EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "batch file" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات batch file را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه batch file و همچنین مطالعه مثال برای batch file، اقدام به جمله سازی با کلمه batch file نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از batch file در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه batch file به کمک همین جملات با batch file و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت batch file می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با batch file برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با batch file را نیز گوش دهید.

(1) Download langlist32-w7.cmd batch file to list current languages on 32-bit Windows 7 DVD

(2) What is the modern definition of "batch file"?

(3) How to Use "batch file" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "batch file" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "batch file" can get slippery.

(6) The Best Definition of "batch file" I’ve Heard So Far.

(7) "batch file" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "batch file"?

(9) What is the definition of an "batch file"?

(10) What Is "batch file"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "batch file" in a sentence.

(12) The Word "batch file" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "batch file".

(14) What is definition of "batch file" by Merriam-Webster.

(15) "batch file" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "batch file"?

(17) "batch file" sentence examples.

(18) "batch file": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "batch file".

(20) How do you explain "batch file"?

(21) What can I say instead of "batch file"?

(22) What is a synonym for "batch file"?

(23) What is a antonym for "batch file"?

(24) What do you mean by "batch file"?

(25) What is another word for "batch file"?

(26) What is the best definition of "batch file"?

(27) What is "batch file" definition and meaning?

(28) How to use "batch file" in a sentence.

(29) The Word "batch file" in Example Sentences.

(30) "batch file" meaning in english, "batch file" definitions.

(31) Primary meanings of "batch file".

(32) Full definitions of "batch file".

(33) Full meaning of "batch file".

(34) The Word "batch file" in Example Sentences.

(35) Best definition of "batch file".

(36) Define "batch file" in one sentence, define "batch file" in one word.

(37) What is the meaning of "batch file" in a sentence.

(38) The Word "batch file" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "batch file".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با batch file


به جای حفظ کردن لغت batch file ، جملات کوتاه با batch file را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی batch file، جملات کوتاه مختلف با لغت batch file را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی batch file، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه batch file را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از batch file در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه batch file

ساختن جمله با batch file به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی batch file است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت batch file را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت batch file ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه batch file که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با batch file

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با batch file

یک جمله ساده با batch file از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با batch file

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با batch file، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با batch file به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با batch file بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با batch file

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با batch file همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با batch file فرق دارد. در جملات پیچیده با batch file، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با batch file بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با batch file

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با batch file همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت batch file. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با batch file بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با batch file

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با batch file و کاربرد کلمه batch file در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات batch file را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه batch file و همچنین مطالعه مثال برای batch file، اقدام به جمله سازی با کلمه batch file نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از batch file در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه batch file به کمک همین جملات با batch file و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت batch file می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی batch file، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه batch file را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از batch file در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با batch file به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی batch file است. با ساختن جمله برای لغت batch file به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان