Use “aeon” in a sentence | “aeon” sentence examples

یادگیری لغت aeon در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت aeon

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت aeon را یاد بگیرم؛

– معنی لغت aeon را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت aeon را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت aeon  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه aeon را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

The Aeon is not an official Nokia creation.
The Nokia Aeon was unveiled to the world near the end of 2006, before the iPhone hit the market and made everyone clamor over touchscreen cell phones.
Instead of having a conventional keypad, the Nokia Aeon concept contains a pair of touch panels.
AEON, a term often used in Greek (aion) to denote an indefinite or infinite duration of time; and hence, by metonymy, a being that exists for ever.
The font was viewed as the womb of the virgin mother church, who was in some congregations, for example, in the early churches of Gaul, no abstraction, but a divine aeon watching over and sympathizing with the children of her womb, the recipient even of hymns of praise and humble supplications.
The meaning of Itonia is obscure: Dummler connects it with iTEwves, the “willow-beds” on the banks of the river Coralios (the river stated that Athena was sometimes called or ‘Aeon.
This victory inaugurates the entrance of the ” aeon to come,” in which the faithful Jews would enter their inheritance.
This same purpose, namely, to hold fast to the historic Jesus, triumphed in the doctrine of the Trinity; Jesus was not to be resolved into an aeon or into some mysterious tertium quid, neither God nor man, but to be recognized as very God who redeemed the soul.
This they called ” the present aeon ” (age).

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت aeon را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات ذیل را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی aeon

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “aeon”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “aeon”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای aeon:

چگونه لغت انگلیسی “aeon” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت aeon در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت aeon می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت aeon را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت aeon به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی aeon در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت aeon در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی aeon، لغت aeon را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت aeon به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت aeon را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت aeon با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی aeon آورده شده است:

How to use “aeon” in a sentence?

Example sentences with the word “aeon”. “aeon” example sentences.

“aeon?” What does this mean? One word for example: “aeon” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things:

These are just examples. The single word “aeon”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “aeon” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “aeon” in your writing.

So here are some sentences with “aeon”. You can see simple sentences  with “aeon” , compound sentences with the word “aeon” and complex sentences with aeon below.

Learning More About The English Word “aeon” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “aeon” , or Persian meaning of “aeon”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with aeon.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “aeon” and aeon Word Families:

Recent Examples the Word “aeon” on the Web

بازی یادگیری زبان انگلیسی