معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Wrath به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Wrath به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Wrath به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Wrath به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Wrath

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Wrath

خشم، غضب، وروت
(شدید) تنبیه، گوشمالی
(قدیمی) خشمگین، غضب آلود

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Wrath

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Wrath

پانویس

معنی و مفهوم لغت Wrath در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Wrath به فارسی | کاربرد واژه Wrath | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Wrath | هم خانواده های کلمه انگلیسی Wrath | مترادف کلمه Wrath | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Wrath | دیکشنری آنلاین Wrath | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Wrath در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Wrath و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Wrath to PERSIAN
online source for English definitions of Wrath | synonyms of Wrath in persian | word origins and etymologies of Wrath | audio pronunciations of Wrath | example sentences for Wrath.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.