آموزش خواندن و نوشتن اعداد شمارشی و ترتیبی و کسری و اعشاری و زمان و تاریخ به انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی اعداد 0 تا 10 کاملا بی قاعده هستند. پس باید این اعداد را به صورت کامل حفظ کنید. برای اعداد 11 تا 19 موضوع کمی متفاوت است، بخشی از این اعداد بی قاعده هستند و بخشی از آنها با قاعده، در واقع اعداد 11، 12، 13، 15 بی قاعده هستند و بقیه با اضافه کردن پسوند teen به عدد یک رقمی ساخته می شوند. برای دو رقمی مجذور 10 بیش از 20، خود اعداد 20، 30، 40 و 50 تا حدی بیقاعده هستند اما بقیه این اعداد با اضافه کردن پسوند ty- ساخته می شوند. ساختن بقیه اعداد دو رقمی هم فرمول زیر را دارد:

کافیست رقم اول (پر ارزش) عدد را به صورت مجذور ده بخوانید و سپس رقم دوم (کم ارزش) را پس از آن بخوانید. به این صورت داریم:

21 = twenty-one

22 = twenty-two

23 = twenty-three

نکته: برخلاف فارسی در انگلیسی نیازی به گفتن “و” بین اعداد نیست و دو رقم پشت سر هم خوانده می شوند.

عدد ترتیبی چیست؟

اعداد ترتیبی همانطور که از نامشان پیداست اعدادی هستند که از آنها برای نشان دادن ترتیب استفاده می شود. مثلا زمانی که می خواهیم به ترتیب سه دونده در مسابقه دو اشاره کنیم به جای استفاده از اعداد عادی (یک، دو، سه) از اعداد ترتیبی (اول، دوم، سوم) استفاده می کنیم. در انگلیسی هم این اعداد کاربرد مشابهی دارند. مهمترین کاربرد اعداد ترتیبی در اشاره به تاریخ است.

اعداد شمارشی (اصلی) چیست؟

به زبان ساده، اعداد اصلی ارقامی هستند که مقدار را مشخص می کنند. برای مثال، «پنج تخم مرغ در سبد است». عدد پنج یک عدد اصلی است که تعداد تخم مرغ های درون سبد را به شما نشان می دهد.

اعداد کسری

احتمالا اعداد کسری را از کلاس های ریاضی می شناسید و یاد گرفته اید. این اعداد به صورت دو عدد نوشته می شود که بین آن یک خط جداکننده قرار می گیرد؛ مثلا 3/1. اما این اعداد چطور به زبان انگلیسی تلفظ می شوند؟

صورت کسر (numerator)، عدد بالای خط کسری، باید یک عدد اصلی و مخرج کسر (denominator) باید یک عدد ترتیبی باشد.

به جز عدد یک در صورت کسر، مطمئن شوید که مخرج کسر به صورت جمع باشد.

1/3 = one third

2/3 = two thirds

1/100 = one one hundredth

12/16 = twelve sixteenths

دو استثنای مهم داریم:

(1/2 = one half (not one second

1/4, 2/4, 3/4 = one quarter, two quarters, three quarters

در این مورد “one fourth” ،“two fourths”  یا “three fourths” هم قابل قبول است.

تفاوت های محلی  در شمارش اعداد به زبان انگلیسی

همانطور که فرهنگ های مختلف، کلمات محاوره متفاوت دارند، بر اساس محل زندگی تان، روش های مختلفی برای خواندن رشته طولانی اعداد وجود دارد. فهرستی که در ادامه به آن می پردازیم خسته کننده نیست، اما وقتی بحث شمارش اعداد به انگلیسی مطرح شود، تفاوت های قابل مشاهده ای بین انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی وجود دارد.

خواندن اعداد  تکراری به صورت متوالی

بریتانیایی ها معمولا اعداد متوالی را با هم ادغام می کنند، در حالیکه آمریکایی ها ترجیح می دهند آن ها را جداگانه بخوانند.

مثلا تصور کنید می خواهید شماره سریال 91333-4155 را بخوانید:

U.K.: Nine one triple  three, four one double five

U.S.: “Nine one three  three three, four one five five

دسته بندی اعداد  در هزار

نوع خاصی از اعداد وجود دارند که آمریکایی ها آن را کاملا متفاوت از بریتانیایی ها تلفظ می کنند. ساده ترین راه برای فهمیدن این تفاوت توجه به مثال زیر است:

2,400:

U.K.: Two thousand, four hundred

U.S.: Twenty-four hundred

3,700:

U.K.: Three thousand, seven hundred

U.S.: Thirty-seven hundred

9,800:

U.K.: Nine thousand, eight hundred

U.S.: Ninety-eight hundred

با اینحال، اگر از نسخه بریتانیایی در آمریکا استفاده کنید، کسی فکر نمی کند این مدل حرف زدن عجیب باشد.

استفاده یا عدم  استفاده از «And»

تصور کنید قرار است با زنجیره ای طولانی از اعداد مواجه شوید. چطور آن را به قسمت های کوچک تر می شکنید؟ استفاده از «and» قبل از آخرین عبارت عددی، عادت بریتانیایی هاست، در حالیکه این سنت در انگلیسی آمریکایی وجود ندارد.

542:

U.K.: Five hundred and forty-two

U.S.: Five hundred forty-two