EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "batch number" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات batch number را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه batch number و همچنین مطالعه مثال برای batch number، اقدام به جمله سازی با کلمه batch number نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از batch number در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه batch number به کمک همین جملات با batch number و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت batch number می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با batch number برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با batch number را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "batch number"?

(1) How to Use "batch number" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "batch number" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "batch number" can get slippery.

(4) The Best Definition of "batch number" I’ve Heard So Far.

(5) "batch number" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "batch number"?

(7) What is the definition of an "batch number"?

(8) What Is "batch number"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "batch number" in a sentence.

(10) The Word "batch number" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "batch number".

(12) What is definition of "batch number" by Merriam-Webster.

(13) "batch number" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "batch number"?

(15) "batch number" sentence examples.

(16) "batch number": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "batch number".

(18) How do you explain "batch number"?

(19) What can I say instead of "batch number"?

(20) What is a synonym for "batch number"?

(21) What is a antonym for "batch number"?

(22) What do you mean by "batch number"?

(23) What is another word for "batch number"?

(24) What is the best definition of "batch number"?

(25) What is "batch number" definition and meaning?

(26) How to use "batch number" in a sentence.

(27) The Word "batch number" in Example Sentences.

(28) "batch number" meaning in english, "batch number" definitions.

(29) Primary meanings of "batch number".

(30) Full definitions of "batch number".

(31) Full meaning of "batch number".

(32) The Word "batch number" in Example Sentences.

(33) Best definition of "batch number".

(34) Define "batch number" in one sentence, define "batch number" in one word.

(35) What is the meaning of "batch number" in a sentence.

(36) The Word "batch number" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "batch number".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با batch number


به جای حفظ کردن لغت batch number ، جملات کوتاه با batch number را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی batch number، جملات کوتاه مختلف با لغت batch number را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی batch number، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه batch number را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از batch number در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه batch number

ساختن جمله با batch number به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی batch number است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت batch number را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت batch number ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه batch number که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با batch number

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با batch number

یک جمله ساده با batch number از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با batch number

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با batch number، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با batch number به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با batch number بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با batch number

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با batch number همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با batch number فرق دارد. در جملات پیچیده با batch number، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با batch number بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با batch number

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با batch number همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت batch number. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با batch number بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با batch number

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با batch number و کاربرد کلمه batch number در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات batch number را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه batch number و همچنین مطالعه مثال برای batch number، اقدام به جمله سازی با کلمه batch number نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از batch number در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه batch number به کمک همین جملات با batch number و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت batch number می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی batch number، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه batch number را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از batch number در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با batch number به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی batch number است. با ساختن جمله برای لغت batch number به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان