EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "aegean island" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات aegean island را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه aegean island و همچنین مطالعه مثال برای aegean island، اقدام به جمله سازی با کلمه aegean island نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از aegean island در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه aegean island به کمک همین جملات با aegean island و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت aegean island می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با aegean island برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با aegean island را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با aegean island به انگلیسی

جمله با aegean sea جمله با aegi جمله با aegis جمله با aegon جمله با aei جمله با aek جمله با ael جمله با aelia جمله با aelian جمله با aelin(0) What is the modern definition of "aegean island"?

(1) How to Use "aegean island" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "aegean island" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "aegean island" can get slippery.

(4) The Best Definition of "aegean island" I’ve Heard So Far.

(5) "aegean island" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "aegean island"?

(7) What is the definition of an "aegean island"?

(8) What Is "aegean island"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "aegean island" in a sentence.

(10) The Word "aegean island" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "aegean island".

(12) What is definition of "aegean island" by Merriam-Webster.

(13) "aegean island" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "aegean island"?

(15) "aegean island" sentence examples.

(16) "aegean island": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "aegean island".

(18) How do you explain "aegean island"?

(19) What can I say instead of "aegean island"?

(20) What is a synonym for "aegean island"?

(21) What is a antonym for "aegean island"?

(22) What do you mean by "aegean island"?

(23) What is another word for "aegean island"?

(24) What is the best definition of "aegean island"?

(25) What is "aegean island" definition and meaning?

(26) How to use "aegean island" in a sentence.

(27) The Word "aegean island" in Example Sentences.

(28) "aegean island" meaning in english, "aegean island" definitions.

(29) Primary meanings of "aegean island".

(30) Full definitions of "aegean island".

(31) Full meaning of "aegean island".

(32) The Word "aegean island" in Example Sentences.

(33) Best definition of "aegean island".

(34) Define "aegean island" in one sentence, define "aegean island" in one word.

(35) What is the meaning of "aegean island" in a sentence.

(36) The Word "aegean island" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "aegean island".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با aegean island


به جای حفظ کردن لغت aegean island ، جملات کوتاه با aegean island را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی aegean island، جملات کوتاه مختلف با لغت aegean island را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی aegean island، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه aegean island را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از aegean island در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه aegean island

ساختن جمله با aegean island به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی aegean island است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت aegean island را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت aegean island ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه aegean island که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با aegean island

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با aegean island

یک جمله ساده با aegean island از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با aegean island

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با aegean island، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با aegean island به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با aegean island بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با aegean island

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با aegean island همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با aegean island فرق دارد. در جملات پیچیده با aegean island، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با aegean island بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با aegean island

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با aegean island همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت aegean island. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با aegean island بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با aegean island

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با aegean island و کاربرد کلمه aegean island در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات aegean island را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه aegean island و همچنین مطالعه مثال برای aegean island، اقدام به جمله سازی با کلمه aegean island نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از aegean island در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه aegean island به کمک همین جملات با aegean island و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت aegean island می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی aegean island، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه aegean island را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از aegean island در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با aegean island به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی aegean island است. با ساختن جمله برای لغت aegean island به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان