar, laurel, tipa (Machaerium fertile) and quebracho-colorado (Loxopterygium Lorentzii).
Prominent among a great variety of song-birds and insectivorous birds are the robin, blue bird, cat bird, sparrows, meadow-lark, bobolink, thrushes, chickadee, wrens, brown thrasher, gold finch, cedar wax-wing, flycatchers, nuthatches, flicker (golden-winged woodpecker), downy and hairy woodpeckers, rose-breasted grosbeak, Baltimore oriole, barnswallow, chimney swift, purple martin, purple finch (linnet), vireos and several species of warblers.
Md difficult to regard coniferous forests as a natural ecological group. At much higher altitudes, in the south-west of the Mediterranean region, forests occur of the Atlantic cedar (Cedrus atlantica).
Here he set fire to the cedar roof of the palace of Xerxes as a symbol that the Greek war of revenge against the Persians had come to an end.
On the other hand, several Asiatic species (Siberian pine, larch, cedar) grow freely in the N.E., while numerous shrubs and herbaceous plants, originally from the Asiatic steppes, have found their way into the S.E.
Lawsoniana, the Port Orford cedar, a native of south Oregon and north California, where it attains a height of Too ft., was introduced into Scotland in 1854; it is much grown for ornamental purposes in Britain, a large number of varieties of garden origin being distinguished by differences in habit and by colour of foliage.
C. nootkaensis, the Nootka Sound cypress or Alaska cedar, was introduced into Britain in 1850.
In the swamps are the bald cypress, the white cedar and the live oak, usually draped in southern long moss; south of Cape Fear river are palmettos, magnolias, prickly ash, the American olive and mock orange; along streams in the Coastal Plain Region are the sour gum, the sweet bay and several species of oak; but the tree that is most predominant throughout the upland portion of this region is the long-leaf or southern pine.
But mixed with the oak and chestnut or higher up are considerable hickory, birch and maple; farther up the mountain sides are some hemlock and white pine; and on the swamp lands of the Coastal Plain are much cypress and some cedar, and on the Coastal Plain south of the Neuse there is much long-leaf pine from which resin is obtained.
Fresh-water pearls of considerable value and beauty are found in the Red Cedar river.

چگونه لغت انگلیسی “cedar” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت cedar در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت cedar می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت cedar را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت cedar به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی cedar در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت cedar در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

The cedar or deodar is hardly indigenous east of the sources of the Ganges, and at about the same point the forms of the west begin to be more abundant, increasing in number as we advance towards Afghanistan.
Steamers ascend this river as far as Bilyutai, near the Mongolian frontier, and bring back tea, imported via Kiakhta, while grain, cedar nuts, salt, soda, wool and timber are shipped on rafts down the Khilok, Chikoi and Uda (tributaries of the Selenga), and manufactured goods are taken up the river for export to China.
North and west of a line passing through Cedar Keys and Fernandina the climate is distinctly ” southern,” similar to that of the Gulf states; from this line to another extending from the mouth of the Caloosahatchee to Indian river inlet the climate is semi-tropical, and is well suited to the cultivation of oranges; S.
The more rugged districts and higher elevations are clad with such tropical forest trees as ebony, Spanish cedar, sandalwood, rosewood and mahogany.
CEDAR RAPIDS, a city of Linn county, Iowa, U.S.A., on the Cedar river, in the east central part of the state.

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی cedar، لغت cedar را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت cedar به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت cedar را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت cedar با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی cedar آورده شده است:

Cedar Rapids has also a large grain trade and a large jobbing business, especially in dry goods, millinery, groceries, paper and drugs.
At Cedar Rapids are Coe College (co-educational; Presbyterian), which grew out of the Cedar Rapids Collegiate Institute (1851), was named in honour of Daniel Coe, a benefactor, and was chartered under its present name and opened in 1881; the Interstate Correspondence schools, and the Cedar Rapids business college.
CEDAR FALLS, a city of Black Hawk county, Iowa, U.S.A., on the Cedar river, about roo m.
HOT SPRINGS, a hamlet and health-resort in Cedar Creek District, Bath county, Virginia, U.S.A., 25 m.
Here goes lumber from the Maine woods, which did not go out to sea in the last freshet, risen four dollars on the thousand because of what did go out or was split up; pine, spruce, cedar–first, second, third, and fourth qualities, so lately all of one quality, to wave over the bear, and moose, and caribou.
Lin’s China Jade (4050 SW Cedar Hills Blvd, Beaverton) is a magnet for Chinese-food lovers from across the city, pulling them west to its comfy booths.
The menu also features numerous entrees, including mesquite smoked chicken, cedar roasted rainbow trout, barbecued pork ribs and hamburgers with bacon and green chiles.
The park is full of towering cedar, hemlock and fir trees that give park-goers a tranquil surrounding.
Cedar Hill State Park, 10 minutes from Dallas, offers camping, boating, fishing and mountain biking.
For dessert, be sure to try the green tea ice cream. 414 1/2 Cedar Av.

