Use “acropolis” in a sentence | “acropolis” sentence examples

یادگیری لغت acropolis در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت acropolis در متن؛ کاربرد acropolis در جمله انگلیسی، مثال از acropolis در جمله انگلیسی

یادگیری لغت acropolis در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت acropolis

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت acropolis را یاد بگیرم؛

– معنی لغت acropolis را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت acropolis را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت acropolis را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه acropolis را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

On the eastern hill of the acropolis, excavations initiated by F.
Little was known of the buildings on the Acropolis in the pre-Persian period before the great excavations of 1885-1888, which rank among the most surprising achievements of modern research.
The almost complete destruction of the buildings on the Acropolis and in the lower city, among them many temples and shrines which religious send- the walls of ment might otherwise have preserved, facilitated the Themis- realization of the magnificent architectural designs tocles .
The “Acropolis” is in some ways more remarkable than the great kraal which has just been described.
With regard to the buildings on the east end of the Acropolis, where the present museums stand, no certainty exists; among the many statues here were those of Xanthippus, the father of Pericles, and of Anacreon.
Farther west, along the north wall of the Acropolis, is the space probably occupied by the abode and playground of the Errephori.
On the inner side towards the Acropolis, this wall is faced with a portico of six Doric columns.
There are three distinct though connected groups of ruins at Zimbabwe, which are commonly known as the “Elliptical Temple,” the “Acropolis” and the “Valley Ruins.”
On the northern side Cimon completed the wall of Themistocles at both ends and added to its height; the ground behind was levelled up on this side also, the platform of the Acropolis thus receiving its present shape and dimensions.
The name is especially given to the great entrance hall of the Acropolis at Athens, which was begun in 437 B.C. by Pericles, to take the place of an earlier gateway.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت acropolis را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات ذیل را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

To this enlarged city was applied, probably about the second half of the 6th century, the special designation To ceITV, which afterwards distinguished Athens from its port, the Peiraeus; the Acropolis was already 17 7roAts (Thucyd.
The distance from the Acropolis to the nearest point of the sea coast at Phalerum is a little over 3 m.
3 In 408 Hermocrates, returning from exile, occupied Selinus and rebuilt the walls; and it is to him that the fine fort on the neck of the acropolis must be attributed.
Portion, overlooking the sea, which was the acropolis, is surrounded by fine walls of masonry of rectangular blocks of stone, which show traces of the reconstruction of 408 B.C. It is traversed by two main streets, running N.
End of the acropolis are extensive remains of the fortifications of Hermocrates across the narrow neck connecting it with the rest of the hill.
Such in fact have been brought to light by the modern excavations on the Acropolis (1885-1889).
The district thus occupied sloped towards the sun and was sheltered by the Acropolis from the prevailing northerly winds.
Of these a portion may probably be attributed to the Peisistratids, in whose time the Acropolis once more became the stronghold of a despotism.

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی acropolis

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “acropolis”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “acropolis”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای acropolis:

The Acropolis had been dismantled as a fortress after the expulsion of Hippias; its defenders against the Persians found it necessary to erect a wooden barricade at its entrance.
433, accepts the name “Rock of Athena” and yet puts the acropolis on the site of the modern town, arguing further that the cathedral hill was an acropolis within an acropolis (II.
Curtius places the original Prytaneum south of the Acropolis in the Old Agora, speaks of a second identical with the Tholos in the Cerameicus, and regards that of Pausanius as a building of Roman times (Stadtgeschichte, p. 302).
If Plutarch tells us that he superintended the great works of Pericles on the Acropolis, this phrase is very vague.
With this force he proceeded to make himself master of the Acropolis and tyrant of Athens.
– The acropolis of this historic city looks on the Libyan Sea and commands the extensive plain of Messara.
The Pelasgic wall enclosed the spring Clepsydra, beneath the north-western corner of the Acropolis, which furnished a watersupply to the defenders of the fortress.
75), anterior to the occupation of the Acropolis and afterwards abandoned for the later settlement.
Frazer maintains the hitherto current theory that the earlier temple of Athena and Erechtheus was on the site of the Erechtheum; that the Erechtheum inherited the name apXa ios veclis from its predecessor, and that the ” opisthodomos ” in which the treasures were kept was the west chamber of the Parthenon; Furtwangler and Milchh6fer hold the strange view that the ” opisthodomos ” was a separate building at the east end of the Acropolis, while Penrose thinks the building discovered by Dorpfeld was possibly the Cecropeum.
The peristyle, if we compare the measurements of the stylobate with those of the drums built into the wall of the Acropolis, may be concluded to have consisted of six Doric columns at the ends and twelve at the sides.
On the Acropolis of Athens he set up a colossal bronze image of Athena, which was visible far out at sea.

چگونه لغت انگلیسی “acropolis” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت acropolis در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت acropolis می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت acropolis را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت acropolis به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی acropolis در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت acropolis در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

The sites of Lindus, lalysus, and Camirus, which in the most ancient times were the principal towns of the island, are clearly marked, and the first of the three is still occupied by a small town with a medieval castle, both of them dating from the time of the knights, though the castle occupies the site of the ancient acropolis, of the walls of which considerable remains are still visible.
Portion of the acropolis, which contains several temples, has been excavated: in the rest private houses seem to predominate.
In 1896 excavations with the object of exploring the whole northern and eastern slopes of the Acropolis were begun by Kavvadias.
Acropolis Located on Forest Avenue, Acropolis is an excellent option for cheaply priced Greek food.
Acropolis Located on Forest Avenue, Acropolis is an excellent option for cheaply priced Greek food.

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی acropolis، لغت acropolis را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت acropolis به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت acropolis را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت acropolis با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی acropolis آورده شده است:

Acropolis Greek Tavern Acropolis Greek tavern is recognized for its array of Mediterranean appetizers, including baba ghanoush, calamari, hummus and tzatziki.
Acropolis Greek Tavern Acropolis Greek tavern is recognized for its array of Mediterranean appetizers, including baba ghanoush, calamari, hummus and tzatziki.
The northern portion of it consists of a lofty ridge with two summits, the westernmost of which is occupied by the modern town (985 ft.), while the easternmost, which is slightly higher, bears the name of Rock of Athena, owing to its identification in modern days with the acropolis of Acragas as described by Polybius, who places upon it the temple of Zeus Atabyrius (the erection of which was attributed to the half mythical Phalaris) and that of Athena.’
To him are ascribed also the original Parthenon on the Acropolis, afterwards burned by the Persians, and replaced by the Parthenon of Pericles.
Many animal sacrifices were known; of especial importance is the annual sacrifice of a goat on the Acropolis, though at other times the animal was not permitted to enter the temple.
21 f.) has left us a description of the town as it existed in the reign of Marcus Aurelius, the agora, the Acropolis, the island of Cranae (Marathonisi) where Paris celebrated his nuptials with Helen, the Migonium or precinct of Aphrodite Migonitis (occupied by the modern town of Marathonisi or Gythium), and the hill Larysium (Koumaro) rising above it.
Minoan culture under its mainland aspect left its traces on the Acropolis at Athens, – a corroboration of the tradition which made the Athenians send their tribute children to Minoan influences Minos.
Which must have been the ancient acropolis, but the modern town, like the Roman town before it, extends to the slopes of the hill and to the low ground by the sea.
During the excavations on the Acropolis at Athens, terminated in 1888, many potsherds of the Mycenaean style were found; but Olympia had yielded either none, or such as had not been recognized before being thrown away, and the temple site at Delphi produced nothing distinctively Aegean.
3.-[[Gold Signet From Acropolis Tween Lions, On A Lentoid Treasure, Mycenae, Showing The God Gem From Kydonia, Crete.

How to use “acropolis” in a sentence?

Example sentences with the word “acropolis”. “acropolis” example sentences.

“acropolis?” What does this mean? One word for example: “acropolis” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things:

Separated from Lycabettus by a depression to the south-west, through which flows a brook, now a covered drain (probably to be identified with the Eridanus), stands the remarkable oblong rocky mass of the Acropolis (512 ft.), rising precipitously on all sides except the western; its summit was partially levelled in prehistoric times, and the flat area was subsequently enlarged by further cutting and by means of retaining walls.
To the south-east of the Acropolis, beyond the narrow valley of the Ilissus, is the hill Ardettus (436 ft.).
The earliest known description of Athens was that of Diodorus, o ireptryris, who lived in the second half of the 4th century B.C. Among his successors were Polemon of Ilium (beginning of 2nd century B.C.),whose great irepco)ynvcs gave a minute account of thevotiveofferings’on the Acropolis and the tombs on the Sacred Way; and Heliodorus (second half of the 2nd century) who wrote fifteen volumes on the monuments of Athens.
The situation of the Acropolis, dominating the surrounding plain and possessing easy communication with the sea, favoured the formation of a relatively powerful state – inferior, however, to Tiryns and Mycenae; the myths of Cecrops, Erechtheus and Theseus bear witness to the might of the princes who ruled in the Athenian citadel, and here we may naturally expect to find traces of massive fortifications resembling in some degree those of the great Argolid cities.
These early fortifications of the Acropolis, ascribed to the primitive non-hellenic Pelasgi, must be distinguished from the Pelasgicum or Pelargicum, which was in all prob ab i l i ty an encircling wall, built round the base of the g citadel and furnished with nine gates from which it derived the name of Enneapylon.
Such a wall would be required to protect the clusters of dwellings around the Acropolis as well as the springs issuing from the rock, while the gates opening in various directions would give access to the surrounding pastures and gardens.
A portion of the outer wall has been recognized in a piece of primitive masonry discovered near the Odeum of Herodes Atticus; other traces will probably come to light when the northern and eastern slopes of the Acropolis have been completely explored.
It seems inconceivable, however, that any other site should have been preferred by the primitive settlers to the Acropolis, which offered the greatest advantages for defence; the Pnyx, owing to its proximity to the centres of civic life, can never have been deserted, and that portion which lay within the city walls must have been fully occupied when Athens was crowded during the Peloponnesian War.
In view of the ancient law which forbade burial within the city, the tombs within the circuit of the city walls must either be earlier than the time of Themistocles or several centuries later; in the similar rocktombs on the neighbouring slopes of the Acropolis and Areopagus both Mycenaean and Dipylon pottery have been found.
681 seq.) may be taken as indicating its military importance for an attack on the Acropolis; the Persians used it as a point d’appui for their assault.

These are just examples. The single word “acropolis”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “acropolis” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “acropolis” in your writing.

The Thesean synoecism led to the introduction of new cults and the foundation of new shrines partly on the Acropolis, partly in the inhabited district at its base both within and without the wall of the Pelasgicum, Some of the shrines in this region are mentioned by Thucydides in a passage which is of capital importance for the topography of the city at this period (ii.
The site of the primitive Agora (apXaia etyopa) was probably in the hollow between the Acropolis and the Pnyx, which formed a convenient meetingplace for the dwellers on the north and south sides of the fortress as well as for its inhabitants.
In the time of the Peisistratids the Agora was enlarged so as to extend over the Inner Ceramicus on the north-west, apparently reaching the northern declivities of the Areopagus and the Acropolis on the south.
In 1892 Dorpfeld began a series of excavations in the district between the Acropolis and the Pnyx with the object of determining the situation of the buildings described by Pausanias as existing in the neighbourhood of the Agora, and more especially the position of the Enneacrunus fountain.
137) that the wall was ” around ” (7rept) the Acropolis, and that of Thucydides (ii.
Acropolis og,….
Close to it are a series of steps hewn in the rock which connect with those discovered in 1886 within the Acropolis wall.
A few traces of the ancient acropolis and theatre are still visible.
Leake, whom Frazer follows, assumed the Pelasgicum to be a fortified space at the western end of the Acropolis; this view necessitates the assumption that the nine gates were built one within the other, but early antiquity furnishes no instance of such a construction; DOrpfeld believes it to have extended from the grotto of Pan to the sacred precinct of Asclepius.
The earliest settlement on the Acropolis was doubtless soon increased by groups of dwellings at its base, inhabited by the dependents of the princes who ruled in the stronghold.

So here are some sentences with “acropolis”. You can see simple sentences  with “acropolis” , compound sentences with the word “acropolis” and complex sentences with acropolis below.

According to DBrpfeld, this was the ” old temple ” of Athena Polias, frequently mentioned in literature and inscriptions, in which was housed the most holy image (oavov) of the goddess which fell from heaven; it was burnt, but not completely destroyed, during the Persian War, and some of its external decorations were afterwards built into the north wall of the Acropolis; it was subsequently restored, he thinks, with or without its colonnade – in the former case a portion of the peristyle must have been removed when the Erechtheum was built so as to make room for the porch of the maidens; the building was set on fire in 406 B.C. (Xen.

Learning More About The English Word “acropolis” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “acropolis” , or Persian meaning of “acropolis”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with acropolis.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “acropolis” and acropolis Word Families:

Recent Examples the Word “acropolis” on the Web