EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "afferent nerve" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات afferent nerve را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه afferent nerve و همچنین مطالعه مثال برای afferent nerve، اقدام به جمله سازی با کلمه afferent nerve نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از afferent nerve در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه afferent nerve به کمک همین جملات با afferent nerve و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت afferent nerve می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با afferent nerve برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با afferent nerve را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با afferent nerve به انگلیسی

جمله با afferent neuron جمله با affiance جمله با affianced جمله با affiant جمله با affidavit جمله با affie جمله با affiliate جمله با affiliated جمله با affiliated company جمله با affiliates(0) What is the modern definition of "afferent nerve"?

(1) How to Use "afferent nerve" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "afferent nerve" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "afferent nerve" can get slippery.

(4) The Best Definition of "afferent nerve" I’ve Heard So Far.

(5) "afferent nerve" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "afferent nerve"?

(7) What is the definition of an "afferent nerve"?

(8) What Is "afferent nerve"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "afferent nerve" in a sentence.

(10) The Word "afferent nerve" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "afferent nerve".

(12) What is definition of "afferent nerve" by Merriam-Webster.

(13) "afferent nerve" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "afferent nerve"?

(15) "afferent nerve" sentence examples.

(16) "afferent nerve": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "afferent nerve".

(18) How do you explain "afferent nerve"?

(19) What can I say instead of "afferent nerve"?

(20) What is a synonym for "afferent nerve"?

(21) What is a antonym for "afferent nerve"?

(22) What do you mean by "afferent nerve"?

(23) What is another word for "afferent nerve"?

(24) What is the best definition of "afferent nerve"?

(25) What is "afferent nerve" definition and meaning?

(26) How to use "afferent nerve" in a sentence.

(27) The Word "afferent nerve" in Example Sentences.

(28) "afferent nerve" meaning in english, "afferent nerve" definitions.

(29) Primary meanings of "afferent nerve".

(30) Full definitions of "afferent nerve".

(31) Full meaning of "afferent nerve".

(32) The Word "afferent nerve" in Example Sentences.

(33) Best definition of "afferent nerve".

(34) Define "afferent nerve" in one sentence, define "afferent nerve" in one word.

(35) What is the meaning of "afferent nerve" in a sentence.

(36) The Word "afferent nerve" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "afferent nerve".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با afferent nerve


به جای حفظ کردن لغت afferent nerve ، جملات کوتاه با afferent nerve را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی afferent nerve، جملات کوتاه مختلف با لغت afferent nerve را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی afferent nerve، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه afferent nerve را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از afferent nerve در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه afferent nerve

ساختن جمله با afferent nerve به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی afferent nerve است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت afferent nerve را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت afferent nerve ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه afferent nerve که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با afferent nerve

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با afferent nerve

یک جمله ساده با afferent nerve از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با afferent nerve

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با afferent nerve، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با afferent nerve به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با afferent nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با afferent nerve

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با afferent nerve همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با afferent nerve فرق دارد. در جملات پیچیده با afferent nerve، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با afferent nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با afferent nerve

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با afferent nerve همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت afferent nerve. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با afferent nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با afferent nerve

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با afferent nerve و کاربرد کلمه afferent nerve در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات afferent nerve را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه afferent nerve و همچنین مطالعه مثال برای afferent nerve، اقدام به جمله سازی با کلمه afferent nerve نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از afferent nerve در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه afferent nerve به کمک همین جملات با afferent nerve و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت afferent nerve می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی afferent nerve، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه afferent nerve را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از afferent nerve در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با afferent nerve به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی afferent nerve است. با ساختن جمله برای لغت afferent nerve به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان