EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adnate" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adnate را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adnate و همچنین مطالعه مثال برای adnate، اقدام به جمله سازی با کلمه adnate نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adnate در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adnate به کمک همین جملات با adnate و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adnate می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با adnate برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adnate را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adnate به انگلیسی

جمله با adnexa جمله با adnexal جمله با ado جمله با adobe جمله با adobe house جمله با adobo جمله با adolesce جمله با adolescence جمله با adolescent جمله با adolescents(0) What is the modern definition of "adnate"?

(1) How to Use "adnate" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "adnate" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adnate" can get slippery.

(4) The Best Definition of "adnate" I’ve Heard So Far.

(5) "adnate" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "adnate"?

(7) What is the definition of an "adnate"?

(8) What Is "adnate"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "adnate" in a sentence.

(10) The Word "adnate" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "adnate".

(12) What is definition of "adnate" by Merriam-Webster.

(13) "adnate" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "adnate"?

(15) "adnate" sentence examples.

(16) "adnate": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adnate".

(18) How do you explain "adnate"?

(19) What can I say instead of "adnate"?

(20) What is a synonym for "adnate"?

(21) What is a antonym for "adnate"?

(22) What do you mean by "adnate"?

(23) What is another word for "adnate"?

(24) What is the best definition of "adnate"?

(25) What is "adnate" definition and meaning?

(26) How to use "adnate" in a sentence.

(27) The Word "adnate" in Example Sentences.

(28) "adnate" meaning in english, "adnate" definitions.

(29) Primary meanings of "adnate".

(30) Full definitions of "adnate".

(31) Full meaning of "adnate".

(32) The Word "adnate" in Example Sentences.

(33) Best definition of "adnate".

(34) Define "adnate" in one sentence, define "adnate" in one word.

(35) What is the meaning of "adnate" in a sentence.

(36) The Word "adnate" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "adnate".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adnate


به جای حفظ کردن لغت adnate ، جملات کوتاه با adnate را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adnate، جملات کوتاه مختلف با لغت adnate را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adnate، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adnate را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adnate در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adnate

ساختن جمله با adnate به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adnate است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adnate را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adnate ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adnate که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adnate

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adnate

یک جمله ساده با adnate از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adnate

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adnate، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adnate به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adnate بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adnate

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adnate همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adnate فرق دارد. در جملات پیچیده با adnate، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adnate بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adnate

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adnate همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adnate. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adnate بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adnate

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adnate و کاربرد کلمه adnate در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adnate را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adnate و همچنین مطالعه مثال برای adnate، اقدام به جمله سازی با کلمه adnate نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adnate در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adnate به کمک همین جملات با adnate و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adnate می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adnate، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adnate را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adnate در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adnate به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adnate است. با ساختن جمله برای لغت adnate به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان