EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "bat mitzvah" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات bat mitzvah را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه bat mitzvah و همچنین مطالعه مثال برای bat mitzvah، اقدام به جمله سازی با کلمه bat mitzvah نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از bat mitzvah در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه bat mitzvah به کمک همین جملات با bat mitzvah و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت bat mitzvah می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با bat mitzvah برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با bat mitzvah را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "bat mitzvah"?

(1) How to Use "bat mitzvah" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "bat mitzvah" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "bat mitzvah" can get slippery.

(4) The Best Definition of "bat mitzvah" I’ve Heard So Far.

(5) "bat mitzvah" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "bat mitzvah"?

(7) What is the definition of an "bat mitzvah"?

(8) What Is "bat mitzvah"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "bat mitzvah" in a sentence.

(10) The Word "bat mitzvah" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "bat mitzvah".

(12) What is definition of "bat mitzvah" by Merriam-Webster.

(13) "bat mitzvah" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "bat mitzvah"?

(15) "bat mitzvah" sentence examples.

(16) "bat mitzvah": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "bat mitzvah".

(18) How do you explain "bat mitzvah"?

(19) What can I say instead of "bat mitzvah"?

(20) What is a synonym for "bat mitzvah"?

(21) What is a antonym for "bat mitzvah"?

(22) What do you mean by "bat mitzvah"?

(23) What is another word for "bat mitzvah"?

(24) What is the best definition of "bat mitzvah"?

(25) What is "bat mitzvah" definition and meaning?

(26) How to use "bat mitzvah" in a sentence.

(27) The Word "bat mitzvah" in Example Sentences.

(28) "bat mitzvah" meaning in english, "bat mitzvah" definitions.

(29) Primary meanings of "bat mitzvah".

(30) Full definitions of "bat mitzvah".

(31) Full meaning of "bat mitzvah".

(32) The Word "bat mitzvah" in Example Sentences.

(33) Best definition of "bat mitzvah".

(34) Define "bat mitzvah" in one sentence, define "bat mitzvah" in one word.

(35) What is the meaning of "bat mitzvah" in a sentence.

(36) The Word "bat mitzvah" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "bat mitzvah".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با bat mitzvah


به جای حفظ کردن لغت bat mitzvah ، جملات کوتاه با bat mitzvah را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی bat mitzvah، جملات کوتاه مختلف با لغت bat mitzvah را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی bat mitzvah، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه bat mitzvah را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از bat mitzvah در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه bat mitzvah

ساختن جمله با bat mitzvah به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی bat mitzvah است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت bat mitzvah را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت bat mitzvah ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه bat mitzvah که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با bat mitzvah

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با bat mitzvah

یک جمله ساده با bat mitzvah از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با bat mitzvah

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با bat mitzvah، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با bat mitzvah به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با bat mitzvah بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با bat mitzvah

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با bat mitzvah همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با bat mitzvah فرق دارد. در جملات پیچیده با bat mitzvah، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با bat mitzvah بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با bat mitzvah

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با bat mitzvah همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت bat mitzvah. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با bat mitzvah بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با bat mitzvah

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با bat mitzvah و کاربرد کلمه bat mitzvah در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات bat mitzvah را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه bat mitzvah و همچنین مطالعه مثال برای bat mitzvah، اقدام به جمله سازی با کلمه bat mitzvah نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از bat mitzvah در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه bat mitzvah به کمک همین جملات با bat mitzvah و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت bat mitzvah می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی bat mitzvah، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه bat mitzvah را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از bat mitzvah در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با bat mitzvah به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی bat mitzvah است. با ساختن جمله برای لغت bat mitzvah به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان