EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "affiliated company" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات affiliated company را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه affiliated company و همچنین مطالعه مثال برای affiliated company، اقدام به جمله سازی با کلمه affiliated company نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از affiliated company در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه affiliated company به کمک همین جملات با affiliated company و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت affiliated company می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با affiliated company برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با affiliated company را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با affiliated company به انگلیسی

جمله با affiliates جمله با affiliating جمله با affiliation جمله با affiliations جمله با affinal جمله با affine جمله با affine transformation جمله با affined جمله با affinis جمله با affinities

(1) The affiliated company was situated in Brescia Northern Italy.(2) What is the modern definition of "affiliated company"?

(3) How to Use "affiliated company" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "affiliated company" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "affiliated company" can get slippery.

(6) The Best Definition of "affiliated company" I’ve Heard So Far.

(7) "affiliated company" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "affiliated company"?

(9) What is the definition of an "affiliated company"?

(10) What Is "affiliated company"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "affiliated company" in a sentence.

(12) The Word "affiliated company" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "affiliated company".

(14) What is definition of "affiliated company" by Merriam-Webster.

(15) "affiliated company" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "affiliated company"?

(17) "affiliated company" sentence examples.

(18) "affiliated company": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "affiliated company".

(20) How do you explain "affiliated company"?

(21) What can I say instead of "affiliated company"?

(22) What is a synonym for "affiliated company"?

(23) What is a antonym for "affiliated company"?

(24) What do you mean by "affiliated company"?

(25) What is another word for "affiliated company"?

(26) What is the best definition of "affiliated company"?

(27) What is "affiliated company" definition and meaning?

(28) How to use "affiliated company" in a sentence.

(29) The Word "affiliated company" in Example Sentences.

(30) "affiliated company" meaning in english, "affiliated company" definitions.

(31) Primary meanings of "affiliated company".

(32) Full definitions of "affiliated company".

(33) Full meaning of "affiliated company".

(34) The Word "affiliated company" in Example Sentences.

(35) Best definition of "affiliated company".

(36) Define "affiliated company" in one sentence, define "affiliated company" in one word.

(37) What is the meaning of "affiliated company" in a sentence.

(38) The Word "affiliated company" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "affiliated company".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با affiliated company


به جای حفظ کردن لغت affiliated company ، جملات کوتاه با affiliated company را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affiliated company، جملات کوتاه مختلف با لغت affiliated company را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affiliated company، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه affiliated company را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از affiliated company در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه affiliated company

ساختن جمله با affiliated company به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی affiliated company است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت affiliated company را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت affiliated company ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه affiliated company که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با affiliated company

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با affiliated company

یک جمله ساده با affiliated company از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با affiliated company

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با affiliated company، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با affiliated company به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با affiliated company بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با affiliated company

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با affiliated company همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با affiliated company فرق دارد. در جملات پیچیده با affiliated company، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با affiliated company بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با affiliated company

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با affiliated company همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت affiliated company. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با affiliated company بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با affiliated company

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با affiliated company و کاربرد کلمه affiliated company در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات affiliated company را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه affiliated company و همچنین مطالعه مثال برای affiliated company، اقدام به جمله سازی با کلمه affiliated company نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از affiliated company در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه affiliated company به کمک همین جملات با affiliated company و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت affiliated company می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affiliated company، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه affiliated company را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از affiliated company در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با affiliated company به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی affiliated company است. با ساختن جمله برای لغت affiliated company به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان