EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "batch production" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات batch production را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه batch production و همچنین مطالعه مثال برای batch production، اقدام به جمله سازی با کلمه batch production نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از batch production در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه batch production به کمک همین جملات با batch production و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت batch production می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با batch production برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با batch production را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "batch production"?

(1) How to Use "batch production" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "batch production" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "batch production" can get slippery.

(4) The Best Definition of "batch production" I’ve Heard So Far.

(5) "batch production" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "batch production"?

(7) What is the definition of an "batch production"?

(8) What Is "batch production"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "batch production" in a sentence.

(10) The Word "batch production" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "batch production".

(12) What is definition of "batch production" by Merriam-Webster.

(13) "batch production" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "batch production"?

(15) "batch production" sentence examples.

(16) "batch production": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "batch production".

(18) How do you explain "batch production"?

(19) What can I say instead of "batch production"?

(20) What is a synonym for "batch production"?

(21) What is a antonym for "batch production"?

(22) What do you mean by "batch production"?

(23) What is another word for "batch production"?

(24) What is the best definition of "batch production"?

(25) What is "batch production" definition and meaning?

(26) How to use "batch production" in a sentence.

(27) The Word "batch production" in Example Sentences.

(28) "batch production" meaning in english, "batch production" definitions.

(29) Primary meanings of "batch production".

(30) Full definitions of "batch production".

(31) Full meaning of "batch production".

(32) The Word "batch production" in Example Sentences.

(33) Best definition of "batch production".

(34) Define "batch production" in one sentence, define "batch production" in one word.

(35) What is the meaning of "batch production" in a sentence.

(36) The Word "batch production" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "batch production".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با batch production


به جای حفظ کردن لغت batch production ، جملات کوتاه با batch production را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی batch production، جملات کوتاه مختلف با لغت batch production را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی batch production، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه batch production را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از batch production در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه batch production

ساختن جمله با batch production به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی batch production است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت batch production را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت batch production ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه batch production که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با batch production

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با batch production

یک جمله ساده با batch production از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با batch production

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با batch production، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با batch production به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با batch production بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با batch production

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با batch production همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با batch production فرق دارد. در جملات پیچیده با batch production، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با batch production بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با batch production

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با batch production همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت batch production. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با batch production بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با batch production

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با batch production و کاربرد کلمه batch production در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات batch production را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه batch production و همچنین مطالعه مثال برای batch production، اقدام به جمله سازی با کلمه batch production نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از batch production در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه batch production به کمک همین جملات با batch production و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت batch production می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی batch production، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه batch production را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از batch production در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با batch production به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی batch production است. با ساختن جمله برای لغت batch production به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان