EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "age distribution" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات age distribution را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه age distribution و همچنین مطالعه مثال برای age distribution، اقدام به جمله سازی با کلمه age distribution نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از age distribution در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه age distribution به کمک همین جملات با age distribution و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت age distribution می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با age distribution برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با age distribution را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با age distribution به انگلیسی

جمله با age group جمله با age limit جمله با age norm جمله با age of consent جمله با age of reason جمله با age old جمله با age related جمله با agea جمله با aged جمله با ageddo(0) What is the modern definition of "age distribution"?

(1) How to Use "age distribution" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "age distribution" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "age distribution" can get slippery.

(4) The Best Definition of "age distribution" I’ve Heard So Far.

(5) "age distribution" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "age distribution"?

(7) What is the definition of an "age distribution"?

(8) What Is "age distribution"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "age distribution" in a sentence.

(10) The Word "age distribution" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "age distribution".

(12) What is definition of "age distribution" by Merriam-Webster.

(13) "age distribution" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "age distribution"?

(15) "age distribution" sentence examples.

(16) "age distribution": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "age distribution".

(18) How do you explain "age distribution"?

(19) What can I say instead of "age distribution"?

(20) What is a synonym for "age distribution"?

(21) What is a antonym for "age distribution"?

(22) What do you mean by "age distribution"?

(23) What is another word for "age distribution"?

(24) What is the best definition of "age distribution"?

(25) What is "age distribution" definition and meaning?

(26) How to use "age distribution" in a sentence.

(27) The Word "age distribution" in Example Sentences.

(28) "age distribution" meaning in english, "age distribution" definitions.

(29) Primary meanings of "age distribution".

(30) Full definitions of "age distribution".

(31) Full meaning of "age distribution".

(32) The Word "age distribution" in Example Sentences.

(33) Best definition of "age distribution".

(34) Define "age distribution" in one sentence, define "age distribution" in one word.

(35) What is the meaning of "age distribution" in a sentence.

(36) The Word "age distribution" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "age distribution".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با age distribution


به جای حفظ کردن لغت age distribution ، جملات کوتاه با age distribution را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی age distribution، جملات کوتاه مختلف با لغت age distribution را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی age distribution، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه age distribution را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از age distribution در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه age distribution

ساختن جمله با age distribution به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی age distribution است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت age distribution را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت age distribution ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه age distribution که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با age distribution

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با age distribution

یک جمله ساده با age distribution از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با age distribution

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با age distribution، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با age distribution به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با age distribution بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با age distribution

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با age distribution همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با age distribution فرق دارد. در جملات پیچیده با age distribution، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با age distribution بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با age distribution

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با age distribution همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت age distribution. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با age distribution بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با age distribution

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با age distribution و کاربرد کلمه age distribution در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات age distribution را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه age distribution و همچنین مطالعه مثال برای age distribution، اقدام به جمله سازی با کلمه age distribution نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از age distribution در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه age distribution به کمک همین جملات با age distribution و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت age distribution می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی age distribution، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه age distribution را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از age distribution در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با age distribution به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی age distribution است. با ساختن جمله برای لغت age distribution به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان