EnglishVocabulary.ir


جمله انگلیسی با "proboscis monkey" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات proboscis monkey را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه proboscis monkey و همچنین مطالعه مثال برای proboscis monkey، اقدام به جمله سازی با کلمه proboscis monkey نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از proboscis monkey در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه proboscis monkey به کمک همین جملات با proboscis monkey و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت proboscis monkey می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با proboscis monkey برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با proboscis monkey را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با proboscis monkey به انگلیسی

جمله با proboscis worm جمله با probs جمله با probusine جمله با proc جمله با procaine جمله با procaine hydrochloride جمله با procaryote جمله با procaryotic جمله با proce جمله با procedural

(1) The male proboscis monkey has a pendulous vaguely salacious Jimmy Durante nose.

(2) What is the modern definition of "proboscis monkey"?

(3) How to Use "proboscis monkey" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "proboscis monkey" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "proboscis monkey" can get slippery.

(6) The Best Definition of "proboscis monkey" I’ve Heard So Far.

(7) "proboscis monkey" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "proboscis monkey"?

(9) What is the definition of an "proboscis monkey"?

(10) What Is "proboscis monkey"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "proboscis monkey" in a sentence.

(12) The Word "proboscis monkey" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "proboscis monkey".

(14) What is definition of "proboscis monkey" by Merriam-Webster.

(15) "proboscis monkey" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "proboscis monkey"?

(17) "proboscis monkey" sentence examples.

(18) "proboscis monkey": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "proboscis monkey".

(20) How do you explain "proboscis monkey"?

(21) What can I say instead of "proboscis monkey"?

(22) What is a synonym for "proboscis monkey"?

(23) What is a antonym for "proboscis monkey"?

(24) What do you mean by "proboscis monkey"?

(25) What is another word for "proboscis monkey"?

(26) What is the best definition of "proboscis monkey"?

(27) What is "proboscis monkey" definition and meaning?

(28) How to use "proboscis monkey" in a sentence.

(29) The Word "proboscis monkey" in Example Sentences.

(30) "proboscis monkey" meaning in english, "proboscis monkey" definitions.

(31) Primary meanings of "proboscis monkey".

(32) Full definitions of "proboscis monkey".

(33) Full meaning of "proboscis monkey".

(34) The Word "proboscis monkey" in Example Sentences.

(35) Best definition of "proboscis monkey".

(36) Define "proboscis monkey" in one sentence, define "proboscis monkey" in one word.

(37) What is the meaning of "proboscis monkey" in a sentence.

(38) The Word "proboscis monkey" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "proboscis monkey".


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با proboscis monkey


به‌جای حفظ کردن لغت proboscis monkey ، جملات کوتاه با proboscis monkey را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی‌توانید از حفظ کردن دل بکنید، به‌جای حفظ کردن لغت انگلیسی proboscis monkey، جملات کوتاه مختلف با لغت proboscis monkey را حفظ کنید. مثلاً به‌جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می‌روم” را حفظ کنید. وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی proboscis monkey، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه proboscis monkey را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از proboscis monkey در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه proboscis monkey

ساختن جمله با proboscis monkey به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی proboscis monkey است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت proboscis monkey را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت proboscis monkey ده جمله بسازید و در هرکدام از جملات معنای متفاوتی از واژه‌ ی proboscis monkey که می‌خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

ساختار جملات انگلیسی با proboscis monkey

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با proboscis monkey

یک جمله ساده با proboscis monkey از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با proboscis monkey

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با proboscis monkey، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با proboscis monkey به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با proboscis monkey بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با proboscis monkey

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با proboscis monkey همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با proboscis monkey فرق دارد. در جملات پیچیده با proboscis monkey، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با proboscis monkey بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با proboscis monkey

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با proboscis monkey همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت proboscis monkey. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با proboscis monkey بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


چک کردن معنی، مفهوم، مترادف، متضاد، جمله و مثال با کلمه “proboscis monkey” در لغت نامه های معتبرسوالات متداول جمله با proboscis monkey

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با proboscis monkey و کاربرد کلمه proboscis monkey در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات proboscis monkey را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه proboscis monkey و همچنین مطالعه مثال برای proboscis monkey، اقدام به جمله سازی با کلمه proboscis monkey نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از proboscis monkey در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه proboscis monkey به کمک همین جملات با proboscis monkey و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت proboscis monkey می باشد.


وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی proboscis monkey، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه proboscis monkey را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از proboscis monkey در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با proboscis monkey به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی proboscis monkey است. با ساختن جمله برای لغت proboscis monkey به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان