معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Wisely به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Wisely به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Wisely به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Wisely به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Wisely

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Wisely

خردمندانه، عاقلانه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Wisely

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Wisely

پانویس

معنی و مفهوم لغت Wisely در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Wisely به فارسی | کاربرد واژه Wisely | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Wisely | هم خانواده های کلمه انگلیسی Wisely | مترادف کلمه Wisely | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Wisely | دیکشنری آنلاین Wisely | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Wisely در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Wisely و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Wisely to PERSIAN
online source for English definitions of Wisely | synonyms of Wisely in persian | word origins and etymologies of Wisely | audio pronunciations of Wisely | example sentences for Wisely.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.