EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "age related" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات age related را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه age related و همچنین مطالعه مثال برای age related، اقدام به جمله سازی با کلمه age related نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از age related در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه age related به کمک همین جملات با age related و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت age related می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با age related برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با age related را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با age related به انگلیسی

جمله با agea جمله با aged جمله با ageddo جمله با agedness جمله با agee جمله با agegrade جمله با ageha جمله با agei جمله با ageing جمله با ageing population(0) What is the modern definition of "age related"?

(1) How to Use "age related" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "age related" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "age related" can get slippery.

(4) The Best Definition of "age related" I’ve Heard So Far.

(5) "age related" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "age related"?

(7) What is the definition of an "age related"?

(8) What Is "age related"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "age related" in a sentence.

(10) The Word "age related" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "age related".

(12) What is definition of "age related" by Merriam-Webster.

(13) "age related" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "age related"?

(15) "age related" sentence examples.

(16) "age related": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "age related".

(18) How do you explain "age related"?

(19) What can I say instead of "age related"?

(20) What is a synonym for "age related"?

(21) What is a antonym for "age related"?

(22) What do you mean by "age related"?

(23) What is another word for "age related"?

(24) What is the best definition of "age related"?

(25) What is "age related" definition and meaning?

(26) How to use "age related" in a sentence.

(27) The Word "age related" in Example Sentences.

(28) "age related" meaning in english, "age related" definitions.

(29) Primary meanings of "age related".

(30) Full definitions of "age related".

(31) Full meaning of "age related".

(32) The Word "age related" in Example Sentences.

(33) Best definition of "age related".

(34) Define "age related" in one sentence, define "age related" in one word.

(35) What is the meaning of "age related" in a sentence.

(36) The Word "age related" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "age related".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با age related


به جای حفظ کردن لغت age related ، جملات کوتاه با age related را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی age related، جملات کوتاه مختلف با لغت age related را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی age related، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه age related را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از age related در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه age related

ساختن جمله با age related به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی age related است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت age related را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت age related ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه age related که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با age related

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با age related

یک جمله ساده با age related از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با age related

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با age related، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با age related به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با age related بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با age related

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با age related همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با age related فرق دارد. در جملات پیچیده با age related، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با age related بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با age related

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با age related همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت age related. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با age related بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با age related

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با age related و کاربرد کلمه age related در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات age related را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه age related و همچنین مطالعه مثال برای age related، اقدام به جمله سازی با کلمه age related نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از age related در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه age related به کمک همین جملات با age related و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت age related می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی age related، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه age related را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از age related در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با age related به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی age related است. با ساختن جمله برای لغت age related به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان