سال سه هزار و شانزده میلادی 3016 به حروف انگلیسی بریتیش و امریکن

نحوه خواندن و نوشتن سال سه هزار و شانزده میلادی 3016 به حروف انگلیسی بریتیش و امریکن

در این مطلب از وب سایت EnglishVocabulary.ir به آموزش نحوه خواندن و نوشتن سال سه هزار و شانزده میلادی 3016 به حروف انگلیسی؛ هم انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British English) و همچنین انگلیسی آمریکایی (امریکن American English) می پردازیم.

سال میلادی به زبان انگلیسی پرسش خیلی از ما است، که بالاخره با کدام سبک باید نوشته شود و اینکه چطور خوانده شود؟ در این متن نکات و روش‌ خواندن و نوشتن سال میلادی به حروف انگلیسی را شرح داده ایم.

سال 3016 میلادی را در زبان فارسی بصورت سال سه هزار و شانزده میلادی میخوانیم و می نویسیم.

حال در نوشتار زبان انگلیسی، مثل نامه های اداری، فرم ها، آزمون های تافل و آیلتس و … نیاز است با توجه به موقعیتی که قرار است سال را درج نمائیم، به شیوه های مختلف بنویسیم. منظور از شیوه های مختلف برای سال سه هزار و شانزده  3016 میلادی، نوع بزرگ و کوچک بودن حروف آن می باشد.

معمولاً برای نوشتن سال سه هزار و شانزده میلادی 3016 به حروف انگلیسی، چهار موقعیت و شکل را می توان متصور شد:

1- lowercase

تمام حروف سال 3016 میلادی بصورت حروف کوچک (lowercase) نوشته می شود:

در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی : the year thirty sixteen;
انگلیسی آمریکایی : the year three thousand sixteen;
انگلیسی بریتانیایی : the year three thousand and sixteen;

2- UPPERCASE

تمام حروف سال 3016 میلادی بصورت حروف بزرگ (UPPERCASE) نوشته می شود:

در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی : THE YEAR THIRTY SIXTEEN;
انگلیسی آمریکایی : THE YEAR THREE THOUSAND SIXTEEN;
انگلیسی بریتانیایی : THE YEAR THREE THOUSAND AND SIXTEEN;

3- Title Case

در تیترهای خبری و تیتر نوشته ها (Title Case) تمام حروف سال 3016 میلادی که فقط حروف اول تمام کلمات بصورت بزرگ نوشته می شود و بقیه حروف بصورت حروف کوچک نوشته می شود:

در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی : The Year Thirty Sixteen;
انگلیسی آمریکایی : The Year Three Thousand Sixteen;
انگلیسی بریتانیایی : The Year Three Thousand and Sixteen;

4- Sentence case

در جملات (sentence case) که فقط حرف T اول کلمه The تمام حروف سال میلادی 3016 بصورت حرف بزرگ نوشته می شود و بقیه حروف با حروف کوچک نوشته می شود.

در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی : The year thirty sixteen;
انگلیسی آمریکایی : The year three thousand sixteen;
انگلیسی بریتانیایی : The year three thousand and sixteen;

 

ضمناً توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی بین لهجه بریتیش و لهجه امریکن معمولاً در نوشتن و خواندن سال یکسان عمل می کنند ولی گاهاً در خواندن و نوشتن سال تفاوت هایی دیده می شود که در صورت داشتن تفاوت در نوشتن و خواندن سال “سه هزار و شانزده” میلادی در بالا به آن اشاره شده است.

 

قواعد کلی خواندن سال سه هزار و شانزده میلادی 3016 به انگلیسی

  • تاریخ هر سال را معمولاً در دو مرحله به صورت دو شماره بیان می کنیم؛

مثلاً در جمله ی :

He was born in 3016.

 عدد 3016 را به صورت زیر می خوانیم :

در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی : the year thirty sixteen;
انگلیسی آمریکایی : the year three thousand sixteen;
انگلیسی بریتانیایی : the year three thousand and sixteen;

و یا تاریخ 1603-1558 در جمله ی زیر را :

Queen Elizabeth I reigned from 1558 – 1603.

 به این صورت می خوانیم :

 fifteen fifty – eight to sixteen o three

در تاریخ بالا عدد 1558 را به صورت زیر نیز می توانیم بخوانیم:

Fifteen hundred and fifty-eight

 اگر چه این شیوه چندان مرسوم نیست.

 

  •  در زبان انگلیسی دو حرف ad قبل از عدد سال به معنی ( بعد از میلاد مسیح ) است. پس تاریخ AD 55 را به صورت زیر میخوانیم:

 AD fifty-five

  •  دو حرف BC نیز به معنی ( قبل از میلاد مسیح ) است. پس تاریخ 1000 BC را به صورت زیر می خوانیم :

One thousand BC

  •  کلمه ی hundred را در خواندن اولین سال هر قرن به کار می بریم ، در نتیجه سال 1900 را می خوانیم :

nineteen hundred

  • تفاوت بین ابتدای سال میلادی 3016 و کریسمس سال 3016اشتباهی رایج بین فارسی زبانان وجود دارد که سال نوی میلادی 3016 و کریسمس سال 3016 را در یک تاریخ می دانند. این موضوع معمولا به خاطر نزدیک بودن این دو رخداد اتفاق می افتد. روز کریسمس سال 3016 در واقع روز 25 ماه دسامبر سال 3016 است در حالی که سال جدید 5 روز بعد و در روز اول ژانویه 3016 شروع می شود.

 

 

Convert the year 3016 to both American and British English words:

lowercase:  (all small caps letters)

  در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی : the year thirty sixteen;
انگلیسی آمریکایی : the year three thousand sixteen;
انگلیسی بریتانیایی : the year three thousand and sixteen;

 

UPPERCASE:    (ALL CAPITAL LETTERS)

در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی : THE YEAR THIRTY SIXTEEN;
انگلیسی آمریکایی : THE YEAR THREE THOUSAND SIXTEEN;
انگلیسی بریتانیایی : THE YEAR THREE THOUSAND AND SIXTEEN;

 

Title Case:  (Capital Letters to Start the Principal Words)

در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی : The Year Thirty Sixteen;
انگلیسی آمریکایی : The Year Three Thousand Sixteen;
انگلیسی بریتانیایی : The Year Three Thousand and Sixteen;

 

Sentence case:  (capital letter to start the sentence)

در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی : The year thirty sixteen;
انگلیسی آمریکایی : The year three thousand sixteen;
انگلیسی بریتانیایی : The year three thousand and sixteen;

 

 

You can place AD (or CE) before or after the year or BC (BCE) after the year.

AD = Anno Domini (Latin phrase for “in the year of the Lord”).

1 AD is considered the year in which Jesus Christ was born.

Example: the current year, 2019, is: 2019 AD.

BC = Before Christ; years before 1 AD.

There is no year zero, neither AD nor BC.

Nowadays CE and BCE are also used.

CE = Common Era, instead of AD

The year 1 CE = The year AD 1 (or 1 AD).

BCE = Before the Common Era, instead of BC

 

کلمات کلیدی این مطلب:

سال 3016 میلادی به حروف فارسی، سال سه هزار و شانزده میلادی به عدد انگلیسی.

نوشتن سال سه هزار و شانزده میلادی به انگلیسی بریتیش، نوشتن سال سه هزار و شانزده میلادی به انگلیسی امریکن، خواندن سال سه هزار و شانزده میلادی به انگلیسی بریتیش، خواندن سال سه هزار و شانزده میلادی به انگلیسی امریکن.

نوشتن سال 3016 میلادی به انگلیسی بریتیش، نوشتن سال 3016 میلادی به انگلیسی امریکن، خواندن سال 3016 میلادی به انگلیسی بریتیش، خواندن سال 3016 میلادی به انگلیسی امریکن.

بازی یادگیری زبان انگلیسی