How to use “cedar” in a sentence?

Example sentences with the word “cedar”. “cedar” example sentences.

“cedar?” What does this mean? One word for example: “cedar” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things:

Olympia, Washington 98506(360) 753-5700Cicadaolympia.com Dockside Bistro Chef Cedar Martin uses local, fresh ingredients in his seasonal menu items, many of which include organic ingredients.
3 read: ” there was a cedar in Lebanon “) and to the dragon of the Nile, and the picture of his 1 In viii.
There are also several extremely valuable soft timbers, the principal being red cedar (Cedrela Toona), silky oak (Grevillea robusta), beech and a variety of teak, with several important species of pine.
Mr Robertson catalogues a number of valuable timbers that are obtained there, among them being Tremana, cedar, rose-wood, iron-wood (red and white), box-wood, sandal and white oak.
Another species, C. lusitanica or glauca, the “cedar of Goa,” is a handsome tree, 50 ft.
The name “cedar of Goa” is misleading, as no cypress is found wild anywhere near Goa.
Osiris and Isis are closely connected with Syria and the Lebanon in legend; the Ded or sacred pillar of Osiris is doubtless really a representation of a great cedar with its horizontally outspreading branches; 8 another of the sacred Egyptian trees is obviously a cypress; corn and wine are traditionally associated with Osiris, and it is probable that corn and wine were first domesticated in Syria, and came thence with the gods Osiris and Re (the sun god of Heliopolis) into the Delta.
The 4th tablet contains a description of the formidable Khumbaba, the guardian of the cedar forest.
Encouraged by dreams, they proceed against Khumbaba, and despatch him near a specially high cedar over which he held guard.
On the 9th of August Banks again encountered Jackson at Cedar Mountain, and, though greatly outnumbered, succeeded in holding his ground after a very sanguinary battle.

These are just examples. The single word “cedar”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “cedar” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “cedar” in your writing.

Among the larger trees are the mountain cedar, reaching to 100 ft.; the gob, which bears edible berries in appearance something like the cherry with the taste of an apple, grows to some 80 ft., and is found fringing the river beds; the hassadan, a kind of euphorbia, attaining a height of about 70 ft.; and the darei, a fig tree.
Many species are rich in gums and resins; the calambac, mastic, copal, cedar, &c. Many others are oleaginous, among them, peanuts, sun-flowers, the bene seed (sesame), corozo, almond and palmachristi.
CEDAR FALLS, a city of Black Hawk county, Iowa, U.S.A., on the Cedar river, about roo m.
Cedar Rapids >>
Gudea was also a great builder, and the materials for his buildings and statues were brought from all parts of western Asia, cedar wood from the Amanus mountains, quarried stones from Lebanon, copper from northern Arabia, gold and precious stones from the desert between Palestine and Egypt, dolerite from Magan (the Sinaitic peninsula) and timber from Dilmun in the Persian Gulf.
The cedar of Lebanon is cultivated in Europe for ornament only.
The famous Enfield cedar was planted by Dr Robert Uvedale, (1642-1722), a noted schoolmaster and horticulturist, between 1662-1670, and an old cedar at Bretby Park in Derbyshire is known to have been planted in 1676.
CEDAR RAPIDS, a city of Linn county, Iowa, U.S.A., on the Cedar river, in the east central part of the state.
The grounds of the Cedar Rapids country club comprise 180 acres.
It is served by the Chicago, Rock Island & Pacific, the Illinois Central, the Chicago Great Western, and the Waterloo, Cedar Falls & Northern railways.

So here are some sentences with “cedar”. You can see simple sentences  with “cedar” , compound sentences with the word “cedar” and complex sentences with cedar below.

The cedar flourishes best on sandy, loamy soils.
On the lower slopes of the Andes are found oak, beech, cedar, Winter’s bark, pine (Araucaria imbricata), laurel and calden (Prosopis algarobilla).
Returning to her designated room, she hung all her clothes in the cedar lined wardrobe and tucked her personals in the spacious dresser.

Learning More About The English Word “cedar” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “cedar” , or Persian meaning of “cedar”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with cedar.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “cedar” and cedar Word Families:

Recent Examples the Word “cedar” on the Web

بازی یادگیری زبان انگلیسی