معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Visibility به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Visibility به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Visibility به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Visibility به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Visibility

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Visibility

قابلیت رویت، دیدپذیری، پیدایی، پدیداری
قدرت دید، دیدوری، میدان دید، میزان دید
Aircraft
هواپیما، طیاره، هرگونه وسیله ی ترابری هوایی (مثل بالن و هلیکوپتر)
Aircraft carrier
(نیروی دریایی) ناو هواپیمابر
Rotary-wing aircraft
(هوابردی که به جای بال پروانه های بزرگ دارد مانند هلی کوپتر) هوابرد بالگرد، هوابرد چرخبال

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Visibility

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Visibility

پانویس

معنی و مفهوم لغت Visibility در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Visibility به فارسی | کاربرد واژه Visibility | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Visibility | هم خانواده های کلمه انگلیسی Visibility | مترادف کلمه Visibility | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Visibility | دیکشنری آنلاین Visibility | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Visibility در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Visibility و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Visibility to PERSIAN
online source for English definitions of Visibility | synonyms of Visibility in persian | word origins and etymologies of Visibility | audio pronunciations of Visibility | example sentences for Visibility.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.