EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adzuki bean" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adzuki bean را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adzuki bean و همچنین مطالعه مثال برای adzuki bean، اقدام به جمله سازی با کلمه adzuki bean نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adzuki bean در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adzuki bean به کمک همین جملات با adzuki bean و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adzuki bean می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با adzuki bean برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adzuki bean را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adzuki bean به انگلیسی

جمله با ae جمله با aea جمله با aeb جمله با aec جمله با aecial جمله با aed جمله با aedas جمله با aedes جمله با aee جمله با aeed(0) What is the modern definition of "adzuki bean"?

(1) How to Use "adzuki bean" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "adzuki bean" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adzuki bean" can get slippery.

(4) The Best Definition of "adzuki bean" I’ve Heard So Far.

(5) "adzuki bean" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "adzuki bean"?

(7) What is the definition of an "adzuki bean"?

(8) What Is "adzuki bean"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "adzuki bean" in a sentence.

(10) The Word "adzuki bean" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "adzuki bean".

(12) What is definition of "adzuki bean" by Merriam-Webster.

(13) "adzuki bean" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "adzuki bean"?

(15) "adzuki bean" sentence examples.

(16) "adzuki bean": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adzuki bean".

(18) How do you explain "adzuki bean"?

(19) What can I say instead of "adzuki bean"?

(20) What is a synonym for "adzuki bean"?

(21) What is a antonym for "adzuki bean"?

(22) What do you mean by "adzuki bean"?

(23) What is another word for "adzuki bean"?

(24) What is the best definition of "adzuki bean"?

(25) What is "adzuki bean" definition and meaning?

(26) How to use "adzuki bean" in a sentence.

(27) The Word "adzuki bean" in Example Sentences.

(28) "adzuki bean" meaning in english, "adzuki bean" definitions.

(29) Primary meanings of "adzuki bean".

(30) Full definitions of "adzuki bean".

(31) Full meaning of "adzuki bean".

(32) The Word "adzuki bean" in Example Sentences.

(33) Best definition of "adzuki bean".

(34) Define "adzuki bean" in one sentence, define "adzuki bean" in one word.

(35) What is the meaning of "adzuki bean" in a sentence.

(36) The Word "adzuki bean" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "adzuki bean".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adzuki bean


به جای حفظ کردن لغت adzuki bean ، جملات کوتاه با adzuki bean را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adzuki bean، جملات کوتاه مختلف با لغت adzuki bean را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adzuki bean، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adzuki bean را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adzuki bean در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adzuki bean

ساختن جمله با adzuki bean به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adzuki bean است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adzuki bean را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adzuki bean ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adzuki bean که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adzuki bean

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adzuki bean

یک جمله ساده با adzuki bean از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adzuki bean

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adzuki bean، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adzuki bean به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adzuki bean بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adzuki bean

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adzuki bean همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adzuki bean فرق دارد. در جملات پیچیده با adzuki bean، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adzuki bean بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adzuki bean

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adzuki bean همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adzuki bean. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adzuki bean بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adzuki bean

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adzuki bean و کاربرد کلمه adzuki bean در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adzuki bean را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adzuki bean و همچنین مطالعه مثال برای adzuki bean، اقدام به جمله سازی با کلمه adzuki bean نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adzuki bean در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adzuki bean به کمک همین جملات با adzuki bean و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adzuki bean می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adzuki bean، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adzuki bean را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adzuki bean در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adzuki bean به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adzuki bean است. با ساختن جمله برای لغت adzuki bean به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان