EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basilar membrane" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basilar membrane را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basilar membrane و همچنین مطالعه مثال برای basilar membrane، اقدام به جمله سازی با کلمه basilar membrane نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basilar membrane در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basilar membrane به کمک همین جملات با basilar membrane و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basilar membrane می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با basilar membrane برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basilar membrane را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "basilar membrane"?

(1) How to Use "basilar membrane" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "basilar membrane" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basilar membrane" can get slippery.

(4) The Best Definition of "basilar membrane" I’ve Heard So Far.

(5) "basilar membrane" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "basilar membrane"?

(7) What is the definition of an "basilar membrane"?

(8) What Is "basilar membrane"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "basilar membrane" in a sentence.

(10) The Word "basilar membrane" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "basilar membrane".

(12) What is definition of "basilar membrane" by Merriam-Webster.

(13) "basilar membrane" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "basilar membrane"?

(15) "basilar membrane" sentence examples.

(16) "basilar membrane": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basilar membrane".

(18) How do you explain "basilar membrane"?

(19) What can I say instead of "basilar membrane"?

(20) What is a synonym for "basilar membrane"?

(21) What is a antonym for "basilar membrane"?

(22) What do you mean by "basilar membrane"?

(23) What is another word for "basilar membrane"?

(24) What is the best definition of "basilar membrane"?

(25) What is "basilar membrane" definition and meaning?

(26) How to use "basilar membrane" in a sentence.

(27) The Word "basilar membrane" in Example Sentences.

(28) "basilar membrane" meaning in english, "basilar membrane" definitions.

(29) Primary meanings of "basilar membrane".

(30) Full definitions of "basilar membrane".

(31) Full meaning of "basilar membrane".

(32) The Word "basilar membrane" in Example Sentences.

(33) Best definition of "basilar membrane".

(34) Define "basilar membrane" in one sentence, define "basilar membrane" in one word.

(35) What is the meaning of "basilar membrane" in a sentence.

(36) The Word "basilar membrane" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "basilar membrane".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basilar membrane


به جای حفظ کردن لغت basilar membrane ، جملات کوتاه با basilar membrane را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basilar membrane، جملات کوتاه مختلف با لغت basilar membrane را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basilar membrane، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basilar membrane را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basilar membrane در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basilar membrane

ساختن جمله با basilar membrane به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basilar membrane است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basilar membrane را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basilar membrane ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basilar membrane که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basilar membrane

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basilar membrane

یک جمله ساده با basilar membrane از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basilar membrane

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basilar membrane، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basilar membrane به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basilar membrane بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basilar membrane

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basilar membrane همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basilar membrane فرق دارد. در جملات پیچیده با basilar membrane، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basilar membrane بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basilar membrane

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basilar membrane همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basilar membrane. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basilar membrane بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basilar membrane

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basilar membrane و کاربرد کلمه basilar membrane در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basilar membrane را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basilar membrane و همچنین مطالعه مثال برای basilar membrane، اقدام به جمله سازی با کلمه basilar membrane نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basilar membrane در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basilar membrane به کمک همین جملات با basilar membrane و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basilar membrane می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basilar membrane، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basilar membrane را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basilar membrane در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basilar membrane به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basilar membrane است. با ساختن جمله برای لغت basilar membrane به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان