EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basset hound" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basset hound را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basset hound و همچنین مطالعه مثال برای basset hound، اقدام به جمله سازی با کلمه basset hound نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basset hound در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basset hound به کمک همین جملات با basset hound و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basset hound می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با basset hound برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basset hound را نیز گوش دهید.

(1) A basset hound is leashed to the rearview mirror of a yellow and white vehicle.

(2) The basset hound is an exception to the family of common dogs.

(3) What is the modern definition of "basset hound"?

(4) How to Use "basset hound" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "basset hound" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basset hound" can get slippery.

(7) The Best Definition of "basset hound" I’ve Heard So Far.

(8) "basset hound" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "basset hound"?

(10) What is the definition of an "basset hound"?

(11) What Is "basset hound"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "basset hound" in a sentence.

(13) The Word "basset hound" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "basset hound".

(15) What is definition of "basset hound" by Merriam-Webster.

(16) "basset hound" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "basset hound"?

(18) "basset hound" sentence examples.

(19) "basset hound": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basset hound".

(21) How do you explain "basset hound"?

(22) What can I say instead of "basset hound"?

(23) What is a synonym for "basset hound"?

(24) What is a antonym for "basset hound"?

(25) What do you mean by "basset hound"?

(26) What is another word for "basset hound"?

(27) What is the best definition of "basset hound"?

(28) What is "basset hound" definition and meaning?

(29) How to use "basset hound" in a sentence.

(30) The Word "basset hound" in Example Sentences.

(31) "basset hound" meaning in english, "basset hound" definitions.

(32) Primary meanings of "basset hound".

(33) Full definitions of "basset hound".

(34) Full meaning of "basset hound".

(35) The Word "basset hound" in Example Sentences.

(36) Best definition of "basset hound".

(37) Define "basset hound" in one sentence, define "basset hound" in one word.

(38) What is the meaning of "basset hound" in a sentence.

(39) The Word "basset hound" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "basset hound".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basset hound


به جای حفظ کردن لغت basset hound ، جملات کوتاه با basset hound را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basset hound، جملات کوتاه مختلف با لغت basset hound را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basset hound، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basset hound را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basset hound در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basset hound

ساختن جمله با basset hound به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basset hound است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basset hound را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basset hound ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basset hound که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basset hound

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basset hound

یک جمله ساده با basset hound از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basset hound

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basset hound، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basset hound به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basset hound بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basset hound

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basset hound همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basset hound فرق دارد. در جملات پیچیده با basset hound، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basset hound بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basset hound

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basset hound همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basset hound. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basset hound بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basset hound

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basset hound و کاربرد کلمه basset hound در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basset hound را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basset hound و همچنین مطالعه مثال برای basset hound، اقدام به جمله سازی با کلمه basset hound نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basset hound در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basset hound به کمک همین جملات با basset hound و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basset hound می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basset hound، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basset hound را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basset hound در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basset hound به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basset hound است. با ساختن جمله برای لغت basset hound به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان