EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "affect to" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات affect to را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه affect to و همچنین مطالعه مثال برای affect to، اقدام به جمله سازی با کلمه affect to نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از affect to در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه affect to به کمک همین جملات با affect to و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت affect to می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با affect to برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با affect to را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با affect to به انگلیسی

جمله با affectation جمله با affectations جمله با affected جمله با affectedly جمله با affecting جمله با affectingly جمله با affection جمله با affectional جمله با affectionate جمله با affectionately(1) What is the modern definition of "affect to"?

(2) How to Use "affect to" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "affect to" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "affect to" can get slippery.

(5) The Best Definition of "affect to" I’ve Heard So Far.

(6) "affect to" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "affect to"?

(8) What is the definition of an "affect to"?

(9) What Is "affect to"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "affect to" in a sentence.

(11) The Word "affect to" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "affect to".

(13) What is definition of "affect to" by Merriam-Webster.

(14) "affect to" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "affect to"?

(16) "affect to" sentence examples.

(17) "affect to": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "affect to".

(19) How do you explain "affect to"?

(20) What can I say instead of "affect to"?

(21) What is a synonym for "affect to"?

(22) What is a antonym for "affect to"?

(23) What do you mean by "affect to"?

(24) What is another word for "affect to"?

(25) What is the best definition of "affect to"?

(26) What is "affect to" definition and meaning?

(27) How to use "affect to" in a sentence.

(28) The Word "affect to" in Example Sentences.

(29) "affect to" meaning in english, "affect to" definitions.

(30) Primary meanings of "affect to".

(31) Full definitions of "affect to".

(32) Full meaning of "affect to".

(33) The Word "affect to" in Example Sentences.

(34) Best definition of "affect to".

(35) Define "affect to" in one sentence, define "affect to" in one word.

(36) What is the meaning of "affect to" in a sentence.

(37) The Word "affect to" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "affect to".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با affect to


به جای حفظ کردن لغت affect to ، جملات کوتاه با affect to را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affect to، جملات کوتاه مختلف با لغت affect to را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affect to، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه affect to را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از affect to در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه affect to

ساختن جمله با affect to به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی affect to است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت affect to را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت affect to ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه affect to که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با affect to

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با affect to

یک جمله ساده با affect to از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با affect to

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با affect to، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با affect to به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با affect to بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با affect to

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با affect to همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با affect to فرق دارد. در جملات پیچیده با affect to، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با affect to بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با affect to

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با affect to همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت affect to. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با affect to بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با affect to

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با affect to و کاربرد کلمه affect to در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات affect to را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه affect to و همچنین مطالعه مثال برای affect to، اقدام به جمله سازی با کلمه affect to نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از affect to در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه affect to به کمک همین جملات با affect to و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت affect to می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی affect to، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه affect to را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از affect to در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با affect to به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی affect to است. با ساختن جمله برای لغت affect to به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان