EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basketball season" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basketball season را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basketball season و همچنین مطالعه مثال برای basketball season، اقدام به جمله سازی با کلمه basketball season نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basketball season در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basketball season به کمک همین جملات با basketball season و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basketball season می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با basketball season برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basketball season را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "basketball season"?

(1) How to Use "basketball season" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "basketball season" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basketball season" can get slippery.

(4) The Best Definition of "basketball season" I’ve Heard So Far.

(5) "basketball season" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "basketball season"?

(7) What is the definition of an "basketball season"?

(8) What Is "basketball season"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "basketball season" in a sentence.

(10) The Word "basketball season" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "basketball season".

(12) What is definition of "basketball season" by Merriam-Webster.

(13) "basketball season" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "basketball season"?

(15) "basketball season" sentence examples.

(16) "basketball season": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basketball season".

(18) How do you explain "basketball season"?

(19) What can I say instead of "basketball season"?

(20) What is a synonym for "basketball season"?

(21) What is a antonym for "basketball season"?

(22) What do you mean by "basketball season"?

(23) What is another word for "basketball season"?

(24) What is the best definition of "basketball season"?

(25) What is "basketball season" definition and meaning?

(26) How to use "basketball season" in a sentence.

(27) The Word "basketball season" in Example Sentences.

(28) "basketball season" meaning in english, "basketball season" definitions.

(29) Primary meanings of "basketball season".

(30) Full definitions of "basketball season".

(31) Full meaning of "basketball season".

(32) The Word "basketball season" in Example Sentences.

(33) Best definition of "basketball season".

(34) Define "basketball season" in one sentence, define "basketball season" in one word.

(35) What is the meaning of "basketball season" in a sentence.

(36) The Word "basketball season" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "basketball season".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basketball season


به جای حفظ کردن لغت basketball season ، جملات کوتاه با basketball season را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basketball season، جملات کوتاه مختلف با لغت basketball season را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basketball season، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basketball season را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basketball season در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basketball season

ساختن جمله با basketball season به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basketball season است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basketball season را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basketball season ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basketball season که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basketball season

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basketball season

یک جمله ساده با basketball season از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basketball season

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basketball season، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basketball season به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basketball season بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basketball season

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basketball season همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basketball season فرق دارد. در جملات پیچیده با basketball season، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basketball season بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basketball season

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basketball season همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basketball season. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basketball season بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basketball season

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basketball season و کاربرد کلمه basketball season در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basketball season را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basketball season و همچنین مطالعه مثال برای basketball season، اقدام به جمله سازی با کلمه basketball season نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basketball season در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basketball season به کمک همین جملات با basketball season و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basketball season می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basketball season، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basketball season را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basketball season در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basketball season به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basketball season است. با ساختن جمله برای لغت basketball season به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان