EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "affine transformation" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات affine transformation را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه affine transformation و همچنین مطالعه مثال برای affine transformation، اقدام به جمله سازی با کلمه affine transformation نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از affine transformation در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه affine transformation به کمک همین جملات با affine transformation و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت affine transformation می باشد.


در قسمت ذیل 43 جمله با affine transformation برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با affine transformation را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با affine transformation به انگلیسی

جمله با affined جمله با affinis جمله با affinities جمله با affinity جمله با affirm جمله با affirmance جمله با affirmation جمله با affirmations جمله با affirmative جمله با affirmative action

(1) The stress field is achieved by affine transformation through the complex function theory.

(2) It is possible an affine transformation to be applied to glyph images when they are loaded.

(3) All the current geometric hashing methods are just suitable for the object recognition under affine transformation.

(4) Four natures about projection of a group of conjugate radiuses of the ellipse and ellipsoid on other group are proved by the principles of affine transformation.

(5) This paper discribes the method of graphing space geometry by affine transformation.(6) What is the modern definition of "affine transformation"?

(7) How to Use "affine transformation" with Example Sentences.

(8) If you had to explain to someone who was learning English what "affine transformation" is, what would you say?

(9) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "affine transformation" can get slippery.

(10) The Best Definition of "affine transformation" I’ve Heard So Far.

(11) "affine transformation" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(12) What is the best definition of "affine transformation"?

(13) What is the definition of an "affine transformation"?

(14) What Is "affine transformation"? Detailed Definition and Meaning.

(15) Use "affine transformation" in a sentence.

(16) The Word "affine transformation" in Example Sentences.

(17) English Sentences with Audio Using the Word "affine transformation".

(18) What is definition of "affine transformation" by Merriam-Webster.

(19) "affine transformation" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(20) How do you write a good sentence with "affine transformation"?

(21) "affine transformation" sentence examples.

(22) "affine transformation": In a Sentence.

(23) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "affine transformation".

(24) How do you explain "affine transformation"?

(25) What can I say instead of "affine transformation"?

(26) What is a synonym for "affine transformation"?

(27) What is a antonym for "affine transformation"?

(28) What do you mean by "affine transformation"?

(29) What is another word for "affine transformation"?

(30) What is the best definition of "affine transformation"?

(31) What is "affine transformation" definition and meaning?

(32) How to use "affine transformation" in a sentence.

(33) The Word "affine transformation" in Example Sentences.

(34) "affine transformation" meaning in english, "affine transformation" definitions.

(35) Primary meanings of "affine transformation".

(36) Full definitions of "affine transformation".

(37) Full meaning of "affine transformation".

(38) The Word "affine transformation" in Example Sentences.

(39) Best definition of "affine transformation".

(40) Define "affine transformation" in one sentence, define "affine transformation" in one word.

(41) What is the meaning of "affine transformation" in a sentence.

(42) The Word "affine transformation" in Example Sentences.

(43) What is the origin and root of "affine transformation".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با affine transformation


به جای حفظ کردن لغت affine transformation ، جملات کوتاه با affine transformation را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affine transformation، جملات کوتاه مختلف با لغت affine transformation را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affine transformation، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه affine transformation را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از affine transformation در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه affine transformation

ساختن جمله با affine transformation به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی affine transformation است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت affine transformation را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت affine transformation ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه affine transformation که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با affine transformation

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با affine transformation

یک جمله ساده با affine transformation از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با affine transformation

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با affine transformation، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با affine transformation به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با affine transformation بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با affine transformation

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با affine transformation همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با affine transformation فرق دارد. در جملات پیچیده با affine transformation، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با affine transformation بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با affine transformation

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با affine transformation همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت affine transformation. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با affine transformation بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با affine transformation

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با affine transformation و کاربرد کلمه affine transformation در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات affine transformation را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه affine transformation و همچنین مطالعه مثال برای affine transformation، اقدام به جمله سازی با کلمه affine transformation نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از affine transformation در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه affine transformation به کمک همین جملات با affine transformation و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت affine transformation می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affine transformation، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه affine transformation را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از affine transformation در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با affine transformation به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی affine transformation است. با ساختن جمله برای لغت affine transformation به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان