EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "bass voice" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات bass voice را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه bass voice و همچنین مطالعه مثال برای bass voice، اقدام به جمله سازی با کلمه bass voice نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از bass voice در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه bass voice به کمک همین جملات با bass voice و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت bass voice می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با bass voice برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با bass voice را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "bass voice"?

(1) How to Use "bass voice" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "bass voice" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "bass voice" can get slippery.

(4) The Best Definition of "bass voice" I’ve Heard So Far.

(5) "bass voice" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "bass voice"?

(7) What is the definition of an "bass voice"?

(8) What Is "bass voice"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "bass voice" in a sentence.

(10) The Word "bass voice" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "bass voice".

(12) What is definition of "bass voice" by Merriam-Webster.

(13) "bass voice" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "bass voice"?

(15) "bass voice" sentence examples.

(16) "bass voice": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "bass voice".

(18) How do you explain "bass voice"?

(19) What can I say instead of "bass voice"?

(20) What is a synonym for "bass voice"?

(21) What is a antonym for "bass voice"?

(22) What do you mean by "bass voice"?

(23) What is another word for "bass voice"?

(24) What is the best definition of "bass voice"?

(25) What is "bass voice" definition and meaning?

(26) How to use "bass voice" in a sentence.

(27) The Word "bass voice" in Example Sentences.

(28) "bass voice" meaning in english, "bass voice" definitions.

(29) Primary meanings of "bass voice".

(30) Full definitions of "bass voice".

(31) Full meaning of "bass voice".

(32) The Word "bass voice" in Example Sentences.

(33) Best definition of "bass voice".

(34) Define "bass voice" in one sentence, define "bass voice" in one word.

(35) What is the meaning of "bass voice" in a sentence.

(36) The Word "bass voice" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "bass voice".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با bass voice


به جای حفظ کردن لغت bass voice ، جملات کوتاه با bass voice را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی bass voice، جملات کوتاه مختلف با لغت bass voice را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی bass voice، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه bass voice را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از bass voice در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه bass voice

ساختن جمله با bass voice به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی bass voice است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت bass voice را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت bass voice ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه bass voice که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با bass voice

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با bass voice

یک جمله ساده با bass voice از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با bass voice

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با bass voice، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با bass voice به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با bass voice بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با bass voice

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با bass voice همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با bass voice فرق دارد. در جملات پیچیده با bass voice، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با bass voice بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با bass voice

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با bass voice همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت bass voice. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با bass voice بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با bass voice

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با bass voice و کاربرد کلمه bass voice در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات bass voice را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه bass voice و همچنین مطالعه مثال برای bass voice، اقدام به جمله سازی با کلمه bass voice نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از bass voice در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه bass voice به کمک همین جملات با bass voice و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت bass voice می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی bass voice، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه bass voice را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از bass voice در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با bass voice به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی bass voice است. با ساختن جمله برای لغت bass voice به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان