معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Worm به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Worm

کرم، کوخ، شکند، کرمک
آدم قابل تحقیر، پست، دون
(پیچ و مهره) رزوه، دنده
پیچ
رجوع شود به Archimedes’ screw
(مهجور) مار، افعی
(مجازی) اسباب درد و شکنجه، عذاب
هر بخش یااندام کرم مانند بدن، کرم ریخت
(پزشکی) کرم زدگی، کرم گرفتگی، کرمویی 0
(جانورشناسی) رجوع شود به lytta 1
مثل کرم حرکت کردن، لولیدن، مارپیچ رفتن 2
(با حیله و زرنگی) وارد شدن، رسوخ کردن، خارج شدن، رفتن 3
کرم شکار کردن، کرم گرفتن 4
(پیچ و غیره را) رزوه کردن، دنده دار کردن 5
کرم گرفته شدن یا کردن، کرم زده شدن یا کردن، کرمو شدن یا کردن، کرم خورده کردن یا شدن 6
(با مکر و حیل) بدست آوردن، گرفتن، درکشیدن 7
(با دارو و غیره کرم شکم را) انداختن، کرم زدایی کردن
Army worm
(جانور شناسی) شفیره (لارو) برخی بیدهای شب پرواز (گونه ی Pseudaletia unipuncta که آفت غلات اند)
Caddis worm
(جانورشناسی) لیسه ی حشره یی به نام caddis fly که آبزی است
Dew worm
رجوع شود به night crawler
Gordian worm
(جانور شناسی) کرم گوردیان (از راسته ی Nematomorpha که قبل از بلوغ انگل حشرات است)، کرم مواسبی
Guinea worm
(جانورشناسی – پزشکی) پیوک، کرم رشته ای (که در آسیا و افریقا یافت می شود و زیر پوست انسان و سایر پستانداران خانه می کندو گاهی طول آن به 09 سانتی متر می رسد – نام لاتین آن : Dracunculus medinensis)
Horsehair worm
رجوع شود به gordian worm
Measuring worm
(لیسه ی برخی بیدها که برای تحرک به جای لول خوردن قسمت میانی بدن خود را خم می کند) کرم حلقوی
Red worm
رجوع شود به bloodworm
Ribbon worm
رجوع شود به nemertean
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Worm

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Worm

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Worm در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Worm به فارسی | کاربرد واژه Worm | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Worm | هم خانواده های کلمه انگلیسی Worm | مترادف کلمه Worm | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Worm | دیکشنری آنلاین Worm | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Worm در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Worm و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Worm to PERSIAN
online source for English definitions of Worm | synonyms of Worm in persian | word origins and etymologies of Worm | audio pronunciations of Worm | example sentences for Worm.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی